fbpx
Nedelja, 14 Aprila, 2024

Platformski rad u EU: Izvesna pobeda sindikata za milione radnika

Nakon što su države članice Evropske unije u ponedeljak, posle četiri godine napora Evropske konfederacije sindikata i njenih organizacija članica, konačno usvojile Direktivu o radu preko digitalnih platformi, milioni radnika će konačno dobiti pravo na minimalne zarade, naknadu tokom bolovanja i zaštitu radnog mesta.

Sindikati su uspeli da u tekst Direktive uključe pretpostavku zaposlenja sa jasnom odredbom da je teret dokazivanja – na strani digitalne platforme. Umesto da radnici pojedinačno prolaze kroz dugačke sudske procedure da bi dokazali da su radnici, sada je na platformskim korporacijama da dokažu da oni nisu zaposleni ni da uživaju prava po tom osnovu.

Direktiva, takođe, prepoznaje ulogu sindikata u svim aspektima platformske ekonomije, uključujući pitanja kao što je upravljanje algoritmima. Uprkos pozivima na slabljenje ovih odredbi, one su ostale nedirnute, potvrđujući snažnu potrebu za kolektivnim pregovaranjem u platformskoj ekonomiji.

Prema Evropskom savetu, do kraja godine broj ljudi koji rade putem digitalnih platformi će porasti do 43 miliona.

Po završetku glasanja u Savetu ministara EU, savezni sekretar EKS, Ludovik Vut je rekao: „Pobedili smo. Sindikati su doneli promenu.“

„Najzad su data rešenja za rešenje pitanja skandaloznog lažnog zapošljavanja. Ova odluka znači da će milioni radnika koji rade putem digitalnih platformi imati pravo na minimalnu zaradu, naknadu tokom bolovanja, naknadu za godišnji odmor i socijalnu zaštitu.“

„Ujedinjavanje snaga na evropskom nivou bilo je od presudne važnosti za dobijanje ovog zakonodavstva, koje je globalno prvo ovog tipa. Snažna posvećenost naših saveznika u Evropskom parlamentu i Savetu je uspela ovaj cilj da postigne. Države članice su istrajale i uspele da razotkriju dimnu zavesu platformskih korporacija. Danas su stale na stranu radnika. Mi pozdravljamo špansko i belgijsko predsedavanje Savetom EU jer su bili odlučni u tome da se ovo zakonodavstvo donese. Sada je vreme da se nacionalne vlade pripreme za brzu primenu“, rekao je Vut.ׅ

Evropski parlament treba da potvrdi Direktivu o platformskom radu na plenarnom zasedanju krajem aprila. Po završetku procesa usvajanja, države članice će imati dve godine da ugrade odredbe Direktive u nacionalna zakonodavstva.

Povezani članci

Najnoviji članci