fbpx
Utorak, 16 Jula, 2024

Savić:Učinjeno dosta na unapređenju ukupnog položaja zaposlenih, sledi dalja borba

Od početka ove godine plate zaposlenih u javnom sektoru biće uvećane za 10 odsto, dok će deo zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti imati i dodatno povećanje zbog uvećanja koeficijenata, izjavio je predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije dr Zoran Savić. On je, u intervjuu za sajt Saveza samostalnih sindikata Srbije, istakao da će time materijalni položaj zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti biti poboljšan, ali da tom sindikatu predstoji dalja borba za još viši standard svih zaposlenih i pravo na dostojanstven život.
Od niza aktivnosti koje su donele dobre vesti za zaposlene, Savić je izdvojio potpisivanje Sporazuma o produženju Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu i izmene tog ugovora kojima se omogućava isplata jubilarne nagrade za 40 godina rada, čime su zaposleni u socijalnoj zaštiti izjednačeni sa pravima ostalih zaposlenih u javnom sektoru.
Takođe, nastavljen je prijem najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i učenika srednjih medicinskih škola, što će, prema njegovim rečima, uticati na poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i smanjenje radnog opterećenja zaposlenih.
„Posle višegodišnjeg insistiranja našeg sindikata, konačno je izmenjen Pravilnik o ugovaranju sa ustanovama zdravstvene zaštite, kojim se obezbeđuju sredstva za isplatu putnih troškova zaposlenima za vreme specijalizacije. Time je ispravljena nepravda prema delu lekara koji su na specijalizaciji“.
Savić je naglasio i da je Vlada Srbije, nakon višemesečnog insistirranja sindikata, konačno donela Zaključak kojim je omogućen prijem na neodređeno radno vreme svih zaposlenih koji su radili tokom pandemije korona virusa. Tako je primljeno više od 12.000 ljudi koji su radili tokom pandemije, od kojih je više od 9.000 primljeno nakon tog zaključka.
Izmenjena je i Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata kojom je utvrđen veći koeficijent za vozače u službama hitne medicinske pomoći i vozače sanitetskih vozila.
„Nažalost, i pored postignutog dogovora sa ministarkom zdravlja oko izmene koeficijenata za nemedicinske radnike i zdravstvene saradnike, Vlada Srbije nije uvažila naš zahtev“.
Savić podseća da su više meseci trajali pregovori sa vladom oko poboljšanja radnog pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvu. „I, konačno, došlo je do potpisivanja Sporazuma, kojim je predviđeno povećanje koeficijenata za deo zdravstvenih saradnika i nemedicinskih radnika. U tom cilju je, takođe, formirana Radna grupa koja će raditi na daljem poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih, kako bi se tokom sledeće godine dodatno poboljšao položaj svih zaposlenih u zdravstvu“.
Sindikat je, s ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, potpisao Sporazum o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih koji predviđa izmenu koeficijenata zaposlenih iz 6 grupa poslova, počev od 1. januara iduće godine. Dogovoren je i nastavak rada Radne grupe, čiji je cilj dalje unapređenje materijalnog i radno pravnog položaja zaposlenih.
Poslednjih dana prethodne godine potpisan je Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, koji se produžava do 9. januara 2027. godine, a kojim su predviđena neka povoljnija rešenja po zaposlene.
Sumirajući postignuto u 2023. godini, Savić je ocenio da je, uprkos brojnim teškoćama, učinjeno dosta na unapređenju ukupnog položaja zaposlenih, „ali da smo, ipak, daleko od toga da su ispunjeni svi zahtevi Sindikata“.

Povezani članci

Najnoviji članci