Uvodna strana

 

11. april 2012.

Tribina Sekcije žena SSSS

DISKRIMINACIJA NA RADNOM MESTU

U okviru projekta koji se ralizuje uz podršku SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA-Kancelarija u Srbiji, Sekcija žena Saveza samostalnih Srbije je održala 6. aprila 2012. godine u Jagodini tribinu na temu ’’Diskriminacija žena na radnom mestu’’.

Tribina, koju su otvorili Miroslav Gajić, predsednik Saveza samostalnih sindikata za grad Jagodinu i opštine i dr Đurđica Jovović, predsednica Sekcije žena SSSS, okupila je 34 predstavnice sindikata Jagodine, Paraćina, Ćuprije, Despotovca i Rekovca i prvi je  korak ka osnivanju Sekcije žena u Pomoravskom okrugu.

Na tribini su predstavljeni ciljevi i zadaci Sekcije u pogledu smanjenja diskriminacije žena na radnom mestu, domaći i međunarodni pravni okvir koji reguliše pitanja jednakosti i diskriminacije na radu i prezentovani primeri iz prakse.

Učesnice su naglasile da je strah od gubitka posla glavni razlog zašto zaposleni ne reaguju u slučaju diskriminacije na radnom mestu.  Kako je jedan od problema sa kojima se zaposleni suočavaju je i nedostatak informacija o radnim pravima, na tribini su pravni stručnjaci i edukatori Saveza samostalnih sindikata Srbije, Zorica Savić Nikolić i Slaviša Radulović, detaljno informisali i upoznali učesnice o pravima, sredstvima i načinima da ta prava ostvare.


12. mart 2012.

Povodom neprimerenih fotografija u pojedinim novinama

DEGRADACIJA I ZLOUPOTREBA ŽENA

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije osuđuje svaku zloupotrebu i degradaciju žena u bilo kakve svrhe.

Reagujući na objavljivanje neprimerenih fotografija koje su se pojavile u listu „Kurir“, Sekcija žena je zgrožena korišćenjem žena na najvulgarniji i primitivan način.

 Ko kod da je organizovao takav skup zaslužuje osudu!

Zato Sekcija žena traži da se utvrdi puna istina i obelodani ko stoji iza takvog necivilizacijskog čina.


8. mart 2012.

Predstavnice Sekcije žena, sindikalne aktivistkinje Saveza samostalnih sindikata Srbije donose:

P R O G L A S

Povodom 8. marta

Više od sto godina je prošlo od marša žena u Čikagu. Pod sloganomHleb i ruže tražile su bolje uslove rada i viši kvalitet  života. Mnoge su za svoju borbu i odvažnost platile svojim životima.

 

Sećajući se na njih 8. mart se svuda u svetu slavi kao Dan žena.

 

I u proteklom veku za žene je bilo mnogo poniženja, patnji, diskriminacije, siromaštva i nepravdi.

 

Na današnji dan, 8. marta moramo još jednom da se podsetimo da žene još uvek nisu ravnopravne, da teže dolaze do posla, a lakše i brže se otpuštaju, da su izložene zlostavljanju na radu ili rade u nebezbednim i nezdravim uslovima. Žene još uvek čine većinu zaposlenih u najniže plaćenim sektorima i retko se nalaze na funkciji, odgovornim i visoko plaćenim mestima. Njihov rad kod kuće, brigu o deci, starim i bolesnim članovima porodice niko ne vrednuje.

 

Danas, 8. marta, mi predstavnice zaposlenih žena u Srbiji upozoravamo na ugrožavanje osnovnih ljudskih i ustavnih prava:

- prava na rad

- prava na ekonomsku i socijalnu sigurnost

- prava na zdrav i bezbedan život i rad svih građana

- prava na nediskrimaniciju, po bilo kom osnovu

 

Mi, predstavnice Sekcije žena SSSS, članice međunarodne Konfederacije sindikata i ženeske mreže MKS jugoistočne Evrope zalažemo se:

- za građenje društva na demokratskom principu, društva nediskriminacije i tolerancije

- za ekonomski i socijalno održivi razvoj, gde će naša deca imati budućnost,

- da se radna, socijalna i sindikalna prava, zasnovana na civilizacijskim vrednostima Međunarodne organizacije rada  poštuju bez izuzetka, za čije kršenje neće biti izgovor kriza

- za slobodu organizovanja i zaštititu prava zaposlenih

- za društvo bez diskriminacije i puno poštovanje rodne ravnopravnosti

Mi tražimo dostojanstven rad i pristojan život, jer smo to zaslužile.

