Subota, 26 Novembra, 2022

Rukovodstvo SSSS

BOBIĆ OLIVERA

Položaj:PREDSEDNICA SSS GRADA NIŠA
Telefon:018 / 247-845
Email: sindnis@yahoo.com
Kategorije: POTPREDSEDNICI VEĆA SSSS, PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
OLIVERA BOBIĆ, rođena 1959. godine u Nišu. Po zanimanju je diplomirani pravnik, a diplomu je stekla na Pravnom fakultetu u Nišu. Radila je u niškoj industriji tekstila „NITEX“, na poslovima zastupanja preduzeća u privrednim sporovima. Od 1994. je član Veća Saveza samostalnih sindikata grada Niša. Od 1998. godine je radila u Veću SSS grada Niša na poslovima radno – pravne zaštite članova sindikata i rukovođenja pravne službe. Funkciju sekretara Veća SSS grada Niša obavljala je od 2010. godine. Na Izbornoj skupštini 2015. godine izabrana je za predsednicu Saveza samostalnih sindikata grada Niša, a jula 2015. imenovana je za potpredsednicu Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, da bi na tu funkciju bila ponovo imenovana 2020. godine.
PREDSEDNICA SSS GRADA NIŠA

18000 Niš, Balkanska 2 / II, tel.018 / 247-845

BOBIĆ SLAĐAN

Položaj:PREDSEDNIK SINDIKATA UPRAVE SRBIJE
Telefon:011/3239-268
Email: sindikatuprave@gmail.com
Kategorije: PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
PREDSEDNIK SINDIKATA UPRAVE SRBIJE

11000 Beograd, Dečanska 14, tel.011/3239-268

BOŠKOVIĆ DUŠKO

Položaj:PREDSEDNIK SAMOSTALNOG SINDIKATA PUTARA SRBIJE
Telefon:011/ 32 345 09
Email: sindputara@eunet.rs
Kategorije: PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
PREDSEDNIK SAMOSTALNOG SINDIKATA PUTARA SRBIJE

11000 Beograd, Dečanska 14/6, 011/ 32 345 09

GOLUBOVIĆ DRAGIŠA

Položaj:PREDSEDNIK SAMOSTALNOG SINDIKATA ESTRADNIH UMETNIKA I IZVOĐAČA SRBIJE
Telefon:011/32 39 260
Email: sin.estrade@gmail.com
Kategorije: PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
PREDSEDNIK SAMOSTALNOG SINDIKATA ESTRADNIH UMETNIKA I IZVOĐAČA SRBIJE

11000 Beograd, Dečanska 14/6, 011/32 39 260

GVOZDENOVIĆ VLADIMIR

Položaj:PREDSEDNIK SSSS ZA GRAD NOVI SAD
Telefon:021/456-290
Email: nfo@ssssns.com
Kategorije: PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
PREDSEDNIK SSSS ZA GRAD NOVI SAD

21000 Novi Sad, Bulevar M. Pupina 24, tel.021/456-290

ILIĆ VALENTINA

Položaj:PREDSEDNICA SINDIKATA OBRAZOVANJA SRBIJE
Telefon:tel.011/3335-156
Email: obrazovanje@sindikat.rs
Kategorije: POTPREDSEDNICI VEĆA SSSS, PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
VALENTINA ILIĆ, rođena 1966. godine u Zrenjaninu. Završila je Pedagošku akademiju i Akademiju umetnosti u Novom Sadu, odsek grafika i magistrirala na istom fakultetu. Više od 25 godina radila je kao profesor stručnih predmeta u Grafičkoj školi u Beogradu. Učestvovala je u više projekata unapređenja obrazovnih profila srednjih stručnih škola. Sindikalnim radom počela je da se bavi kao predsednik sindikalne organizacije Grafičke škole, potom kao predsednik Gradskog odbora Beograda Sindikata obrazovanja Srbije. Za predsednicu Sindikata obrazovanja Srbije izabrana je na Skupštini, aprila 2016. godine, kao i za predsednicu Odbora delatnosti osnovnih i srednjih škola Sindikata obrazovanja Srbije. Odlukom predsednika SSSS, avgusta 2020. godine, imenovana je za potpredsednicu Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.
PREDSEDNICA SINDIKATA OBRAZOVANJA SRBIJE

11000 Beograd, Dečanska 14 / VI, tel.011/3335-156

JELIĆ SLOBODAN

Položaj:PREDSEDNIK SSS ZA GRAD ČAČAK
Telefon:032/322-407
Email: savez.sindikata@mts.rs
Kategorije: PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
PREDSEDNIK SSS ZA GRAD ČAČAK

