fbpx
Utorak, 16 Jula, 2024

Nemački Bundestag usvojio nove propise o uslovima rada

Direktiva Evropske unije o transparentnim i predvidivim uslovima rada 2019/115 implementirana je u nemačko pravo. Bundestag je 23. juna 2022. usvojio novi Zakon o potvrđivanju. Nemački savez sindikata DGB i njegovi članovi pozdravili su stupanje Zakona na snagu od 1. avgusta 2022. Njime se uvode minimalna prava i ažuriraju pravila o informacijama koje se moraju dati radnicima u vezi s njihovim uslovima rada. Poslodavci od sada moraju u pisanom obliku obavestiti zaposlene o više elemenata njihovog ugovora o radu nego što je ranije bio slučaj. Doneti su i novi propisi, takođe u pravcu veće pouzdanosti i predvidivosti.
Direktiva je usvojena u kontekstu člana 31. Povelje EU o osnovnim pravima, koja kaže da svaki radnik ili radnica imaju pravo na radne uslove kojima se poštuju njihovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo, kao i na ograničenje maksimalnog radnog vremena, na period dnevnog i nedeljnog odmora i na plaćeni godišnji odmor. Direktiva takođe doprinosi jačanju evropske socijalne dimenzije u skladu sa Evropskim stubom socijalnih prava.
DGB smatra da je dobro što poslodavac sada mora zaposlenima da dostavi pisani dokaz o dogovorenim uslovima. Prvi korak u sprovođenju zakona je poznavanje uslova ugovora, bez obzira kakav rad reguliše. Pisana potvrda ne ispunjava samo svrhu potvrde šta je dogovoreno već i olakšava dokazivanje na sudu da je sporazum zaista postignut. Veoma je dobro i to što je sada u zakonu jasno navedeno da je dalje usavršavanje na teret poslodavaca. Ako je zaposlenom potrebna obuka da radi svoj posao, a poslodavac je dužan da je ponudi, onda mora da je plati i to u radno vreme.
DGB i njegovi sindikati-članovi zalažu se da svi zaposleni znaju svoja prava i razumeju ugovore sklopljene prilikom njihovog zapošljavanja. Jer tek tada zaposleni mogu da zahtevaju od poslodavca i u slučaju sumnje da ga tuže.
Ako dođe do pravnog spora, pisani dokazi su i dalje najbolje dokazno sredstvo u procesu. Važno je, a novi propisi to sada predviđaju, da svi zaposleni dobiju priliku da zaista imaju svoj dokaz kod kuće – jer do sporova često dolazi neočekivano.

Povezani članci

Najnoviji članci