fbpx
Ponedeljak, 15 Aprila, 2024

ODBIJANјE PONUDE ZA PREMEŠTAJ NA DRUGE POSLOVE I RAZLOG ZA OTKAZ NA INICIJATIVU POSLODAVCA

Da bi tuženi poslodavac mogao da upotrebi otkazni razlog koji se odnosi na   odbijanje zaklјučenja aneksa ugovora o radu, radi premeštaja na druge poslove    nužno je ne samo da zaposleni odbije ponudu da zaklјuči ugovor o radu pod izmenjenim uslovima, već i da to učini iz razumno neopravdanog razloga.

  

Iz obrazloženja:

 

Isto tako, bilo je nužno razjasniti da li je na poslovima samostalnog referenta za zajedničke poslove u naznačenoj RJ bio raspoređen drugi izvršilac, kada je nastala potreba za obavlјanjem tih poslova i iz kog razloga. Prvostepeni sud se tim pitanjima nije bavio zbog čega je činjenično stanje ostalo nepotpuno utvrđeno pa se za sada ne može ispitati ni pravilnost, ni zakonitost naznačenog rešenja o otkazu. Naime, po stanovištu ovog suda da bi tuženi poslodavac mogao da upotrebi otkazni razlog iz odredbe člana 103 stav 3 Zakona o radu (tada važeći propis) bilo je nužno ne samo da zaposleni odbije ponudu da zaklјuči ugovor o radu pod izmenjenim uslovima, već i da to učini iz razumno neopravdanog razloga. Međutim, kada zaposleni odbije ponudu iz opravdanog razloga kao npr. za slučaj da nije postojala potreba za njegovim raspoređivanjem tada nema opravdanog razloga za otkaz.

 

Radi toga, bilo je nužno da prvostepeni sud razjasni naznačene okolnosti i utvrdi stvarno vreme njihovog nastanka, jer se za izmenu ugovorenih uslova rada mogu koristiti isklјučivo one okolnosti koje su postojale posle zaklјučenog ugovora o radu, a ne pre.

 

(presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1.6883/12 od 19. decembra 2012. godine)

 

autor sentence: Borivoje Živković,

sudija Apelacionog suda u Beogradu

Povezani članci

Najnoviji članci