fbpx
Petak, 23 Februara, 2024

Plan delovanja sa posebnim merama….

Београд, 31.12.2021. године

 

У складу са чл. 48. ст. 2. и 3. Закона о родној равноправности („Сл. гласник РС“, бр. 52/2021), Самостална синдикална организација запослених у Савезу самосталних синдиката Србије (у даљем тексту: ССОЗ у СССС), доноси:

 

ПЛАН ДЕЛОВАЊА

са посебним мерама за подстицање и унапређење родне равноправности

и уравнотежене заступљености полова

 

Овим планом предвиђају се посебне мере за подстицање и унапређивање родне равноправности и уравнотежене заступљености полова у органима ССОЗ у СССС и обезбеђивање активног учешћа мање заступљеног пола у саставу и раду тих органа.

 

Као један од приоритета, у организационом смислу, у функцији јачања синдикалне инфраструктуре, потребно је увек подстицати и унапређивати равномерну заступљеност жена и мушкараца у органима ССОЗ у СССС.

 

Равномерна заступљеност жена и мушкараца у органима ССОЗ у СССС претпоставља да постоје једнаке могућности за оба пола да допринесу напретку ССОЗ у СССС, као и да имају идентичне могућности да уживају све користи и бенефиције које им ССОЗ у СССС омогућава.

 

Органи ССОЗ у СССС према Правилима су Одбор, Надзорни одбор, Председник и Секретар. Тренутно не постоји орган у коме је учешће жена мање од једне трећине (1/3) од укупног броја његових чланова. Однос према полу на дан доношења овог плана у органима Савеза је следећи:

 

Одбор:                       25% мушкарци –  75% жене;

Надзорни одбор:           0% мушкарци – 100% жене;

Председница ССОЗ у СССС:  жена

Секретар ССОЗ у СССС:         мушкарац

 

Сви чланови самосталног синдиката, и жене, и мушкарци, имају једнаке шансе да учествују у раду органа ССОЗ у СССС. Право члана да буде биран у органе ССОЗ у СССС је исто за оба пола, те се по овом основу не прави никаква разлика.  Чланови сваког органа могу подједнако бити и мушкарци и жене.

 

У складу са наведеним охрабрују се чланови синдиката, припадници оба пола, да учествују у раду самосталног синдиката. Органи ССОЗ у СССС су дужни да једнакост полова и родну равноправност пропагирају увек у свуда. У том смислу органи ССОЗ у СССС су дужни да:

 

  • Развијају активну политику једнаких могућности оба пола у свим областима синдикалног рада,
  • Подстичу мање заступљени пол да узима веће учешће у раду ССОЗ у СССС,
  • Спречавају прављење разлике по полу приликом кандидовања за било коју функцију или чланство у органу ССОЗ у СССС.

 

Овај План деловања се објављује на интернет страници Савеза самосталних синдиката Србије у року од пет дана од дана доношења.

 

 

Сања Пауновић

Председница

Povezani članci

Najnoviji članci