fbpx
Ponedeljak, 24 Juna, 2024

EKS: EU da konačno ratifikuje Istanbulsku konvenciju

Evropski savet je, nakon šestogodišnjeg odlaganja, juče konačno otvorio put za ratifikaciju Istanbulske konvencije, koja je pokrenuta 2011. godine i  predstavlja prvi zajednički obavezujući napor na svetu u sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama.

Proces pristupanja Evropske unije počeo je 2015. godine, ali je blokiran u Savetu od 2017. godine. Šest država članica EU još uvek nije ratifikovalo konvenciju: Bugarska, Češka, Mađarska, Letonija, Litvanija i Slovačka.

Evropska konfederacija sindikata (EKS) poziva Savet da ukloni sve prepreke od strane država članica za ratifikaciju Konvencije MOR 190 o eliminaciji rodno zasnovanog nasilja i uznemiravanja na radnom mestu.

Odgovarajući na razvoj događaja, konfederalna sekretarka EKS-a Izabel Šuman ocenila je ovaj dan “dobrim za žene i devojke u Evropi i važan korak ka okončanju rodno zasnovanog nasilja”.

“Pristupanje EU konvenciji počelo je 2015. godine, kada su podaci EU pokazali da je trećina žena doživela fizičko i seksualno nasilje, dok je više od polovine pretrpelo seksualno uznemiravanje. S obzirom na to da je nasilje i uznemiravanje žena i devojaka toliko rasprostranjeno, bilo je neodgovorno od Saveta što je toliko godina blokirao ratifikaciju Istanbulske konvencije. Ratifikacija Istanbulske konvencije od strane EU odavno je zakasnila i šest država članica koje nisu ratifikovale konvenciju na nacionalnom nivou moraju to hitno da urade”.

“Takođe je važno da se ovaj zamah sada iskoristi kako bi se osiguralo da sve države članice EU ratifikuju Konvenciju Međunarodne organizacije rada broj 190, o ukidanju rodno zasnovanog nasilјa i uznemiravanja u svetu rada. EKS će nastaviti da radi na snažnoj direktivi EU o borbi protiv nasilja nad ženama i u porodici, koja prepoznaje nasilje u porodici kao problem na radnom mestu i prepoznaje ulogu sindikata kroz kolektivne ugovore i mere na radnom mestu u podršci žrtvama”, naglasila je Šuman.

Savet sada zvanično upućuje pismo Evropskom parlamentu tražeći njihovu saglasnost na odluku o pristupanju EU. Nakon što Evropski parlament da saglasnost, Savet će imati konačno glasanje u Savetu za pravosuđe i unutrašnje poslove u junu ove godine.

Povezani članci

Najnoviji članci