Petak, 22 Septembra, 2023

Održana radionica o strateškom planiranju bezbednosti i zdravlja na radu

Druga radionica za nacionalni tim sindikalnih aktivista iz redova SSSS i UGS Nezavisnost, posvećena programu strateškog planiranja bezbednosti i zdravlja na radu, održana je...

Aktuelni propisi u oblasti BZR

Aktuelni propisi u oblasti BZR

Klikom na ovaj link pristupate isključivo važećim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Zakon, pravilnici, uredbe, odluke i ostali pravni akti).

O Bezbednosti i zdravlju na radu

28. April Dan BZR

Akcije I kampanje sindikata za sigurnija radna mesta- stop pandemiji

APEL SSSS POVODOM ZAŠTITE RADNIKA NA OTVORENOM OD VISOKIH TEMPERATURA

Rad sindikata za vreme Korone, nastavak rada i dalje, vebinar

Broj umrilh na radnom mestu od 2015. do 2020. godine

Stanje situacije zbog Korona virusa u realnim i javnim sektorima

Brošura bezbedno i zdravo radno mesto za radnike i poslodavce

NAPO

Na ovom linku možete pristupiti Napo filmovima. Napo je izvorna ideja stručnjaka za komunikaciju u području bezbednosti i zdravlja na radu nastala kao odgovor na potrebu za materijalima s visokokvalitetnim informacijama.

EVROPSKA AGENCIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Na ovom linku možete pronaći aktuelna dešavanja u oblasti BZR na niovu EU.