fbpx
Ponedeljak, 24 Juna, 2024

NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BUDŽETU ZA 2011.

NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BUDŽETU ZA 2011.

KOJIM SE USKRAĆUJU PRIMANJA UTVRĐENA KOLEKTIVNIM UGOVORIMA

Na žalost, zakonodavac se, kao i nebrojano puta do sada, nije obazirao na odredbe Ustava, kada je reč o Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu. I za ovu godinu, uvedena je zabrana isplate, direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta, određenih primanja koji su utvrđena kolektivnim ugovorima.
Međutim, takvo postupanje zakonodavca odredba nije u skladu sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada br. 98 o pravima radnika na organizovanje i na kolektivne pregovore (Ratifikacioni akt objavljen je u „Službenom listu“ FNRJ“ br. 11/58). Isto tako, navedena odredba Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu nije u skladu sa odredbom člana 82. stav 3. Ustava Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 98/2006), kojom je propisano da se uticaj tržišne privrede na socijalni i ekonomski položaj zaposlenih usklađuje kroz socijalni dijalog između sindikata i poslodavaca.

Povezani članci

Najnoviji članci