fbpx
Utorak, 16 Jula, 2024

Stariji radnici i dalje daju svoj doprinos radu firmi

U današnjem konkurentnom poslovnom okruženju kompanije se konstantno trude da privuku i zadrže najbolje radnike, naročito one sa stručnim obrazovanjem i na pozicijama koje se teško popunjavaju, ali i starije iskusne radnike.
Pošto stariji radnici imaju bogato znanje o funkcionisanju institucija i iskustvo, oni igraju glavnu ulogu u saradnji sa mlađim radnicima, što omogućava nesmetan proces proizvodnje.
Stariji radnici poseduju duboko razumevanje postojećih sistema i prakse koji se prepliću sa novonastalom tehnologijom i metodologijom. Premošćavanjem jaza između tradicionalnih i inovativnih pristupa, oni daju vredne uvide u interakciju različitih komponenata, obezbeđujući celovitu perspektivu rešavanja problema i donošenja odluka.
Studija koju je sprovela osiguravajuća kompanija – „Voya Financial“ ističe volju starijih radnika da budu aktivno uključeni u posao. Stariji od 50 godina, koji su penzionisani, naknadno se ponovo priključuju radnoj snazi, čime pokazuju želju da daju svoj doprinos i nastave karijeru.
Međutim, starosna diskriminacija je i dalje prisutna u svetu rada i ograničava pun potencijal starijih radnika. Prema studiji koju je sprovelo Američko udruženje penzionera – „AARP“, otkriveno je da 78% radnika starijih od 50 trpi neki oblik diskriminacije, koja se odnosi na to da stariji radnici nisu vešti u korišćenju tehnologije ili se pretpostavlja da nisu zainteresovani da stiču nove veštine. Ovakve predrasude su mahom dominantne u tehnološkim kompanijama. Isto tako se misli da mlađi radnici imaju urođenu sposobnost korišćenja tehnoloških inovacija. Treba priznati da su generacijske razlike oduvek bile i nastaviće da budu deo diskursa na radnom mestu.
Svetski ekonomski forum beleži da stariji radnici, kao i svi ostali zaposleni, traže sigurnost posla, balans života i posla, osećaj pripadanja i priliku da nastave da rade.
Poslodavci koji neguju saradnju između starijih i mlađih radnika mogu da stvore uravnoteženu kombinaciju tradicionalne mudrosti i inovativnog načina razmišljanja. Ovakav inkluzivni pristup obogaćuje radnu snagu i neguje sredinu u kojoj pojedinci svih starosnih dobi mogu da napreduju.

Povezani članci

Najnoviji članci