fbpx
Ponedeljak, 24 Juna, 2024

Izašao treći broj Glasa radnika posvećen položaju žena na tržištu rada

Uprkos značajnim pomacima ka rodnoj jednakosti kao i primetnog dizanja glasa žena i osvajanja javnog prostora, ženski rad se i dalje ne vrednuje isto, a radnice su uglavnom više zastupljene u manje plaćenim sektorima.

Iako je položaj žena danas značajno bolji, kako u društvu, tako i na radnom mestu, sindikatu i u porodici, ipak je to daleko od položaja koje žene treba da imaju u svim ovim sferama.

Zato je treći broj „Glasa radnika“ posvećen izazovima i preprekama sa kojima se suočavaju žene na poslu i u društvu na prostoru bivše Jugoslavije.

Najnovije izdanje “Glasa radnika” pokazuje veliki broj sličnosti u izazovima i preprekama za žene na tržištu rada u regionu, ali komparativna analiza, ipak, izdvaja neke zanimljive specifičnosti u pogledu uređenja pojedinih prava.

Reč je, pre svega, o rešavanju pitanja dostojanstvenih plata i rodnog jaza u zaradama, bezbednom, sigurnom i zdravom radnom mestu i stimulativnim podsticajima za zapošljavanje i razvoj ženskog preduzetništva.

Inovativni oblici organizovanja rada kao i nove politike mogli bi se pokazati uspešnim u pružanju podrške ženama sa decom, kolektivizovanju brige o deci i starima, postizanju zdrave ravnoteže između profesionalnih i porodičnih obaveza i u konačnom – mogu rezultirati smanjenjem rodnog jaza. Rodna ravnopravnost predstavlja jedno od osnovnih načela Evropskog stuba socijalnih prava.

Većinu zemalja na prostoru bivše Jugoslavije i dalje opterećuju višedecenijske tranzicije, praćene sporim procesom demokratizacije. Vođen evropskom perspektivom i prepoznavanjem zajedničkog interesa, sindikalni pokret je 2011. godine formalizovao saradnju sindikalnih organizacija formiranjem Regionalnog sindikalnog saveta “Solidarnost”.

Deset sindikalnih centrala iz šest zemalja bivše Jugoslavije čine ovu jedinstvenu transnacionalnu mrežu radnica i radnika. “Solidarnost“ se fokusira na jačanje organizacionih kapaciteta, poboljšanje komunikacije sa članstvom, povećanje vidljivosti i uticaja u javnosti, jačanje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja i podizanje glasa sindikalnih aktivistkinja i aktivista u javnoj sferi.

Kompletan broj na linku:
glasradnika.com/glas-radnika-3/

Povezani članci

Najnoviji članci