fbpx
Ponedeljak, 15 Aprila, 2024

Regionalna radionica o aktivaciji žena sa porodičnim obavezama: Nužnost postizanje rodno izbalansiranog tržišta rada

Međunarodna organizacija rada (MOR) organizovala je 6. decembra 2023. godine Regionalnu radionicu za razmenu iskustava o aktivaciji žena sa porodičnim obavezama i ravnoteži između poslovnog i privatnog života.

Događaj, održan u Podgorici, okupio je više od 30 predstavnika javnih službi za zapošljavanje, sindikata i udruženja poslodavaca iz država Zapadnog Balkana, a u radu je učestvovala i predstavnica Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Skup su otvorili Ines Pajović, nacionalna koordinatorka projekta MOR i Marko Ćipović, predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, dok su sesije vodile ekspretkinje MOR Anna-Karin Palm Olsson i Maria Jose Chamorro, predstavnice Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Unije poslodavaca Crne Gore, Sanja Rabrenović i Zvezdana Oluić, te ekspertkinja za zapošljavanje iz Srbije, Milica Janačković.
Učesnici događaja, uključujući eksperte i kreatore politika, diskutovali su o nizu tema, uključujući: Rodna ravnopravnost na tržištu rada u Zapadnom Balkanu: napredak i izazovi; Uloga javnih službi za zapošljavanje u podsticanju pristupa žena tržištu rada – primer Švedske; Prezentacija rezultata projekta Activate women! u Crnoj Gori i Iskustva poslodavaca i sindikata.
Ekspertkinja MOR za rodna pitanja i formalizaciju, Maria Jose Chamorro, rekla je da, iako većina zemalja Zapadnog Balkana sprovodi mere za aktiviranje žena, preovladavajući osećaj i dalje je da su žene primarni nosioci porodičnih obaveza u društvima.

„Dok češto govorimo o porodiljskom odsustvu, uviđanje izazova u aktiviranju žena podstiče spoznaju da moramo zagovarati podelu porodičnih obaveza između muškaraca i žena. Neprepoznavanje toga moglo bi dovesti do pogrešnog uverenja da žene nisu zainteresovane za zaposlenje, a u stvari ih okruženje ne podržava na odgovarajući način“, naglasila je Chamorro.

Prema njenim rečima, imperativ je podržati univerzalne alternativne usluge brige o deci i uspostaviti fleksibilne aranžmane koji olakšavaju lakši povratak na posao nakon odsustva. Te bi mere bile korisne i za muškarce i za žene. Kako bi podstakle učešće žena na tržištu rada, zemlje moraju uspostaviti usluge koje ih osnažuju da dele porodične i društvene obaveze sa drugima.

Chamorro je, takođe, istakla važnost podizanja minimalne zarade za sve radnike, posebno što žene često rade na poslovima sa minimalnom zaradom.

Ekspertkinja MOR za usluge tržišta rada Anna-Karin Palm Olsson ustanovila je da uspešne ekonomije zavise od povećanog učešća žena na tržištu rada, naglašavajući da je ekonomski uspeh zemlje u korelaciji sa pojačanim naporima integracije.

Iako je priznala ključnu ulogu javnih službi za zapošljavanje u podsticanju zapošljavanja žena, naglasila je nužnost sveobuhvatnog pristupa za postizanje rodno izbalansiranog tržišta rada.

Palm Olsson je rekla da ovaj pristup zahteva širu društvenu uključenost kroz implementaciju politika, i da uspeh zahteva čvrsta partnerstva između različitih aktera, uključujući ministarstva, socijalne partnere, kao i inovativne mere koje savesno razmatraju rodne aspekte.

U zaključnim napomenama o razbijanju predrasuda o različitim profesijama i društvenim ulogama, Palm Olsson je kazala da je za kulturne promene potrebno vreme, mada bi ih, kako je ukazala, bilo potrebno što pre pokrenuti.

Kako je navela Ines Pajović, održana radionica je posebno značajna u kontekstu trenutnog tržišta rada Zapadnog Balkana, gde države zajedno sa MOR nastoje da smanje nezaposlenost i neaktivnost, posebno među mladima, a sa ciljem buduće implementacije Garancije za mlade.

Povezani članci

Najnoviji članci