fbpx
Ponedeljak, 24 Juna, 2024

Poseta ruske sindikalne delegacije Srbiji

Ruska sindikalna delegacija, koja je obuhvatala oko 30 ruskih predstavnika, posetila je ovih dana Srbiju i bila gost Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS). Delegaciju su činili predstavnici granskih sindikata iz različitih sektora, uključujući energetiku, šumarstvo i preradu drveta, zdravstvo, metalski kompleks i automobilsku industriju. Sa naše strane, domaćinisu bili predstavnici srodnih granskih sindikata iz Srbije. Među njima su bili Zoran Marković ispred metalaca, Zoran Radoman ispred šumarstva i prerade drveta, i Zoran Savić ispred zdravstva.
Prvi dan posete obeležen je celodnevnim seminarom, koji je organizovan s ciljem upoznavanja srodnih granskih sindikata iz Srbije i Rusije. Seminar je pružio priliku predstavnicima da razmene iskustva, diskutuju o izazovima i mogućnostima u svojim sektorima, te identifikuju potencijale za buduću saradnju.
Drugog dana posete, predstavnici granskih sindikata Rusije i Srbije potpisali su sporazume o daljoj saradnji. Ovi sporazumi predviđaju niz zajedničkih aktivnosti, uključujući organizaciju zajedničkih edukacija, razmenu stručnjaka, kao i podršku u rešavanju sindikalnih pitanja.
Nakon formalnog dela, gostima iz Rusije je priređen obilazak znamenitosti Beograda. Delegacija je imala priliku da poseti neke od najznačajnijih kulturnih i istorijskih lokacija u gradu. Razgledanje je bilo praćeno svečanim ručkom, gde su gosti mogli da uživaju u tradicionalnoj srpskoj kuhinji i daljem neformalnom druženju sa domaćinima.
Značaj Posete
Ova poseta ima veliki značaj za dalje produbljivanje odnosa između sindikata Srbije i Rusije. Sporazumi koji su potpisani tokom posete otvaraju vrata za intenzivniju saradnju, koja će doprineti boljim uslovima rada i većoj zaštiti prava radnika u obe zemlje. Sindikalna solidarnost i zajednički napori u borbi za radnička prava ključni su za unapređenje socio-ekonomskog položaja radnika i jačanje sindikalnog pokreta na međunarodnom nivou.
Poseta ruske sindikalne delegacije Srbiji bila je uspešna i pokazala je značaj međunarodne saradnje sindikata. Ovakvi susreti i sporazumi doprinose jačanju sindikalnih veza, razmeni znanja i iskustava, te zajedničkom radu na unapređenju uslova rada i zaštiti prava radnika.

Povezani članci

Najnoviji članci