KOLEKTIVNIM UGOVOROM DO DOSTOJANSTVENOG RADA

0
71

U saradnji i uz podršku Solidar Suisse – Swiss Labour Assistence SLA, Savez samostalnih sindikata Srbije sprovodi projekat „Kolektivnim ugovorom ka agendi Dostojanstvenog rada u Srbiji“. Imajući u vidu aktuelne najave vezane za izmene Zakona o radu, a pre svega otvaranje pitanjа proširenog dejstva kolektivnih ugovora, u ovom projektu smo se fokusirali na kolektivna prava i njihovu zaštitu čiji je rezultat i ova publikacija.
Nepoštovanjem kolektivnih ugovora, odbacivanjem kolektivnog pregovaranja kao načina sporazuma i uspostavljanja odnosa na relaciji radnici-poslodavci i negiranje uloge sindikata u pregovaračkom procesu, kao ravnopravnog i odgovornog socijalnog partnera, podriva se temelj participativne demokratije i ekonomsko-socijalnog održivog razvoja društva.