fbpx
Petak, 23 Februara, 2024

SSSSstruktura

Savez samostalnih sindikata Srbije je nastao u borbi radnika za veća prava i slobode. Prva radnička udruženja i društva osnovana su u Srbiji u drugoj polovini 19. veka. Ideja o udruživanju radničkih organizacija pojavila se sa osnivanjem novih strukovnih sindikata. Tako je 27. aprila 1903. godine formiran Radnički savez Srbije, čiji delovanje danas nastavlja Savez samostalnih sindikata Srbije. Sa stogodišnjom istorijom, Savez samostalnih sindikata Srbije je najstarija sindikalna centrala u Republici Srbiji.

Danas, Savez samostalnih sindikata Srbije čini 26 samostalnih sindikata, formiranih u privrednim granama i uslužnim i javnim delatnostima. Savez samostalnih sindikata Srbije je reprezentativna i najveća sindikalna centrala u Srbiji.

Zaposleni se učlanjuju i ostvaruju osnovna prava i zaštitu pred poslodavcima u sindikalnim organizacijama, formiranim u preduzećima i drugim pravnim subjektima.

Članstvo u samostalnim sindikatima je dobrovoljno i nije uslovljeno nacionalnom, verskom niti političkom pripadnošću.

Za zastupanje interesa zaposlenih i zaštitu njihovih prava na nivou teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, Savez samostalnih sindikata Srbije je formirao 47 organizacija, odnosno saveza, u pokrajinama i gradovima i 121 povereništvo u opštinama.

Savez samostalnih sindikata Srbije, kao organizacija zaposlenih, ostvaruje svoju ulogu nezavisno od političkih stranaka, partija i pokreta, koristeći metode i sredstva sindikalnog delovanja, pregovaranja i borbe u odnosima sa poslodavcima, vladom i drugim državnim organima i institucijama sistema, kao i saradnjom na načelima solidarnosti sa drugim sindikalnim centralama u Srbiji.

Savez samostalnih sindikata Srbije sarađuje sa međunarodnim sindikalnim organizacijama i nacionalnim sindikalnim centralama u regionu i učestvuje u zajedničkim projektima. Punopravni članovi smo Međunarodne konfederacije sindikata, Evropske konfederacije sindikata i Međunarodne organizacije rada.

U Savezu su formirane Sekcija žena i Sekcija mladih.

Mapa GRANA, VEĆA i POVERENIŠTVA