fbpx
Subota, 20 Aprila, 2024

SINDIKALNO USAVRŠAVANJE MLADIH

U Beogradu je 09.-10.04. uspešno završena obuka za 20-ak mladih sindikalnih aktivista SSSS i UGS „Nezavisnost“. U ovom modulu predstavnik Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte, Magnus Berge, govorio je o nestandardnim oblicima rada koji danas obuhvataju sve veći deo tržišta rada. Prevashodno su zastuplјeni u tzv. „gig“ ekonomiji ili „ekonomiji tezge“, kroz „crowd work” (preko platforme) ili rad po pozivu (npr. preko aplikacije). Sindikalni izazov je kako omogućiti organizovanje i kolektivno pregovaranje o uslovima rada, zarada, socijalnom osiguranju ovako angažovanim radnicima, te je Berge pomenuo evropske primere dobre prakse.
Sekretarka UGS “Nezavisnost” Čedanka Andrić govorila je o iskustvima saradnje sindikata i civilnog sektora kroz saradnju. Pravno definisana i zaštićena sloboda udruživanja je nezaobilazan segment participativne demokratije, a delovanje organizacija civilnog društva predstavlja mehanizam nadzora nad radom institucija i doprinose unapređenju društva. Andrić je predstavila oblike formalne saradnje sindikata i organizacija, kao i dve specifične platforme za dijalog u okviru pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
Saša Stojanović iz Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije, predstavila je ovu mrežu i njene aktivnosti. Diskutovalo se o prostoru za saradnju sa sindikatima, te se kao najznačajnija pitanja pominju položaj mladih na tržištu rada, upoznavanje i zaštita njihovih radnih i socijalnih prava, i reaktivacija Saveta za mlade članove sindikata pri KOMS.
Nataša Vučković, sekretarka Centra za demokratiju mladima je prikazala strateški okvir i metodologiju kampanje, a potom moderirala grupni rad kroz četiri studije slučaja. Učesnici su savladali osnovne instrukcije o vođenju kampanje, počev od utvrđivanja cilja i elemenata do predstavljanja zainteresovanima.
Boško Petrov, sindikalni aktivista iz SSS Novog Sada, održao je efektni trening o javnom nastupu kroz nekoliko vežbi i ukazivanje na tipične primere iz javne sfere. Mlade sindikalce u narednom periodu očekuje obeležavanje Prvog maja te su ove edukativno-praktične aktivnosti bile prilika da se upoznaju i diskutuju o vrednostima, izazovima, ciljevima.

Povezani članci

Najnoviji članci