fbpx
Nedelja, 14 Aprila, 2024

ODRŽAN SEMINAR PERV KOMITETA MLADIH

Seminar Komiteta mladih Panevropskog regionalog veća (PERV), posvećen uticaju korone na mlade i zaposlene, održan je 19. aprila putem onlajn aplikacije.
Uvodnu reč dali su predsednica Komiteta, Ružica Grabovac Marković i Anton Lepik, izvršni sekretar PERV-a.
Prvu temu je prezentovala Maria Tsirantonaki, iz odelјenja jednakosti – Internacionalna konferencija sindikata, koja je govorila o uticaju virusa na mlade radnike i žene.
Ona je ukazala na nizak nivo socijalne zaštite u vreme pandemije, kao i da su mladi najviše pogođeni. Prema istraživalјu MOR-a, šestina mladih je izgubila posao, dobila smanjenu zaradu, smanjeno radno vreme, dok osmina mladih koji pohađaju školu nisu ni imali pristup učenju, jer nemaju sredstva za rad. U istraživanju su zaklјučili da je čak tri miliona žena napustilo posao kako bi mogli da budu uz svoju porodicu.
Predsednica Komiteta mladih prezentovala je temu o uticaju kovida na mlade iz regiona bivše Jugoslavije. U publikaciji su navede sličnosti i razlike među državama, kao i zaklјučci predstavnika mladih.
O položaju mladih u Rusiji govorio je zamenik predsednice, Juri Varlamov, dok je o mladima iz cele Evrope govorila Tea Jarc, predsednica Komiteta mladih iz Evropske konfederacije sindikata.
Na skupu su saopšteni i podaci o uticaju virusa na međunarodni saobraćaj. Što se tiče avio prevoza, čak 31-38 odsto avio kompanija nudi manje mesta, odnosno mogućnosti letenja u druge države/gradove, dok 1,8-2,3 milijarde putnika manje leti. Gubitak prihoda se procenjuje 223–275 milijardi evra. Veći gubici se nastavlјaju i dalјe u međunarodnim putovanjima, a određeni oporavak ima u domaćim putovanjima.
U prvoj polovini 2020. godine došlo je do ogromnog smanjenja u skoro svim delatnostima. Oporavak je počeo u 3. kvartalu, a u 4. kvartalu ekonomija je pokazala znakove oporavka, naročito u Kini, koja je najveći svetski proizvođač i koja je tom kvartalu uspela da se vrati na nivo pre pandemije.

Povezani članci

Najnoviji članci