fbpx
Sreda, 17 Aprila, 2024

Bezbednost i zdravlje na radu kao fundamentalno pravo

Stogodišnja deklaracija Medjunarodne organizacije rada (MOR) potvrdila je da su bezbednost i zdravlje na radu (BZR) od presudnog značaja za dostojanstven rad.

Kriza Kovida-19 nam je svima pokazala da je bezbedan i zdrav rad ključan u zaštiti ljudi, privrede i društva uopšte.

Na 110. zasedanju MOR, koje se održava od 27. maj do 11. juna u Ženevi, odlučivaće se o fundamentalnoj prirodi prava na bezbedne i zdrave uslove rada.

Rukovodeće telo MOR odlučuje o tome da li će se pravo na bezbednost i zdravlje na radu uvrstiti u Deklaraciju o temeljnim principima i pravima na radu (1998) i, ako takva odluka bude doneta, to će biti peta kategorija prava u okviru Deklaracije.

Konferencija će doneti odluku o tome koji međunarodni standardi na radu su fundamentalni: Konvencija o BZR iz 1981 (br.155) i/ili Konvencija o promotivnom okviru za BZR iz 2006 (br.187).

Kada odluka bude doneta, članice će imati obavezu da poštuju, promovišu i u dobroj veri realizuju pravo svih radnika na bezbedan i zdrav rad.

Povezani članci

Najnoviji članci