Subota, 26 Novembra, 2022

Rukovodstvo SSSS

BOBIĆ OLIVERA

Položaj:PREDSEDNICA SSS GRADA NIŠA
Telefon:018 / 247-845
Email: sindnis@yahoo.com
Kategorije: POTPREDSEDNICI VEĆA SSSS, PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
OLIVERA BOBIĆ, rođena 1959. godine u Nišu. Po zanimanju je diplomirani pravnik, a diplomu je stekla na Pravnom fakultetu u Nišu. Radila je u niškoj industriji tekstila „NITEX“, na poslovima zastupanja preduzeća u privrednim sporovima. Od 1994. je član Veća Saveza samostalnih sindikata grada Niša. Od 1998. godine je radila u Veću SSS grada Niša na poslovima radno – pravne zaštite članova sindikata i rukovođenja pravne službe. Funkciju sekretara Veća SSS grada Niša obavljala je od 2010. godine. Na Izbornoj skupštini 2015. godine izabrana je za predsednicu Saveza samostalnih sindikata grada Niša, a jula 2015. imenovana je za potpredsednicu Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, da bi na tu funkciju bila ponovo imenovana 2020. godine.
PREDSEDNICA SSS GRADA NIŠA

18000 Niš, Balkanska 2 / II, tel.018 / 247-845

ILIĆ VALENTINA

Položaj:PREDSEDNICA SINDIKATA OBRAZOVANJA SRBIJE
Telefon:tel.011/3335-156
Email: obrazovanje@sindikat.rs
Kategorije: POTPREDSEDNICI VEĆA SSSS, PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
VALENTINA ILIĆ, rođena 1966. godine u Zrenjaninu. Završila je Pedagošku akademiju i Akademiju umetnosti u Novom Sadu, odsek grafika i magistrirala na istom fakultetu. Više od 25 godina radila je kao profesor stručnih predmeta u Grafičkoj školi u Beogradu. Učestvovala je u više projekata unapređenja obrazovnih profila srednjih stručnih škola. Sindikalnim radom počela je da se bavi kao predsednik sindikalne organizacije Grafičke škole, potom kao predsednik Gradskog odbora Beograda Sindikata obrazovanja Srbije. Za predsednicu Sindikata obrazovanja Srbije izabrana je na Skupštini, aprila 2016. godine, kao i za predsednicu Odbora delatnosti osnovnih i srednjih škola Sindikata obrazovanja Srbije. Odlukom predsednika SSSS, avgusta 2020. godine, imenovana je za potpredsednicu Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.
PREDSEDNICA SINDIKATA OBRAZOVANJA SRBIJE

11000 Beograd, Dečanska 14 / VI, tel.011/3335-156

MARKOVIĆ ZORAN

Položaj:PREDSEDNIK SAMOSTALNOG SINDIKATA METALACA SRBIJE
Telefon:011/3232-641
Email: markovic.smspredsednik@gmail.com
Kategorije: POTPREDSEDNICI VEĆA SSSS, PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
ZORAN MARKOVIĆ, rođen 1970. godine u Surdulici. Sindikalnu karijeru počinje 1999. godine u Zastava Automobili – Кragujevac, kao sindikalni poverenik, da bi 2000. godine postao član Predsedništva sindikata Zastava Automobili. Profesionalnu sindikalnu karijeru obavlja od 2001. do 2010. godine kao zamenik predsednika sindikata Zastava Automobili, da bi 2013. godine bio izabran za predsednika sindikata Fijat Automobili Srbija. U mandatnom periodu 2015 -2020. godina obavlja funkciju potpredsednika Samostalnog sindikata metalaca Srbije, da bi na čelo Samostalnog sindikata metalaca bio izabran 2020. godine, na VI Кongresu tog sindikata. Zaposlen je u kompaniji “Fiat Chrysler Automobiles Serbia”, u kojoj mu miruje radni staž. Odlukom predsednika SSSS, januara 2021. godine, imenovan je za potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.
PREDSEDNIK SAMOSTALNOG SINDIKATA METALACA SRBIJE

11000 Beograd, Dečanska 14, tel.011/3232-641

MILIĆ GORAN

Položaj:PREDSEDNIK SSS VOJVODINE
Telefon:tel.021/457-122
Email: predsednik@sssv.rs
Kategorije: POTPREDSEDNICI VEĆA SSSS, PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025

GORAN MILIĆ, rođen 1962. godine u Nišu. Po struci je mašinski tehničar. Sindikalni rad počeo je u a.d. „Megal“, gde je od 1998. do 2000. godine bio predsednik Sindikalne organizacije. Istovremeno je izabran na mesto predsednika Odbora metalaca opštine Bačka Palanka. Za vršioca dužnosti predsednika Veća Saveza samostalnih sindikata opštine Bačka Palanka izabran je 2000. godine, a za predsednika 2002. godine. Na tu funkciju ponovo je biran u dva mandata. Za sekretara Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine izabran je 2010. godine. Na sednici Veća SSSV, oktobra 2012. godine, izabran je za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Odlukom predsednika SSSS od 2013. Godine, imenovan je za potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, a na tu funkciju je ponovo imenovan 2020. godine.

PREDSEDNIK SSS VOJVODINE

21000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 24, tel.021/457-122

TODOROVIĆ DRAGAN

Položaj:PREDSEDNIK SSS BEOGRADA
Telefon:011/3231-335
Email: predsednik@sindikat-beograda.rs
Kategorije: POTPREDSEDNICI VEĆA SSSS, PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
DRAGAN TODOROVIĆ, rođen 1965. godine u Kuršumliji. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Radno angažovanje je započeo u Narodnom pozorištu 1989. godine. Sindikalnim radom počeo je da se bavi 1997. godine i u dva mandata bio je sekretar Sindikalne organizacije Narodnog pozorišta. Na funkciju predsednika Gradskog odbora sindikata kulture Beograda izabran je 2003. godine, kada postaje i član Republičkog odbora sindikata kulture Srbije, u kojem je, u mandatu 2015-2020., obavljao funkciju potpredsednika. Četiri mandata je član Veća Saveza samostalnih sindikata Beograda, a od 2015. godine i član Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije. Na funkciju potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Beograda izabran je 2015. godine. Februara 2020. godine izabran je za predsednika Saveza samostalnih sindikata Beograda, a u avgustu 2020. godine imenovan je za potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.
PREDSEDNIK SSS BEOGRADA

11000 Beograd, Dečanska 14, tel. 011/3231-335

VUKOVIĆ DUŠKO

Položaj:POTPREDSEDNIK VSSSS
Telefon:011/3335-167
Email: dusko.vukovic961@gmail.com
Kategorije: POTPREDSEDNICI VEĆA SSSS, PREDSEDNIŠTVO SSSS, Veće 2020-2025
DUŠKO VUKOVIĆ, rođen 1961. godine u Beogradu. Završio je Fakultet političkih nauka. Bio je član Gradskog i Republičkog odbora Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije. Na funkciji predsednika Sindikata radnika građevinarstva i IGM Srbije bio je od 2002. do 2015. godine. Od 2006. do 2020. godine bio je član Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije. Odlukom predsednika SSSS, jula 2015. godine, imenovan je za potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, a na tu funkciju, koju obavlja profesionalno, ponovo je imenovan avgusta 2020. godine
POTPREDSEDNIK VSSSS

11000 Beograd, Dečanska 14, tel.011/3231-505, 011/3335-167