fbpx
Ponedeljak, 24 Juna, 2024

Sekcija žena: Primena Konvencije 190 potrebna više nego ikad

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije poziva socijalne partnere u kampanji „16 dana aktivizma“ na zajedničko delovanje i promovisanje politika i procedura kako bi se iskorenilo uznemiravanje i nasilje nad ženama na radnom mestu.

Tako se i Savez, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, pridružio sindikatima širom sveta koji će, i ove godine, preduzeti akcije u cilju borbe za pravo svih na svet rada bez nasilja i uznemiravanja.

Od treće Svetske konferencije žena Međunarodne konfederacije sindikata (MKS), održane 2017. godine, proslavili smo istorijsko usvajanje Konvencija 190 Međunarodne organizacije rada (MOR) i Preporuke MOR 206, u junu 2019, dokumenata koji garantuju pravo svakoga na svet rada oslobođen od nasilja i uznemiravanja, uključujući i rodno zasnovano.

Usvajanje ovih instrumenata MOR-a je rezultat dugogodišnjeg lobiranja, zalaganja i kampanje žena u sindikatima, uz podršku udruženih organizacija civilnog društva.

Pandemija i vanredne mere izazvale su porast rodno zasnovanog nasilja i uznemiravanja, uključujući nasilje u porodici, a veliki broj žena ima takva iskustva i na radnom mestu. Ratifikacija i efektivna implementacija Konvencije 190 i prateće preporuke R206 su nam potrebnije i urgentnije više nego ikada.

U okviru 5. Svetskog kongresa MKS-a u Melburnu, 16. novembra 2022. godine, održana je četvrta Svetska konferencija žena, na kojoj su predstavnice sindikata širom sveta pozvale na ratifikaciju i delotvornu implementaciju ovih instrumenata MOR-a.

U osnovnom kongresnom dokumentu „Kongresnoj izjavi“ MKS, međunarodna krovna organizacija, čiji je član i SSSS, potvrđuje svoju spremnost da se i ubuduće intenzivno angažuje u tom pravcu. Takođe, zahteva univerzalnu ratifikaciju i puno poštovanje MOR konvencija protiv diskriminacije i Konvencije 190 protiv nasilja i uznemiravanja, apelujući na reforme nacionalnih zakonodavstava i politika i uključivanje relevantnih mera u kolektivnom pregovaranju.

SSSS i Sekcija žena smatraju da su kolektivni ugovori najefikasnije sredstvo u borbi protiv nasilja svih oblika kome su izložene žene na svojim radnim mestima.

Povezani članci

Najnoviji članci