fbpx
Sreda, 17 Aprila, 2024

ZAKON O PRIVATIZACIJI

0
Z A K O N O PRIVATIZACIJI   OSNOVNE ODREDBE   Predmet uređivanja zakona   Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak promene vlasništva društvenog i javnog kapitala...

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

0
Z A K O N O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI   UVODNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se sistem zdravstvene zaštite u Republici Srbiji, njegova organizacija, društvena briga za...

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANјU

0
З А К О Н О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ДЕО ПРВИ ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ   Члан 1.   Овим законом уређује се здравствено осигурање у Републици Србији.   Здравствено осигурање у Републици...

ZAKON O ŠTRAJKU

0
ZAKON O ŠTRAJKU    Član 1.   Ovim zakonom uređuje se postupak organizovanog prekida rada u kome radnici mogu ostvariti zaštitu profesionalnih, ekonomskih i socijalnih prava. Štrajk...