fbpx
Ponedeljak, 15 Aprila, 2024

Održana radionica o strateškom planiranju bezbednosti i zdravlja na radu

Druga radionica za nacionalni tim sindikalnih aktivista iz redova SSSS i UGS Nezavisnost, posvećena programu strateškog planiranja bezbednosti i zdravlja na radu, održana je 11-13. jula u Vršcu.

Učesnici su razrađivali SWOT analizu, koja doprinosi jasnoći kreiranja strateškog plana. U okviru ove analize istaknuto je da jedan od glavnih zadataka sindikata da radi na podizanju svesti o značaju ove oblasti, što bi značilo da je potrebno bolje organizovati informisanje, kako na vertikalnoj tako i na horizontalnoj liniji.

U okviru strateškog planiranja pravi se razlika između programskih, organizacionih i programskih strategija. Ove strategije, zajedno sa opštim ciljem i podciljevima, čine Akcioni plan. Ovde je najvažniji cilj sindikata da dokaže da su radna mesta bezbednija, a radnici zdraviji, u firmama gde postoji sindikat. Ovo je najbolje uraditi pomoću statistike, tj. poređenjem broja povreda tamo gde ima sindikata sa brojem povreda u firmama gde ga nema.

Učesnici su došli do zaključka da su za realizaciju Akcionog plana neophodne veće investicije u BZR, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.

Radionica je održana uz podršku Centra za radničku solidarnost AFL-CIO.

 

Povezani članci

Najnoviji članci