 


12. decembar 2011.

U Kruševcu, 8 -10. decembra održan

SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSS

U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije uz podršku Fondacije Fridrih Ebert, u Kruševcu je od 8 - 10. decembra 2011. godine održan seminar na kome su obrađene teme:

· Žensko liderstvo motivacija i vođenje timova

· Rodna ravnopravnost u Srbiji

· Diskriminacija na radu

 

Predavači na seminaru kome je prisustvovalo 38 sindikalnih aktivista, bili su: Darko Todorović, konsultant i trener Međunarodne finansijske korporacije, Zorica Savić Nikolić i Slaviša Radulović, edukatori Saveza samostalnih sindikata Srbije.


5. novembar 2011.

Seminar Sekcije žena u Majdanpeku i Kladovu

MOBING – PREPOZNAJ I ODBRANI SE

U okviru projekta Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije i SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA -  Kancelarija u Srbiji ’’Socijalni status žena i uticaj mobinga i njegove učestalosti u poslovnom životu i uloga sindikata u unapređenju socijalno najugroženijih kategorija žena’’, u Majdanpeku i Kladovu su 3. i 4. novembra  2011. održana dva jednodnevna seminara na temu ’’Mobing – prepoznaj i odbrani se’’.

Seminaru je prethodila promocija knjige ’’Socijalni položaj žena i zlostavljanje na radu’’, autora Divne Vujasinović Dučić i Slaviše Radulovića, koja sadrži rezultate istraživanja sprovedenog u 12 gradova Srbije među kojima su Majdanpek, Kladovo i Negotin.

Nakon prezentacije knjige Slaviša Radulović, edukator Saveza samostalnih sindikata Srbije i koautor pomenute knjige, održao je predavanje na temu ’’Mobing – prepoznaj odbrani se’’ i Komentar Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Seminare je organizovala Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata za opštine Majdanpek, Kladovo i Negotin.

24. jun 2011.

Održana konstitutivna sednica Konferencije Sekcije žena SSSS

IZABRANO PREDSEDNIŠTVO

U Beogradu je 23. juna 2011. godine održana Konstitutivna sednica Konferencije Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Na sednici su usvojena Pravila i Program rada Sekcije žena.

Konferencija broji 36, a izabrano je jedanaest članica Predsedništva koje će ubuduće koordinirati rad i širiti mrežu žena u Savezu samostalnih sindikata Srbije. U sastav Predsedništva izabrane su :

 

- dr Đurđica Jovović, predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije

- Jelena Češljević, predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine

- Mira Dimitrijević, predsednica Veća Saveza samostalnih sindikata  za grad Vranje

- Zorica Savić Nikolić, predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije za grad

  Kruševac i opštine Brus, Ćićevac, Ražanj i Varvarin

- Snežana Jović, Savez samostalnih sindikata Beograda

- Aleksandra Vukomanović,predsednica Sekcije žena SSS za grad Suboticu

- Sidonija Vukotić, sekretar Samostalnog sindikata trgovine Srbije

- Slađana Stamenković Damnjanović, predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata

 grada Niša

- Dragana Selimović, Savez samostalnih sindikata za grad Sremsku Mitrovicu i Opštinu Šid

- Snežana Jovanović, predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata za opštine

  Majdanpek, Kladovo i Negotin

- Nevena Prebiračević, predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata grada Novog

  Sada


20. jun 2011.

II Regionalna konferencija sekcija žena

pri sindikatima u regiji DTKM –Rumuniji, Mađarskoj i Srbiji

ŽENE U TRANZICIJI I NAKON NJE - KORAK ZA BOLJI SOCIJALNI POLOŽAJ ŽENA

U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata u saradnji sa Sekcijom žena UGS «Nezavisnost»  - iz Srbije, i podršku Fondacije Fridrih Ebert, na Kelebiji (Subotici) od 16. do 18. juna 2011. godine održana je druga po redu Regionalna konferencija sekcija žena pri sindikatima u DTKM (Dunav-Tisa-Karaš-Mariš) regiji pod nazivom „Žene u tranziciji  i  nakon  njekorak  za bolji socijalni položaj  žena.   Ona je okupila predstavnice ženskih sindikalnih mreža zemalja Mađarske, Rumunije i Srbije. Gost na ovogodišnjem susretu je bila predstavnica  iz sindikata Velike Britanije.  Konferenciji je  prisustvovalo 27  učesnika.

