fbpx
Utorak, 16 Jula, 2024

Najnoviji broj „Glasa radnika“ razmatra pitanje prava na štrajk i njegove svrhe

Najnovije izdanje „Glasa radnika“, e-magazina koje izdaje Regionalni sindikalni savet Solidarnost, razmatra pitanje prava na štrajk i njegove svrhe, ko ga može organizovati, kome se mora najaviti, da li se pravo na štrajk može ograničiti i na koji način kao i da li postoje mehanizmi njegove zabrane.
Svedoci smo velikog broja protesta i štrajkova širom Evrope uslovljenih klimom gomilajućih kriza. Vreme nezadovoljstava sa sobom donosi i sve izraženiju kolektivnu akciju radnika koja se ogleda i u štrajku, organizovanom sa namerom da se poslodavac povinuje njihovim zahtevima.
Štrajk je danas zakonski dozvoljen u celoj Evropi, ali često uz poštovanje komplikovane pravne regulative koja se bitno razlikuje među pojedinim zemljama.
Zato stručnjaci sindikalnih centrala regiona daju uvid u to kakvi sve mehanizmi ograničavanja štrajka postoje u zakonima i kolektivnim ugovorima, kao i sa kakvim se sve represivnim merama poslodavaca i države suočavaju radnici i sindikati.
Kako se utvrđuje minimum procesa rada u javnom sektoru i da li postoji u realnom sektoru? Postoje li štrajkački fondovi i koji deo fonda je opredeljen za štrajkačke aktivnosti tj. naknadu zarade tokom štrajka? Da li je moguće organizovati generalni štrajk na nivou države ili na nivou sektora?
(u prilogu pdf izdanje)

Povezani članci

Najnoviji članci