32000 ČAČAK, Kuželjeva 13, tel. 032/322-407

JEVTIĆ ZORAN

Položaj:PREDSEDNIK VSSS POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA
Telefon:028/497 045
Email: sindikatkm@yahoo.com
Kategorije: PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
PREDSEDNIK VSSS POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

38220 Kosovska Mitrovica, Cara Dušana 10, tel.028/497 045

JOVANOVIĆ BOSILJKA

Položaj:PREDSEDNICA SS PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA
Telefon:011/3398-935
Email: sindikat.predskolaca@gmail.com
Kategorije: PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
PREDSEDNICA SS PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA

11000 Beograd, Dečanska 14 / V, tel.011/3398-935

JOVOVIĆ ĐURĐICA

Položaj:PREDSEDNICA SINDIKATA ZAPOSLENIH U NAUČNO ISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI SRBIJE
Telefon:011/ 33 35 123
Email: dj.jojovic@gmail.com
Kategorije: PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
PREDSEDNICA SINDIKATA ZAPOSLENIH U NAUČNO ISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI SRBIJE

11000 Beograd, Dečanska 14/5, 011/ 33 35 123

MARKOVIĆ ZORAN

Položaj:PREDSEDNIK SAMOSTALNOG SINDIKATA METALACA SRBIJE
Telefon:011/3232-641
Email: markovic.smspredsednik@gmail.com
Kategorije: POTPREDSEDNICI VEĆA SSSS, PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
ZORAN MARKOVIĆ, rođen 1970. godine u Surdulici. Sindikalnu karijeru počinje 1999. godine u Zastava Automobili – Кragujevac, kao sindikalni poverenik, da bi 2000. godine postao član Predsedništva sindikata Zastava Automobili. Profesionalnu sindikalnu karijeru obavlja od 2001. do 2010. godine kao zamenik predsednika sindikata Zastava Automobili, da bi 2013. godine bio izabran za predsednika sindikata Fijat Automobili Srbija. U mandatnom periodu 2015 -2020. godina obavlja funkciju potpredsednika Samostalnog sindikata metalaca Srbije, da bi na čelo Samostalnog sindikata metalaca bio izabran 2020. godine, na VI Кongresu tog sindikata. Zaposlen je u kompaniji “Fiat Chrysler Automobiles Serbia”, u kojoj mu miruje radni staž. Odlukom predsednika SSSS, januara 2021. godine, imenovan je za potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.
PREDSEDNIK SAMOSTALNOG SINDIKATA METALACA SRBIJE

11000 Beograd, Dečanska 14, tel.011/3232-641

MIHAJLOVIĆ ZORAN

Položaj:SEKRETAR VSSSS
Telefon:011/3231-505
Email: zoran.mihajlovic@yahoo.co.uk
Kategorije: PREDSEDNIŠTVO SSSS, SEKRETAR SSSS, Veće 2020-2025
ZORAN MIHAJLOVIĆ, rođen je 1960. godine u Kragujevcu. Ima viši stepen stručnog obrazovanja. Zaposlen je u fabrici „FIAT- ATOMOBILI“ SRBIJE, u kojoj mu miruje radni staž. Za predsednika Sindikalne organizacije “Zastava – automobili” izabran je 2001. godine. Na ovu funkciju biran je ponovo 2005. i 2009. godine. U Samostalnom sindikatu metalaca Srbije u dva mandata je obavlja funkciju potpredsednika. Na Konstitutivnoj sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, juna 2010. godine, imenovan je za potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije. Na osnovu Odluke Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, od 2012. godine, imenovan je na funkciju vršioca dužnosti sekretara Veća SSSS, dok je na sednici Veća 2014. godine izabran za sekretara Veća SSSS. Ta funkcija mu je potvrđena 2015. i 2020. godine, nakon 15. i 16. Kongresa SSSS.
SEKRETAR VSSSS

Telefon: 011/3231-505, E-mail adresa: sekretar@sindikat.rs

MILIĆ GORAN

Položaj:PREDSEDNIK SSS VOJVODINE
Telefon:tel.021/457-122
Email: predsednik@sssv.rs
Kategorije: POTPREDSEDNICI VEĆA SSSS, PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025

