Projekat “Misli sindikalno, deluj digitalno”

0
75

Poštovani članovi Saveza samostalnih sindikata Srbije,
na sledećim stranama se možete informisati o prednosti i načinu koriščenja savremenih digitalnih alata koji su napravljeni za članice Saveza samostalnih sindikata Srbije.