Uvodna strana


POŠTOVANA KOLEGINICE

 

POŠTOVANI KOLEGA

Koliko je važno imati jak Sindikat, vidljivo je naročito kada treba unaprediti ili zaštititi i svoja prava iz radnog odnosa i po osnovu rada. U jednom preduzeću, zbog prisutne velike nezaposlenosti i ekonomske nadmoći poslodavca, zaposleni ne može sa uspehom pregovarati s ostvarivanju i zaštiti svojih prava iz radnog odnosa. Stoga je i važno biti organizovan jer kolektivno, zaposleni mogu biti ravnopravan pregovarač poslodavcu i efikasno štititi i unaprediti svoja prava i interese i ps osnovu rada.

 

Sa druge strane, savremeni vidovi poslovanja donose i nove vidove ugrožavanja prava zaposlenih, dakle u situacijama kada se osnovna prava i; radnog odnosa poštuju, i kada je, prividno, sindikalno organizovanj« nepotrebno. U tom smislu, pomenuću samo ugrožavanje prava na privatnos. zaposlenih, koja podrazumeva kontrolu rada zaposlenih putem elektronsko! osmatranja, različita testiranja zaposlenih (na detektoru laži...), kontrol; rada računara zaposlenih, što između ostalog, izaziva stres na radnom mestu čemu se kod nas, čini se, ne poklanja dovoljna pažnja.

 

Uspeh svakog sindikata zasniva se na stručnosti koju sindikat zasigurno poseduje, ali i brojnosti, za koju nam je potreban svaki član. Samo, ali samo ako zajedno nastupamo, bez obzira na nacionalnost, političku ili drugu pripadnost, možemo uspeti u ostvarenju, unapređenju i zaštititi naših prava. Samo, ali samo tako, zajedno, solidarno, kroz sindikalno delovanje, s uspehom možemo prebroditi sve prepreke na koje budemo nailazili.

 

Biće mi zadovoljstvo, pozdraviti vas kao nove članove brojne sindikalne porodice.

S poštovanjem, Vaš

Ljubisav Orbović

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije.
Verzija na Srpskom English version