fbpx
Utorak, 16 Jula, 2024

Regionalni sindikalni savet SOLIDARNOST o planovima za budućnost

Na današnjem sastanku Regionalnog sindikalnog saveta Solidarnost, koji okuplja reprezentativne sindikate bivše Jugoslavije, na kome je predsedavao Savez slobodnih sindikata Slovenije, razmotrene su brojne teme od izuzetnog značaja za nastavak funkcionisanja i aktivnosti mreže na unutrašnjem planu, prioritetne politike u periodu do kraja 2025. godine i intenziviranja saradnje sa Evropskom konfederacijom sindikata kroz projektne i druge aktivnosti.
Sastanku prisustvuju predstavnici svih sindikalnih centrala regiona, kao i predstavnici Evropske konfederacije sindikata. U kontekstu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana naglašena je potreba jačanja pozicije, uloge i kapaciteta sindikata u procesu pridruženja EU.
Postignuta je puna saglasnost u očuvanju i osnaživanju solidarnosti kao osnovnog načela mreže, kao i u odnosu na pitanja koja su podjednako važna za sve sindikate regiona, a tiču se migracija, položaja mladih i njihovog zadržavanja u matičnim zemljama i učlanjenja u sindikate, novih oblika zapošljavanja, socijalnog dijaloga i jačanja kapaciteta sindikata.
Posebno je naglašena potreba jačanja postojećih kanala vidljivosti sindikata, prisustva na društvenim mrežama, digitalna promocija i komunikacija sa javnošću.

Povezani članci

Najnoviji članci