fbpx
Utorak, 16 Jula, 2024

Stvaranjem mreže stručnjaka, završen deo implementacije TUDO projekta

Implementacija projekta digitalizacije sindikata, pod nazivom TUDO, u kojem učestvuje i predstavnik Saveza samostalnih sindikata Srbije, završena je stvaranjem međunarodne mreže stručnjaka koja bi trebalo da doprinese efikasnom delovanju sindikata u novom digitalnom svetu rada.

Projekat bi trebalo da doprinese razumevanju izazova za radnike i sindikate u svetu rada na koje bitno utiču procesi digitalizacije, kao i usaglašavanju postojećih nacionalnih propisa sa Okvirnim sporazumom evropskih socijalnih partnera o digitalizaciji.

Na više održanih sastanaka i obuci razmenjene su informacije i dobra praksa o primeni Okvirnog sporazuma i ulozi i uticaju koji socijalni dijalog ima na procese digitalnih transformacija u zemljama članicama EU i zemljama kandidatima.

Nosioc projekta je poljski sindikat OPZZ, čiji predstavnik Dominik Ovčarek (Owczarek) je sproveo obuku.

Projekat finansira Evropska unija. Izneti stavovi i mišljenja pripadaju isključivo autorima, i nužno ne odražavaju stavove Evropske unije ili Evropske komisije. Evropska unija niti davalac granta ne mogu biti odgovorni za njih.

Povezani članci

Najnoviji članci