GORAN MILIĆ, rođen 1962. godine u Nišu. Po struci je mašinski tehničar. Sindikalni rad počeo je u a.d. „Megal“, gde je od 1998. do 2000. godine bio predsednik Sindikalne organizacije. Istovremeno je izabran na mesto predsednika Odbora metalaca opštine Bačka Palanka. Za vršioca dužnosti predsednika Veća Saveza samostalnih sindikata opštine Bačka Palanka izabran je 2000. godine, a za predsednika 2002. godine. Na tu funkciju ponovo je biran u dva mandata. Za sekretara Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine izabran je 2010. godine. Na sednici Veća SSSV, oktobra 2012. godine, izabran je za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Odlukom predsednika SSSS od 2013. Godine, imenovan je za potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, a na tu funkciju je ponovo imenovan 2020. godine.

PREDSEDNIK SSS VOJVODINE

21000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 24, tel.021/457-122

MILOŠEVIĆ VELJKO

Položaj:PREDSEDNIK SS RADNIKA ENERGETIKE SRBIJE
Telefon:034/335-491
Email: 034/335-491
Kategorije: PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
PREDSEDNIK SS RADNIKA ENERGETIKE SRBIJE

11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 5 / 7, tel.034/335-491

MIROVIĆ NEBOJŠA

Položaj:PREDSEDNIK SAMOSTALNOG SINDIKATA SAOBRAĆAJA I VEZA SRBIJE
Telefon:011/32 324 56
Email: nebojsamirovic@gmail.com
Kategorije: PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
PREDSEDNIK SAMOSTALNOG SINDIKATA SAOBRAĆAJA I VEZA SRBIJE

11000 Beograd, Dečanska 14/5, tel.011/32 324 56

NESTOROVIĆ LJUBIŠA

Položaj:PREDSEDNIK SS HEMIJE I NEMETALA SRBIJE
Telefon:011/3239-907
Email: sindikathemija@gmail.com
Kategorije: PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
PREDSEDNIK SS HEMIJE I NEMETALA SRBIJE

11000 Beograd, Dečanska 14 / V, tel.011/3239-907

ORBOVIĆ LJUBISAV

Položaj:PREDSEDNIK SSSS
Telefon:011/ 323-3339
Email: kabinet@sindikat.rs
Kategorije: PREDSEDNIK SSSS, PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
LJUBISAV ORBOVIĆ, rođen je 1960. godine u Beogradu. Plodnu sindikalnu karijeru započeo je kao sekretar, a zatim i predsednik sindikata beogradskog ”Rekorda“, da bi kasnije bio i član Predsedništva i Veća Saveza sindikata opštine Rakovica, kao i Gradskog odbora Sindikata hemije i nemetala Beograda. Bio je predsednik Pododbora prerade gume i kaučuka Srbije, član Veća Saveza samostalnih sindikata Beograda i Srbije, kao i sekretar i predsednik Sindikata hemije i nemetala Srbije. U dva mandata biran je na funkciju potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije. Bio je član Svetskog borda sindikata hemije i nemetala (SFIR). Član je Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije, Republičkog saveta za zapošljavanje i Saveta za evropske integracije. Za predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije izabran je 2007. godine, a poverenje delegata dobio je i na 14. i 15. kongresu, održanim 2010. i 2015. godine. Na 16. Kongresu, juna 2020. godine, izabran je ponovo za predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, u narednom petogodišnjem periodu.
PREDSEDNIK SSSS

Telefon: 011/ 323-3339, E-mail adresa: predsednik@sindikat.rs

RADOJEVIĆ ALEKSANDAR

Položaj:PREDSEDNIK SINDIKATA ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE
Telefon:PREDSEDNIK SINDIKATA ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE
Email: komunalcibeograda@gmail.com
Kategorije: PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
PREDSEDNIK SINDIKATA ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE

11000 Beograd, Dečanska 14, tel.011/3237-159

RADOMAN ZORAN

Položaj:PREDSEDNIK SS ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA SRBIJE
Telefon:011/3234-697
Email: zoranrdmn@gmail.com
Kategorije: PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
PREDSEDNIK SS ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA SRBIJE

11000 Beograd, Dečanska 14 / VI, tel.011/3234-697

RADOSLAV TOPALOVIĆ

Položaj:PREDSEDNIK SS TRGOVINE SRBIJE
Telefon:011/3232-646
Email: trgovinesindikat@gmail.com
Kategorije: PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
PREDSEDNIK SS TRGOVINE SRBIJE

11000 Beograd, Dečanska 14/ V, tel.011/3232-646