fbpx
Nedelja, 21 Aprila, 2024

Evropski parlament glasao za jačanje radničkih saveta

Evropski parlament je, glasajući za jačanje radničkih saveta, zatražio od Evropske komisije da reaguje što je moguće pre kako bi rešila mnoge nedostatke u sadašnjem zakonodavstvu koji sprečavaju Evropski radnički savet da efikasno ostvaruje svoja prava.
Ova pobeda je prvi korak i Evropska konfederacija sindikata (EKS) će nastaviti borbu za unapređenje prava Evropskog radnickog saveta.
Odbor Evropskog parlamenta za zapošljavanje i socijalna pitanja krajem prošle godine poslao je jasan signal Evropskoj komisiji da je potrebna akcija da se ojačaju prava evropskih radničkih saveta.
Pod vođstvom nemačkog poslanika, Denisa Radtkea, člana Evropske narodne partije, Komitet Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj u kome se pohvaljuje 1.200 postojećih Evropskih radničkih saveta – što je veliko dostignuće EU – uz uvažavanje mnogih nedostataka koji traju decenijama nakon usvajanja prve Direktive 1994 godine.
Evropski parlament je juče velikom većinom glasao za izveštaj evropskog poslanika Radtkea o reviziji Direktive Evropskog radnickog saveta.
“Ovaj dan je važan za radnike u Evropi. Evropski parlament poziva na efikasno korišćenje prava radnika na informisanje i konsultovanje u multinacionalnih kompanijama. Izveštaj Evropskog parlamenta, izglasan velikom većinom, uz dugotrajne zahteve EKS-a, šalje snažan signal evropskim radnicima da je njihov glas važan. To je, takođe, jasan zahtev Evropskoj komisiji da sada deluje na jačanju prava na informisanje i konsultovanje sa evropskim radničkim savetima. Oni su posebno ključni za održavanje zaposlenosti u slučaju restrukturiranja multinacionalnih kompanija. Evropski radnički saveti su na čelu evropeizacije industrijskih odnosa”.
“EKS će nastaviti borbu za poboljšanje prava Evropskih radničkih saveta. Ova pobeda je prvi korak. Jedno je jasno: svaki predlog Evropske komisije mora doneti pravnu sigurnost i predvidljivost. Lopta je sada u polju Komisije, da što pre započne konsultacije sa socijalnim partnerima”, izjavila je Izabel Šuman, savezna sekretarka EKS-a.

Povezani članci

Najnoviji članci