fbpx
Sreda, 17 Aprila, 2024

SINDIKAT UPRAVE POTPISAO PKU ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, 29. maja 2023. godine, ministar dr Aleksandar Martinović, predsednik Sindikata uprave Srbije Slađan Bobić i generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Nikola Tarbuk potpisali su Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave. Ovim PKU preciziraju se pojedine odredbe u pogledu prava i obaveza zaposlenih u organima, službama i organizacijama jedinica lokalne samouprave. Takođe, tom prilikom, potpisan je i Sporazum o produžetku važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave do 31. maja 2026. godine. Na taj način obezbeđno je nesmetano i kontinuirano ostvarivanje prava predviđenih u kolektivnom ugovoru za zaposlene u jednicama lokalne samouprave. Predsednik Sindikata uprave Srbije Slađan Bobić, istog dana potpisao je i Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe do 31. maja 2026. godine. Kao rezultat potpisivanja ova dva posebna kolektivna ugovora, između ostalog je i to, što će se ubuduće jubilarne nagrade umesto u neto isplaćivati u bruto iznosu zarade. I u narednom periodu nastaviće se sa pregovorima na unapređenju položaja zaposlenih u državnim organima i organima, organizacijama i službama u jedinicama lokalne samouprave.

Povezani članci

Najnoviji članci