Subota, 26 Novembra, 2022

ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИЈИ

0
З А К О Н О ПРИВАТИЗАЦИЈИ   I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ   Предмет уређивања закона   Члан 1. Овим законом уређују се услови и поступак промене власништва друштвеног и јавног капитала и...

ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

0
З А К О Н О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ   I.     УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се систем здравствене заштите у Републици Србији, његова организација, друштвена брига за...

З А К О Н О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

0
З А К О Н О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ   ДЕО ПРВИ ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се здравствено осигурање у Републици Србији. Здравствено осигурање у Републици Србији је...

ЗАКОН О ШТРАЈКУ

0
ЗАКОН О ШТРАЈКУ     Члан 1.   Овим законом уређује се поступак организованог прекида рада у коме радници могу остварити заштиту професионалних, економских и социјалних права. Штрајк...