Konferenciju je otvorio Miroslav Vasin,  pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine, koji je pozdravio i pohvalio ovakav oblik saradnje žena sindikata u regionu, kao i zajedničko nastupanje oba reprezentativna sindikata u Srbiji. On je ujedno detaljnije upoznao skup sa naporima i programima Vlade Republike Srbije u cilju ostvarivanja boljeg socijalnog položaja žena i smanjivanju nezaposlenosti. Naglasio je koje su podsticajne mere  za žensko preduzetništvo, za populacionu politiku, olakšice kroz programe zapošljavanja socijalno ugroženih grupa – žena invalida, romkinja,  izbeglih lica, kao i subvencije države poslodavcima prilikom zapošljavanja osoba starijih  preko 45 godina i mladih pripravnika do 30 godina života.  

Gost skupa je bio i Milan Popović, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Subotice, grada domaćina.

Osnovni ciljevi Regionalne konferencije bili su ostvarivanje čvršće saradnje koja podrazumeva razmenu  iskustava i  rezultata u radu i aktivnostima Sekcija žena Sindikata u  DTKM regiji - Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji, kao i zemlji gostu Velikoj Britaniji. Delegacije Sekcija žena zemalja učesnica su predstavile rad svojih ženskih mreža pri sindikatima, razmenile iskustva i prenele primere pozitivne prakse pri rešavanju konkretnih problema pred kojima su se našle  žene u Srbiji kao zemlji koja se još uvek nalazi u periodu  tranzicije  i u zemljama koje su prošle taj period – žene u Mađarskoj i Rumuniji. Navedena su poređenja radi i skustva i praksa u jednoj od najrazvijenih zemalja  - Velikoj  Britaniji. Poseban naglasak je dat na pravnu regulativu  koja se vezuje za rodnu ravnopravnost, kao i na  napore i programe Vlada u zemljama učesnicama  i doprinosu Sindikata i  ženske mreže za stvaranje boljeg socijalnog položaja žena,  radno-pravnu zaštitu žena, materinska prava i naknade, kao i zakone koji su doneti u cilju sprečavanja svih oblika diskriminacije i zakona o penzionom i invalidskom osiguranju – uporedno sagledano među zemljama učesnicama. Razgovaralo se i o  nedovoljnoj  zastupljenosti  žena u organima odlučivanja sindikata i naporima ženske mreže pri sindikatima da edukacijama i treninzima utiču na svest sindikalnih žena da se još aktivnije uključuju u sindikalni rad i prihvataju više funkcije u organima sindikata, te da kroz  sistem odlučivanja  i većeg  uključivanja u proces donošenja odluka  više pomognu  ženama.


9.mart 2011.

TRADICIONALNA AKCIJA SEKCIJE ŽENA POVODOM 8. MARTA

Povodom 8. marta - Međunarodnog dana žena, Sekcija žena SSSS organizovala je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Subotici i Kruševcu uličnu akciju na kojoj je deljen  promotivni materijal o dostojanstvenom radu, radu „na crno“, o ciljevima i zadacima Sekcije žena.

Pripadnice „nežnijeg pola“ dobijale su, takođe, informacije o ženskim sindikalnim i radnim pravima, a svi građani su mogli da ostave poruke sa preporukama šta bi trebalo poboljšati u položaju žena u Srbiji.

Međunarodni dan žena ove godine obeležen je stoti, jubilarni put, u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Čikagu 1909. godine i njujorški marš više od 15.000 žena koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa.

 

9.decembar 2010.

Okrugli sto

ZABRANA ZLOSTAVLJANJA NA RADU – ZAKON I PRAKSA

U okviru kampanje ’’16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama’’,  Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS ’’Nezavisnost’’ uz podresku Švajcarskog saveta za pomoć svetu rada, organizovale su u Beogradu, 08. decembra 2010. godine  Okrugli sto ’’Zabrana zlostavljanja na radu – Zakon i praksa’’.

