fbpx
Utorak, 16 Jula, 2024

ZASNIVANјE RADNOG ODNOSA BEZ UGOVORA O RADU

Rad kod poslodavca, bez ugovora o radu, može dovesti do zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme, ukoliko tako uspostavlјen odnos između zaposlenog i poslodavca, po svojoj sadržini i kvalitetu, ima sve karakteristike radnog odnosa.

Iz obrazloženja:

Radni odnos se, po pravilu, zasniva ugovorom o radu, koga zaklјučuju zaposleni i poslodavac i smatra se zaklјučenim, kada ga potpišu, zaposleni i direktor, odnosno preduzetnik, ili zaposleni koga ovlasti direktor, odnosno preduzetnik, kako je to predviđeno članom 30. Zakona o radu. Kako Zakon o radu ne poznaje i ne priznaje faktički rad, kao rad van radnog odnosa, to je u odredbi člana 32. propisao da ako zaposleni ne zaklјuči ugovor o radu, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.

Međutim, to ne znači da svaki rad bez ugovora o radu, vodi zasnivanju radnog odnosa. Rad van radnog odnosa je i rad na povremenim i privremenim poslovima i rad na osnovu ugovora o delu. Ukoliko se ne radi o toj vrsti rada ili posla, potrebno je da tako uspostavlјen odnos između zaposlenog i poslodavca, po svojoj sadržini i kvalitetu, ima sve karakteristike radnog odnosa. U tom smislu, potrebno je, ne samo uredno i savesno obavlјanje određenih poslova i volјa zaposlenog da te poslove obavlјa, već i saglasnost poslodavca za uspostavlјanje takvog radnog odnosa, odnosno takvog rada, jer poslodavac je taj koji odlučuje da li ima potrebu za zapošlјavanjem novih radnika.

Dakle, kao izuzetak od pravila da se radni odnos zasniva ugovorom o radu, rad kod poslodavca bez ugovora o radu, koji bi vodio zasnivanju radnog odnosa u smislu člana 32. Zakona o radu, morao bi imati karakteristike radnog odnosa, kako u pogledu kvaliteta rada, tako i u pogledu prava i odgovornosti koji proizilaze iz radnog odnosa, kao što je radno vreme, zarada, naknada zarade i druga primanja iz radnog odnosa i dr.

(Iz rešenja Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3199/10 od 17.10.2010. godine)

Autor sentence: Jasminka Stanojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu

 

Povezani članci

Najnoviji članci