Održan sastanak sindikata namenske industrije sa predstavnicima Ministarstva odbrane

0
197

 U petak, 11. marta održan je sastanak predsednika sindikata fabrika namenske industrije Srbije sa predstavnicima Ministarstva odbrane, saopštila je Sindikalna organizacija „Zastava oružje“.

Na sastanku su učestvovali predsednici sindikata „Sloboda“- Čačak, „Prvi partizan“ – Užice, „Prva iskra“ – Barič, „Krušik“ – Valjevo, „Milan Blagojević“ – Lučani, „Prva petoletka“ – Trstenik i „Zastava oružje“ – Kragujevac, kao i državni sekretar i predsednik Saveta za odbrambenu industriju Branko Živanović i načelnik Uprave za odbrambene tehnologije pukovnik Slavko Rakić.

Razgovarano je o problemima poslovanja preduzeća, konverziji potraživanja za neplaćene poreze, kao i o zahtevu sindikata da njihov predstavnik učestvuje u Savetu za odbrambenu industriju Srbije.

Predsednik sindikata „Zastava oružje“ Dragan Ilić  je ukazao na posledice sa kojima se zaposleni i fabrika suočavaju zbog odbijanja Vlade Srbije da sprovede zaključak kojim bi se izvršila konverzija obaveza fabrike. Posledice nesprovođenja zaključka su vidljive kroz ogromne kamate koje opterećuju fabričke bilanse, dok radnici nemaju povezan radni staž za period 2011 – 2014. godine, zbog čega je veliki broj radnika podneo tužbe kako bi se izvršilo povezivanje radnog staža.

Doprinosi radnicima nisu uplaćeni za novembar i decembar 2019. godine i za celu 2020. godinu, zbog čega radnici odlaze u penziju sa umanjenjem. Posledice neuplaćivanja doprinosa se odražavaju i na radnice na porodiljskom bolovanju koje ne primaju punu nadoknadu.

Predstavnik Ministarstva Branko Živanović je rekao da će konverzija biti sprovedena nakon usaglašavanja sa ministarstvima i da je postupak u toku.

Po ovom pitanju ništa nije rađeno prethodnih godina i  na sastanku je insistirano da se odrede rokovi za taj postupak s obzirom na to da Sindikat ima nezvanična saznanja da se konverzija opstruiše od strane Ministarstva finansija.

Na sastanku je razgovarano i o problemu urušavanja fabričkog sistema kao posledici dosadašnjeg upravljanja fabrikom od strane Nadzornog odbora. Navedeni su brojni primeri nedomaćinskog i neprimerenog ponašanja predsednika Nadzornog odbora koje je u suprotnosti sa Statutom preduzeća i načelima odgovornog upravljanja. Posledice takvog rada danas se iskazuju kroz nelikvidnost koja se ogleda u nemogućnosti obezbeđivanja mnogih resursa za potrebe procesa proizvodnje.

Ukazano je i na neprimeren odnos Nadzornog odbora prilikom procene vrednosti imovine fabrike koja je usvojena na telefonskoj sednici. Rezultat takvog nezainteresovanog pristupa je veliko obezvređivanje zemljišta, imovine i opreme fabrike.

Sindikat je ukazao i na neophodnost odobravanja investicija čiji bi deo bio usmeren ka izgradnji energane s obzirom na to da fabrika sledeće grejne sezone može ostati bez grejanja zbog prelaska Energetike na gasno grejanje. Rečeno je da će fabrici biti opredeljeno oko 14 miliona evra i da će deo sredstava biti usmeren u rešavanje obezbeđivanja energenata za fabriku.

Prisustvo sednicama Saveta odbrambene industrije Srbije će, kako je rečeno, biti razmatrano, dok će biti omogućeno prisustvo sednicama Nadzornog odbora predsednicima sindikata u cilju transparentnijeg inforisanja, čime bi se smanjila potreba za učešće sindikata u posmatračkoj misiji Saveta za odbrambenu industriju Srbije, navodi se u saopštenju.