Učesnici Okruglog stola bili su predstavnici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Uprave za rodnu ravnopravnost, Unije poslodavaca, Inspektorata za rad, Viktimološkog društva Srbije i aktivistkinja Sekcija žena SSSS i UGS ’’Nezavisnost’’

Nakon uvodne reci dr Djurdjice Jovović, predsednice Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije i Dobrile Iličić, predsednice Sekcije žena UGS ’’Nezavisnost’’, Jasenka Čvoro iz Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije, prezentovala je Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu. Donošenjem ovog Zakona otvorila su se i pitanja neophodnih mehanizama u njegovoj primeni u praksi, o čemu su govorili psihološkinja Vera Kondić i advokat Đorđe Vujnović.

Pored učesnika, poseban doprinos debati o vidjenjima i nedoumicama u odnosu na primenu novog Zakona o zabrani zlostavljanja na radu,  dali su studenti master studija Filozofskog fakulteta, odeljenja psihologije.


12.novembar 2010.

Održan seminar

OD ZABRANE DISKRIMINACIJE DO AFIRMACIJE RAVNOPRAVNOSTI

U Novom Sadu je od 12. do 14. novembra 2010. godine održan seminar pod nazivom „Od zabrane diskriminacije do afirmacije ravnopravnosti“.

Na skupu, koji je finansirala Fondacija „Fridrih Ebert“, prisustvovalo je 32 učesnika iz sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS „Nezavisnost“.

Učesnicima seminara prezentovani su zakoni o ravnopravnosti polova i o sprečavanju zlostavljanja na radu, kao ključni pravni akti kojim se država bori protiv diskriminacije i neravnopravnosti.

Drugog dana seminara organizovane su radionice, na kojima su se pripadnice „nežnijeg pola“ upoznale sa konkretnim oblicima diskriminacije polova, diskriminacije na radnom mestu, rodnom ravnopravnosti i ulozi sindikata u sprečavanju tih zloupotreba.


25.oktobar 2010.

Okrugli sto

ŽENE ZA ČIJIM RADOM JE PRESTALA POTREBA

Kruševаc

Sekcija žena Saveza samostalnog sindikata Srbije u saradnji sa Švajcarskim savetom za pomoć svetu rada - SLA, organizovala je 25. oktobra 2010. godine u Kruševcu okrugli sto "Žene za čijim radom je prestala potreba", na kome je prezentovana istoimena publikacija.

Učesnicima okruglog stola, tj. članovima sindikata, Inspekcije rada i Nacionalne službi za zapošljavanje, predstavljena su tri dela studije. U prvom delu obrađene su zakonske odredbe koje se odnose na radnike za čijim radom je prestala potreba. U drugom su sadržani primeri iz preduzeća, i odnosno delovi kolektivnih ugovora i socijalnih programa kojima je regulisan način na koji se radnici proglašavaju radnicima za čijim radom je prestala potreba. U trećem delu prezentovana su istraživanja na terenu.

Jedan od zaključaka istraživanja stručne službe u okviru studije slučaja ''Žene za čijim radom je prestala potreba'' na nivou Saveza samostalnih sindikata Srbije za grad Kruševac i opštine Brus, Ćićevac, Ražanj i Varvarin je, da u periodu tranzicije nije mali broj ovakvih slučajeva, te da se praksa razlikovala kako prilikom donošenja programa za proglašenje tehnološkog viška tako i prilikom rešavanja prava tih  žena za čijim radom je prestala potreba. U nekim preduzećima, ''14. oktobar'' i ''Trajal'', posebne odredbe postoje u Kolektivnim ugovorima gde su zaštićene žene koje ne mogu da budu višak, kao što su samohrane majke, tamo gde rade dvoje iz porodice, žene koje su odsutne radi posebne nege i nege deteta. Takođe, jedan od prioriteta kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje su programi koji treba da doprinesu lakšem i bržem zapošljavanju žena, jer na teritoriji rasinskog okruga žene čine skoro 53 odsto, a u Kruševcu 54 odsto od ukupnog broja nezaposlenih.

18.oktobar 2010.

Okrugli sto

EKONOMSKI I SOCIJALNI POLOŽAJ ŽENA U OKVIRU ZAKONSKIH IZMENA PIO

Beograd

Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS ''Nezavisnost'' uz pomoć Švajcarskog saveta za pomoć svetu rada (SLA), organizovale su Beogradu, 18. oktobra 2010. godine Okrugli sto na temu: ''Ekonomski i socijalni položaj žena u okviru zakonskih izmena PIO''

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici sindikata, Unije poslodavaca Srbije, nevladinih organizcija, Komisije UN za ekonomski položaj žena i medijа.

Istaknuta je važnost reformi, ali samo ako će one doprineti boljitku, poboljšanju ekonomskog položaja i razvoja humanog društva.

