Uvodna strana

SAOPŠTENJA

9.februar.2012.

SAOPŠTENJE SAVEZA POVODOM RASTA EVRA

Najveći broj zaposlenih i penzionera u Srbiji sa velikom zabrinutošću prati dešavanja u vezi sa kretanjem vrednosti dinara u odnosu na evro, imajući u vidu da se to kretanje nepovoljno odražava na njihov i onako ugrožen životni standard.

Na današnji dan vrednost jednog evra je 108,4 dinara. U odnosu na decembar 2011. godine vrednost evra je porasla za 3,8 dinara.

Rast vrednosti evra realno dodatno obara vrednost zarada i penzija. Istovremeno, to će neminovno dovesti do rasta cena i rasta vrednosti rata za otplatu uzetih kredita, a što će se sve negativno odraziti na porodične budžete najvećeg dela stanovništva.

Savez samostalnih sindikata Srbije zahteva od nadležnih, pre svega Vlade Srbije i Narodne banke Srbije, da preduzmu porebne mere kako bi se sprečilo dalje slabljenje dinara, a time i ugrožavanje životnog standarda građana.

 

U poslednjem kvartalu 2011. godine vrednost evra je kontinuirano rasla i iznosila je:

- oktobar....................................100,5 dinara

- novembar.................................103,9    ,,

- decembar..................................104,6    ,,

 

                U odnosu na 2008. godinu vrednost jednog evra u februaru 2012. godine porasla je za 19,8 dinara, a prosečna neto zarada manja je za 2,83 dinara.

 

Tabela: Vredost potrošačke korpe i neto zarade u periodu 2008-2012. god.

Godina

 

Potrošačka korpa (decembar)

Prosečna zarada (neto) Dinara

Prosečna zarada (neto) Evra

 

Kurs

Prosečna

Minimalna

 

 

2008

88,6

45115

23908

32746

369,59

2009

95,9

47782

25183

31733

330,90

2010

105,5

52701

25821

34142

323,62

2011

104,6

55657

29648

38363

366,76

Januar 2012

108,4

 

 

 

 

 

U 2011. godini u odnosu na 2008. godinu, iskazano u evrima:

a) vrednost prosečne potrošačke korpe povećana je za 4,5%;

b) vrednost minimalne potošačke korpe povećana je za 5,0%;

v) vrednost prosečne neto zarade smanjena je za 0,8%;

 Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije.
Verzija na Srpskom English version