fbpx
Ponedeljak, 24 Juna, 2024

ANKETA O RADNIM PRAVIMA MLADIH U REGIONU

Sekcija mladih SSSS pripremila je anketu o uslovima rada mladih u toku epidemije korona virusa. Pozivamo sve radnike od 15 do 35 godina, koji rade ili su radili tokom epidemije, da popune onlajn anonimni UPITNIK.
Istraživanja Međunarodne konfederacije sindikata pokazala su da zbog krize, usled KOVID-a, u mnogim zemljama postoji problem realizacije mera koje se odnose na plate i zaštitu zarada, dok je dodatno zaoštrena borba da se sačuva dostojanstveni rad – radna mesta, zarade i socijalna zaštita. Kao posledica nedostatka lične zaštitne opreme uočena je globalna pretnja zdravlju radnika širom sveta. Od suštinskog značaja je da se odluke donose kroz socijalni dijalog vlada, sindikata i poslodavaca. Svet se ne može vratiti na uobičajen način rada, već planovi za oporavak moraju obezbediti pravedniju budućnost za društvo.
Anketom nameravamo da utvrdimo da li su i u kojoj meri narušena radna prava mladih u regionu i kako će se to odraziti na njihove perspektive. Uporedićemo iskustva onih koji su radili u izmenjenim uslovima u prostorijama poslodavca, na terenu, i onih koji su radili od kuće. Smatramo da je važno smanjiti razlike u sigurnosti radnih mesta i bezbednog rada kod onih koji kao članovi uživaju sindikalnu zaštitu i onih koji zavise od samovolje poslodavca. Evropske zemlje najavile su da će izmenjena organizacija rada inicirana korona virusom voditi izmeni propisa, te želimo da sagledamo kompleksna iskustva mladih i ukažemo na moguća rešenja.
U sprovođenju Ankete učestvuju sekcije mladih i sindikati iz zemalja bivše Jugoslavije, a rezultati ove regionalne aktivnosti biće objavljeni u julu na našem sajtu. Anketa je deo projekta Sekcije mladih SSSS koji podržava Međunarodni centar Olof Palme.

Povezani članci

Najnoviji članci