fbpx
Subota, 20 Aprila, 2024

MEĐUNARODNA KAMPANJA – 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILЈA

Godišnja međunarodna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilјa započinje 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilјa nad ženama, i traje do 10. decembra, Dana lјudskih prava. Pokrenule su je aktivistkinje Instituta za globalno liderstvo 1991. godine, a Centar za žensko globalno liderstvo svake godine koordinira kampanju.
Kampanja se sprovodi kao organizovana strategija pojedinaca i organizacija širom sveta za pozivanje na prevenciju i eliminisanje nasilјa nad ženama i devojkama.
Ovu inicijativu civilnog društva podržale su Ujedinjene nacije i generalni sekretar UN, Antonio Gutereš, lično.
Ove godine UNiTE kampanja pod sloganom “UJEDINIMO SE da zaustavimo nasilјe nad ženama” poziva na globalne akcije za podizanje svesti i jače zalaganje na prevenciji i eliminisanju nasilјa nad ženama, na akcije razmene znanja i inovacija.
Žene koje rade na liniji KOVID fronta, posebno negovatelјice, radnice u transportu, prodavačice i spremačice, suočavale su se sa povećanim zlostavlјanjem tokom krize. Ali, veći deo uznemiravanja na radnom mestu sa kojim se žene suočavaju tokom rada na dalјinu prebačen je na internet mrežu, što je olakšano nametlјivim alatima za nadgledanje koje koriste mnoge kompanije.
Da bi se suprotstavili novoj pretnji, sindikati pozivaju zemlјe da ratifikuju novu konvenciju Međunarodne organizacije rada kojom bi se obavezale da spreče i reše sajber maltretiranje i uznemiravanje.
MOR o konvenciji kaže: „Konvencija br. 190 štiti od svih oblika nasilјa i uznemiravanja u svetu rada. Konvencija se zasniva na širokom konceptu sveta rada koji uzima u obzir činjenicu da se danas rad ne odvija uvek na fizičkom radnom mestu. Na primer, pokriva nasilјe i uznemiravanje koje se dešava tokom putovanja u vezi sa radom, prilikom putovanja na posao i sa posla, u smeštaju koji pruža poslodavac ili putem komunikacija u vezi sa poslom, uklјučujući one koje omogućavaju informacione i komunikacione tehnologije. “
Konvencija, koja će stupiti na snagu sledeće godine, prvi je međunarodni standard rada koji se bavi nasilјem i uznemiravanjem u svetu rada. Vlade i poslodavci članovi MOR-a složili su se sa Konvencijom i obavezali se na pobolјšanje zakona, usluga i postupaka za borbu protiv nasilјa i uznemiravanja.
„Iako postoje neki zakoni, politike i usluge, nasilјe i uznemiravanje na poslu i dalјe predstavlјaju glavni problem, posebno za žene. Danas nema dovolјno efikasnih mehanizama za sprečavanje i borbu protiv sajber uznemiravanja, a posebno za sprečavanje nametlјivog nadzora.
Kompanije, uglavnom, znaju ili mogu lako saznati kako se nositi sa uznemiravanjem na poslu, ali moraju da ažuriraju svoje postupke kako bi ga primenile na uznemiravanje radnika koji rade od kuće. Trend kućnog rada nastaviće se i nakon pandemije KOVID, tako da je konvencija MOR-a pravovremena i potrebna joj je hitna pažnja. Najbolјi način za postizanje napretka je da vlade osiguraju ispravan pravni okvir za bavlјenje pitanjima, kao što su sajber uznemiravanje, sajber nadzor i podstaknu poslodavce da pregovaraju o procedurama sa sindikatima.
Ovo se već pokazalo uspešnim, jer kompanije sa sindikatom imaju 60 odsto manje seksualnog uznemiravanja “, izjavila je Eter Linč, zamenica Generalnog sekretara EKS-a.

Povezani članci

Najnoviji članci