fbpx
Nedelja, 21 Aprila, 2024

KOMPAS REGIONALNI KURS O OBRAZOVANJU MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA

U Beogradu je od 7. do 11. aprila 2019. godine održan trening kurs o obrazovanju mladih za lјudska prava, uz podršku Odelјenja za mlade Saveta Evrope. Tokom obuke, 20 mladih sindikalnih aktivista iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine edukovalo se o konceptima neformalnog obrazovanja, edukacije za lјudska prava, edukativnim sredstvima Saveta Evrope. Poseban osvrt je napravlјen na KOMPAS – priručnik za obrazovanje mladih o lјudskim pravima, jačajući sopstvene veštine i međusobno se povezujući, za dalјe zajedničko delovanje u oblasti promocije i zaštite prava mladih u radnom okruženju.
Ovaj trening program pokazao je da zaposleni mladi danas nisu upoznati u dovolјnoj meri sa svojim radnim pravima, zbog čega je fokus stavlјen na osnaživanje mladih sindikalnih predstavnika da počnu sa informisanjem i edukacijom mladih kolega, a samim tim i ohrabre ih za korišćenje konkretnih mehanizama zaštite od negativnih pojava poput mobinga, različitih formi diskriminacije, verbalnog i fizičkog nasilјa, govora mržnje i sl. Dobili su niz informacija od izuzetne koristi za sopstveni dalјi rad, upoznajući se da ulogom i aktivnostima nacionalnih kancelarija Saveta Evrope, ali i svim onim što ova međunarodna organizacija preduzima u oblasti lјudskih prava, kao i mogućnostima za dalјe uklјučivanje sindikalnih organizacija u različite programe Saveta Evrope.
Polaznici su uvideli i neophodnost povezivanja i dalјeg udruženog delovanja u budućnosti, zbog čega većina „follow up“ akcija podrazumeva aktivnosti regionalnog karaktera – počev od dodatnih obuka iz oblasti projektnog planiranja i menadžmenta, preko informativnih sesija sa stručnjacima različitih profila koji bi produbili njihova znanja u vezi sa negativnim pojavama u radnom okruženju i mogućnostima zaštite od istih, do zagovaračkih i informativnih kampanja usmerenih na informisanje većeg broja mladih o tome šta su njihova radna prava i kako ih zaštititi. Tokom treninga posebno je ukazano na značaj povezivanja različitih aktera (sindikata, zaposlenih i poslodavaca, medija, civilnog sektora, lokalne samouprave i institucija sa nacionalnog nivoa) i međusektorski pristup, zbog čega je posebno vrednovana činjenica da se aktivnost realizuje u saradnji udruženja mladih – Razvojnog centra za mlade i udruženja koje je fokusirano na sindikalna pitanja – Sindikalno edukativnog centra iz Banja Luke.
Sekciju mladih SSSS predstavljali su potpredsednik Miloš Ranđelović, Vladimir Kojić i Aleksandar Stanković.

Povezani članci

Najnoviji članci