Uvodna strana

R E Z O L U C I J A
SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
O PRIVATIZACIJI

Na osnovu člana 10. Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, a na predlog Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, koji su podržali Samostalni sindikat metalaca Srbije, Sindikat  radnika građevinarstva i IGM Srbije,  Samostalni sindikat radnika energetike i petrohemije Srbije i Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije,  XIV  Kongres, 27.maja 2010. godine, usvojio je 

REZOLUCIJU

O PRIVATIZACIJI

 

Četrnaesti Kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije ocenjuje da  privatizacija, koja predstavlja neponovljivi proces od istorijske važnosti, u najvećoj meri, nije dao očekivane rezultate. Privatizacija je izneverila očekivanja građana, koji su u većini prihvatili ovaj model stvaranja efikasne i održive privrede, kao način koji je opšte prihvaćen za transformaciju privrede, u procesu prelaska iz socijalističkog u kapitalističko društveno uređenje.  Model izabran od političke elite je pokazao značajne nedostatke i naneo istorijsku štetu celokupnom društvu, koje za rezultat ima nedopustivo raslojavanje u društvu, što dugoročno predstavlja izuzetnu društvenu opasnost. Umesto „narodnog kapitalizma“, u kojem bi veliki deo građana učestvovao u vlasništvu nad društvenim bogatstvom, kapital je koncentrisan u rukama malog broja činilaca, a da to nije zasnovano na istinskim vrednostima.

Razlozi za degradaciju procesa privatizacije leže u počinjenim greškama, koje se u najvećoj meri ogledaju u mogućnosti neselektivnog pristupa kapitala u procesu privatizacije i učestvovanje u  privatizaciji nekvalifikovanih kupaca. Sve ovo pratilo je nespremno i nedovoljno izgrađeno pravosuđe.

Kao posledica ovih grešaka, kroz proces  privatizacije pojedinci su ozakonili svoja nelegalno stečena bogatstva, koja su nastala kroz osiromašenje celokupnog stanovništa u prethodnim decenijama ili su stečena na ordinaran  kriminalan način.

Nekvalifikovani kupci, bez iskustva u delatnosti, doprineli su nestanku mnogih preduzeća, a time i radnih mesta.

Pojava namernog gašenja preduzeća, koja su kupljena samo radi imovine, a ne obavljanja delatnosti, nije sankcionisana od nadležnih državnih institucija.

Socijalni programi bili su amortizer nastalih tenzija zbog gubitaka radnih mesta, a ne rešenje i dugoročno ne predstavljaju prihvatljivo stanje.

Stvaranje kroz privatizacioni proces velikog broja nezaposlenih, posredno se reflektovalo i na položaj mlade generacije, koja se nedovoljno uključuje u proces rada.

Očekivanja da se kroz strane investicije dođe do novih radnih mesta nisu dala rezultate, već je kvalifikovalo radništvo u Srbiji kao jeftinu radnu snagu.

Kao uspešne privatizacije mogu se označiti one koje su izvršene od afirmisanih kompanija i vezane su za dokazano profitabilne delatnosti.

U poslednjem periodu promena strategije privatizacije za najveće proizvodne sisteme (Zastava, Bor, Kuršumlija), kroz investiranje države u njima, jeste pozitivna promena u strategiji privatizacije, koju sindikat podržava.

Savez Samostalnih sindikata Srbije izražava spremnost da preuzme  deo odgovornosti u kreiranju nastavka ovog procesa i  zato predlaže:

1. Stvaranje zakonske osnove za reviziju pojedinih privatizacija, čiji su kupci za cilj imali devastiranje preduzeća u cilju ličnog bogaćenja, čime je celom društvu naneta šteta.

2. Državne investicije, sredstvima ostvarenim u privatizaciji, u preduzeća koja još nisu privatizovana, u cilju tehnološkog inoviranja i podizanja njihove atraktivnosti.

3. Stvaranje uslova za značajnije radničko akcionarstvo, posebno u javnim preduzećima.

4. Utvrđivanje referenci potencijalnih kupaca preduzeća, kako bi se dokazala njihova kvalifikovanost za upravljanje preduzećem.

5. Sankcionisanje neodgovornih kupaca.

6. Utvrđivanje porekla novca potencijalnih kupaca.

 
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije.
Verzija na Srpskom English version