fbpx
Sreda, 17 Aprila, 2024

Upis u registar

Polazeći od Pravilnika o upisu sindikata u registar („Sl. glasnik RS“ br. 10/2010 i 50/05) u Stručnoj službi Saveza samostalnih sindikata Srbije pripremljen je ogledni primerak zahteva i drugih akata potrebnih za upis, promenu podataka (naziva i sedišta) i brisanje u Registru sindikata. O formi i sadržaju navedenih akata obavljene su konsultacije sa predstavnicima Ministarstva za rad i socijalnu politiku u kome se vodi Registar sindikata. Korišćenje oglednih primeraka treba da olakša ažuriranje dokumentacije potrebne za izdavanje rešenja o upisu u Registar i legitimisanje pravnih subjekata iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Prečišćen tekst Pravilnika o upisu sindikata u registar („Sl. glasnik RS“ Br. 10/2010)

Potrebni podaci za izdavanje potvrde o upisu

Uputstvo za upis sindikalne organizacije u Registar

Ogledni primerci obrazaca

Pismo Udruženju banaka Srbije

Tumačenje Ministarstva rada i socijalne politike

Ogledni primerak Potvrde o licu ovlašćenom za zastupanje i predstavljanje