Uvodna strana

POTPREDSEDNICI VEĆA

ANDRIĆ VLADA, rođen je 1949. godine u Draginju, opština Koceljeva. Završio je Višu ekonomsku školu. Tokom dugogodišnje sindikalne karijere bio je predsednik Sindikata ŽTP «Beograd» i Opštinskog veća Savski Venac. Od 2000. godine je na čelu Saveza samostalnih sindikata Beograda. Bio je potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije u prethodna dva mandata, dok je na konstitutivnoj sednici Veća, juna 2010. godine, ponovo imenovan na tu funkciju.

VUKOVIĆ DUŠKO, rođen je 1961. godine u Beogradu. Završio je Fakultet političkih nauka. Bio je član Gradskog i Republičkog odbora Sindikata građevinarstva i IGM. Na čelu Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije je u trećem mandatu. Član je Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije od 2006. godine. Od 2007. je potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, a na konstitutivnoj sednici Veća, juna 2010. godine, ponovo je imenovan na tu funkciju.

MIJATOVIĆ dr MILORAD, rođen je 1947. godine u Erdeviku. Završio je Prirodno matematički fakultet i post.diplomske studije iz matematike. Doktor je matematičkih nauka i profesor na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Tokom plodne sindikalne karijere bio je predsednik osnovne organizacije i novosadskog odbora Sindikata obrazovanja, a od 2003. godine je na čelu Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. U dva mandata bio je potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, a na tu funkciju ponovo je imenovan 29. juna 2010. godine.

MIHAJLOVIĆ ZORAN, rođen je 1960. godine u Kragujevcu. Po zanimanju je mašinski tehničar. Zaposlen je u kragujevačkoj fabrici „Zastava automobili“, u kojoj je od 2001. godine predsednik te sindikalne organizacije. Potpredsednik je Sindikata metalaca Srbije u drugom mandatu, a na konstitutivnoj sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, juna 2010. godine, imenovan je prvi put za potpredsednika.

PLANČAK BRANISLAVA, rođena je 1950. godine u Kragujevcu. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz opšte medicine završila je u Novom Sadu. Radi kao lekar specijalista u Domu zdravlja u Novom Sadu. U sindikalnom radu bila je predsednik sindikata Doma zdravlja Novi sad, u jednom mandatu predsednik Pokrajinskog odbora, a u dva mandata predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Na sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, marta 2011. godine, imenovana je za potpredsednicu Veća SSSS.

POTEŽICA NJEGOŠ, rođen je 1955. godine u Prijepolju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu i položio državni i sudijski ispit. Radio je u pribojskom FAP-u i u Skupštini opštine Prijepolje. U tri mandata bio je na čelu Sindikata zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama Srbije, a od 2010. godine je predsednik Sindikata uprave Srbije. Na funkciji potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije je, u drugom mandatu, od juna 2010. godine.

RANĐELOVIĆ MIODRAG, rođen je 1950. godine u Oblačini, opština Merošina. Završio je Višu tekstilnu školu, a prvo radno mesto bilo mu je u niškom „Niteksu“, gde je u dva mandata bio i predsednik sindikalne organizacije. Plodnu sindikalnu aktivnost nastavio je u Gradskom odboru Sindikata tekstila, kože i obuće Niša, na funkciji predsednika, dok je u Republičkom odboru tog sindikata bio član. Na čelu Saveza samostalnih sindikata grada Niša je u četvrtom mandatu, dok je na konstitutivnoj sednici Veća, juna 2010. godine, prvi put imenovan za potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

ZARUBICA DRAGAN, rođen je 1953. godine u Čačku i po zanimanju je diplomirani inženjer poljoprivrede.U Čačku je završio osnovnu školu i gimnaziju, a diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, na odseku Prehrambene tehnologije. Radio je u PIK “Takovu“ iz Gornjeg Milanovca, u kojem je, u dva mandata, bio i na funkciji predsednika sindikalne organizacije. Bio je i član Opštinskog i Međuopštinskog veća, kao i Veća sindikata Srbije. Predsednik je Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije. Potpredsednik Veća SSSS je od 2002. godine, a na sednici Veća, decembra 2010. godine, imenovan je ponovo na tu funkciju.
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve èitaèe novije generacije.
Verzija na Srpskom English version