Uvažavajući realnu potrebu reformisanja Penziono invalidskog sistema i zalažući se za reformske procese na principima ekonomske, socijalne i ekološke održivosti, a povodom povećanja staža osiguranja neophodnog za sticanje jednog od uslova za penzionisanje žena sa 35 na 38 godina, učesnice Okruglog stola dostavile su Savetu za rodnu ravnopravnost Vlade RS, Upravi za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike i Ženskoj mreži Civilnog društva sledeće zaključke:

- Predložene izmene Zakona o PIO u delu ispunjavanja jednog od uslova za ostvarivanje prava na penziju, u pogledu povećanja godina staža osiguranja za žene, sa 35 na 38 godina – smatramo neprihvatljivim i socijalno nepravednim;

- Nisu se stekli svi uslovi za rodno-ravnopravno, socijalno inkluzivno  društvo sa jednakim šansama za ekonomsku i socijalnu sigurnost svih građana/ki,  neophodnih za ostvarenje Milenijumskih ciljeva održivog razvoja i smanjenje siromaštva;

- Žene i dalje čine kategoriju lica sa većom stopom nezaposlenosti, sa velikom zastupljenošću duže nezaposlenih i teže zapošljivih lica, naročito u slučaju višestruke diskriminisanosti (žene sa posebnim potrebama, samohrane majke, žene starije starosne dobi, Romkinje, starije žene sa sela...), zaposlene na nesigurnim poslovima, na određeno vreme i u neformalnoj ekonomiji,  mlade žene u fertilnoj dobi - i pored pozitivnih rezltata u ovoj oblasti;

- Razlike u platama za rad iste vrednosti od 16 odsto i dalje pokazuje ekonomsku nejednakost u kategoriji  ukupno zaposlenih lica, a samo 10 odsto menadžera su žene;

- Žene su najviše zaposlene u slabo plaćenim delatnostima i sektorima – zdravstveni i socijalni (75 odsto od ukupno zaposlenih) i obrazovanju (70 odsto);


22.maj 2009.

Informacija sa seminara

STRATEGIJA I TEHNIKE PREGOVARANJA

I GLAVNI PRAVCI RODNOSTI U KOLEKTIVNOM PREGOVARANJU'

U Beogradu je od 13. do 15. maja 2009. godine u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije i Međunarodne organizacije rada  održan seminar za predstavnice Sekcije žena SSSS na temu: ''Strategije i tehnike pregovaranja i glavni pravci rodnosti u kolektivnom pregovaranju''.

Seminaru je prisustvovalo 19 predstavnica Sekcije žena SSSS i predstavljao je prvi deo trening programa koji je vodila Agnješka Ginararu, spoljna saradnica MOR-a i MKS-a.

Cilj seminara bio je da se učesnice upoznaju sa principima MOR-a o pravu na kolektivno pregovaranje i kroz aktivno učešće u radionicama:

-formulišu predloge i pregovaračke strategije

-pripreme za pregovore

-izgrade pregovarački tim

-prikupe i analiziraju informacije

-da se simulira situacija ''za pregovaračkim stolom'' i šta uraditi nakon pregovora

Svaka od navedenih aktivnosti obuhvatala je i rodni element/pristup i učešće žena. Jer samo integracijom rodnog apekta može se stvoriti strategija kojom interesi i iskustva žena i muškaraca postaju sastavni deo formulisanja, primene i praćenja ocene politike i programa u svim političkim, ekonomskim i društvenim oblastima na svim nivoima, tako da žene i muškarci imaju podjednako koristi.

Krajnji cilj ove strategije je da se postigne ravnopravnost polova.

Nakon tri dana intezivnog rada završen je prvi, a kako je programom rada predviđeno, drugi deo treninga održaće  se od 3 – 5. juna 2009. godine na Divčibarama, nakon čega će sve učesnice dobiti sertifikate.


10.mart 2009.

ŽENE U SINDIKATU OBELEŽILE 8. MART

U Beogradu je 6. marta 2009. godine, Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije zajedno sa Sekcijom žena UGS Nezavisnost, obeležila  101. godišnjicu organizovane borbe žena za radna prava, akcijom ''U susret 8. martu''.

Javnom skupu je prisustvovalo oko 200 žena, predstavnica sindikata obe centarle koje su prošetale Knez Mihajlovom ulicom noseći transparent ''Dostojan rad – pristojan život'', podsećajući na formulu 8+8+8, osam sati rada, osam sati slobodnog vremena i osam sati odmora.

