fbpx
Nedelja, 21 Aprila, 2024

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – da radno mesto bude bezbedno

I ove godine je 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – važan datum koji podseća na jedan od najvećih izazova sa kojima se savremeno društvo suočava.

Deklaracija o eliminaciji nasilja nad ženama, koju je Generalna skupština UN objavila 1993. godine, definiše nasilje nad ženama kao „svaki čin rodno zasnovanog nasilja koji rezultira ili je verovatno da će rezultirati, fizičkim, seksualnim ili psihološkim povredama ili patnjama žena, uključujući pretnje takvim činovima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo da se događa u javnom ili privatnom životu.“

Nasilje nad ženama je, nažalost, jedna od najrasprostranjenijih povreda ljudskih prava u svetu. Globalno, procenjuje se da je oko 736 miliona žena, skoro jedna od tri, barem jednom u životu bila izložena fizičkom i/ili seksualnom nasilju od partnera, nasilju od strane osobe koja nije partner, ili obema vrstama nasilja.

Ovaj problem se intenzivira u različitim okruženjima, uključujući radno mesto, a pogoršan je posle pandemije KOVID-19 i vanrednih mera kao i usled ratnih konflikata.

Savez samostalnih sindikata Srbije, pridružujuci se kampanji Evropske konfederacije sindikata pod sloganom “Radno mesto – bezbedno mesto”, poziva socijalne partnere na zajedničko delovanje u cilju sprečavanja pojave nasilja nad ženama na radnom mestu i njegovog iskorenjivanja.

Takodje, poziva na ratifikaciju i efikasnu primenu MOR Konvencije 190 koja garantuje pravo svakoga na svet rada bez nasilja i uznemiravanja, uključujuci i rodno zasnovano.

Povezani članci

Najnoviji članci