fbpx
Utorak, 16 Jula, 2024

EVROPSKA AKADEMIJA ZA MLADE O BUDUĆNOSTI RADA

U italijanskom gradu Torinu, gde je smešten Centar za obuku ILO (Međunarodne organizacije rada), predstavnice Sekcije mladih SSSS imale su priliku da učestvuju na petodnevnoj Akademiji koja se tiče „Budućnosti rada“. Akademija je imala za cilj da preko pedeset učesnika iz cele Evrope, članova ogranaka ili sekcija mladih u njihovim matičnim sindikatima, razmeni iskustva iz oblasti rada i da se upoznaju sa najnovijim istraživanjima koja se tiču budućnosti rada. Osim učesnica iz Sekcije mladih SSSS, predsednice Ružice Grabovac i članice Izvršnog odbora Melanije Lojpur, bili su prisutni i članovi sekcija mladih iz sledećih zemalja: Belgije, Bugarske, Hrvatske, Danske, Estonije, Francuske, Nemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Litvanije, Malte, Holandije, Poljske, Portugala, Republike Severne Makedonije, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Španije, Turske i Velike Britanije.
Koncept petodnevne obuke zasnivao se na prepodnevnim sesijama na kojima su predavači iz MOR-a kao i Evropske konfederacije sindikata (EKS) putem interaktivnih predavanja i prezentacija učesnike upoznavali sa glavnim temama vezanim za digitalizaciju rada, ciljeve društvene održivosti i odnosa spram sveta rada, mesta mladih u socijalnom dijalogu, pozicije mladih u društvima koja stare, migracijama i ulogom sindikata vezanim za iste, kao i pitanjima koja se tiču rodne jednakosti i jaza u primanjima muškaraca i žena. Nakon prepodnevnih sesija, obaveza učesnika bila je da u radnim grupama tokom popodnevnih sati razrađuju, kroz ukrštanje nacionalnih iskustava, teme sa ovih sesija, kako bi se napravili preseci i izneli zaključci koji mogu oblikovati dalje akcije na evropskom ali i nacionalnom nivou.
Obuka koja je trajala od 1. – 5. aprila završena je proverom znanja i dodelom sertifikata učesnicima ove Akademije. Najvažniji zaključci petodnevne razmene iskustva i dalje se tiču participacije mladih u odlučivanju i profilisanju politika sindikata, neophodnosti veće inkluzije mladih u rad sindikata i sindikalni aktivizam, potrebe za razbijanjem rodnih stereotipa koji su vezani za rad i primanja, urgentnosti kada je reč o zaštiti okoline i stvaranju zelenih i održivih poslova koji bi mogli obezbediti održivu i stabilnu budućnost, kao i potreba da se nestandardni oblici rada što pre uvrste u nacionalne zakone o radu. Takođe, kao najznačajniji trend sa kojim se susreću gotovo svi učesnici Akademije jeste digitalizacija i automatizacija rada, koje nužno vode ukidanju postojećih i stvaranju novih poslova. Iz tih razloga raduje svesnost mladih sindikalaca da je u okviru nacionalnih zakona kao i evropskih akata potrebno implementirati zaštitu ljudskih i radnih prava svih onih koji rade na različitim elektronskim platformama ili drugim oblicima nestandardnih poslova.
Na kraju Akademije usvojena je „Povelja mladih“ i biće predstavljena na junskom 100. jubilarnom zasedanju Međunarodne konferencije rada, kao smernica za dalje delovanje.

Povezani članci

Najnoviji članci