U okviru akcije, sprovedena je anketa o neformalnoj ekonomiji, deljen je promotivni materijal o dostojanstvenom radu, radu na crno i o ciljevima i zadacima Sekcije žena SSSS.

-Da majčinstvo ne bude povod za otkaz;

-Rasposlite žene da bi bile zaposlene,

-Hoćemo vreme za porodicu i odmor;

-Hoćemo socijalno odgovorniju državu i Valdu;

su samo neke od poruka koje su građani napisali na panou sa željama da se unapredi položaj žena.


3.mart 2009.

Poziv

AKCIJA ''U SUSRET  8. MARTU''

preuzmi letak (.pdf)

Poštovane/i,

U okviru proslave 101. godišnjice organizovane borbe žena za radna prava, humanije uslove rada i života dostojnog čoveka, koja je prethodila ustanovljenju Međunarodnog dana žena, Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije zajedno sa Sekcijom žena UGS Nezavisnost, organizuje akciju ''U susret 8. martu''.

U akciji će se deliti letci i promotivni materijal sekcija žena, sprovodiće se anketa i šetnja Knez Mihajlovom ulicom sa transparentom ''Dostojan rad-pristojan život''.

Cilj akcije je:

·         da podseti na istorijsku tekovinu 8+8+8

·          da vrati dostojanstvo proslavama Dana žena

·         da promoviše sindikalna prava žena

·          da promoviše globalnu kampanju ''Dostojan rad-pristojan život'' koju u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost sprovodimo kroz oblike delovanja, baveći se unapređenjem i zaštitom radnih, ekonomskih i socijalnih prava žena

Javni skup će se održati u petak, 6. marta 2009. godine, u Beogradu, na Trgu Republike - kod Beogradskog izloga i fontane i trajaće od 12.00 – 14.00 časova.

Okupljanje predstavnica Saveza samostalnih sindikata Srbije predviđeno je u 11.30 ispred Zgrade SSSS, Trg Nikole Pašića br.5, odakle bi krenule prema Trgu Republike. Učesnice iz Beograda mogu doći direktno na Trg Republike.

                Radi uspešnosti Akcije, pozivamo vas, da uskladite svoje profesionalne obaveze i učestvujete u sindikalnoj Akciji.  

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Divnu Vujasinović Dučić, stručnu saradnicu u VSSSS.

                Predsednica

Sekcije žena SSSS


18.novembar 2008.

U Vranju 20. novembra

OKRUGLI STO

Polazeći od toga da je jedan od osnovnih zadataka ugvrđenih programskom orijentacijom Saveza samostalnih sindikata Srbije, poboljšanje radno-pravnog, ekonomskog i socijalnog položaja zaposlenih, uključujući i lica angažovana u tzv. "sivoj zoni", te da su žene najviše angažovane u ovom sektoru, Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije organizuje, Okrugli sto na temu:

 

 "UČEŠĆE ŽENA U NEFORMALNOJ EKONOMIJI"

 PROGRAM

 IZVEŠTAJ SA OKRUGLOG STOLA


7.mart 2008.

Predstavnice žena rada, sindikalne aktiviskinje dve reprezentativne sindikalne centrale Republike Srbije – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata ''Nezavisnost'', upućuju javnosti

PROGLAS POVODOM OSMOG MARTA

Ove godine se obeležava 100 godina od Osmog marta, kada je pod sloganom ''Hleb i ruže'' marširalo 15.000 žena ulicama Njujorka, tražeći  kraće radno vreme i bolje uslove rada. ''Hleb'' je simbolizovao ekonomsku sigurnost a ''ruže'' bolji kvalitet života.

opširnije


INFORMACIJA SA SEMINARA SEKCIJE ŽENA SSSS

UTICAJ NA DEMOKRATSKU TRANSFORMACIJU

 

U Beogradu je 20. i 21. novembra 2007. godine u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije i Međunarodne organizacije rada održan seminar za Sekciju žena SSSS, na kojem su učesnice govorile o osnaživanju žena u sindikatu i strateško planiranje''.

Seminar, kojem je prisustvovalo 18 predstavnica Sekcije žena, na početku rada pozdravila je sekretar Veća SSS Srbije Slavica Savić.

opširnije

 
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije.
Verzija na Srpskom English version