fbpx
Nedelja, 21 Aprila, 2024

Sekcija žena Vojvodine:Radionica namenjena jačanju položaja žena

U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine,
17-18 juna, na Kelebiji, održana je konferencija pod nazivom „Rodna ravnopravnost – položaj žena: stanje i perspektive“.Konferencija je održana u sklopu projektnih aktivnosti SSSV i Sindikata LO iz Švedske usmerenih ka edukaciji i promociji principa rodne ravnopravnosti, a namenjena je aktivistkinjama u sindikatima na teritorijalnom i granskom nivou organizovanja.Cilj konferencije bio je sagledavanje aktuelnog stanja rodne ravnopravnosti, kako bi se predvidele perspektive deklarativno postavljenih ciljeva u ovoj oblasti.

Predsednica Sekcije žena SSS Vojvodine Jadranka Svirčev je učesnike upoznala sa sociјаlnо ekonomskim položajem žena u Srbiji kroz sagledavanje njihovog položaja na tržištu rada, u obrazovnom, zdravstvenom i sistemu socijalne zaštite, te sagledavanju učestalosti i broja prijava nasilja prema ženama.

Zamenica predsednice Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Subotice Ana Ivanović je predstavila dosadašnju praksu i rezultate Saveta.

Tokom njenog izlaganja učesnice su imale priliku da razmene iskustva i uporede aktuelnu situaciju u svojim lokalnim zajednicama po pitanju rodne ravnopravnosti u različitim socijalnim kontekstima.

Predstavnica Udruženja građana „Klara i Rosa“ iz Subotice Gordana Vukov Ciganjik je kroz prezentaciju učesnice detaljno upoznala sa konkretnim projektnim aktivnostima koje realizuju u okviru Udruženja.

Nakon toga kroz grupni rad u radionicama učesnice su imale priliku da na praktičnim primerima sagledaju i diskutuju o aspektima rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada.

Značajan doprinos skupu predstavljalo je prisustvo Gorana Milića, predsednika SSSV i Tomislava Stajića, sekretara Veća SSSV, koji su pozdravili aktivnosti Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine usmerene na afirmaciji žena u svim oblastima i uputili apel da se uključi što veći broj žena u rad organa Sindikata i procese odlučivanja.

Povezani članci

Najnoviji članci