Uvodna strana


PREDSEDNIŠTVO - VEĆE

11. april 2012.

ODRŽANA 21.SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

Predsedništvo je u funkciji pripreme za 9. sednicu Veća, koja će biti održana 27. aprila 2012.godine, na Dan SSSS, utvrdilo Predlog dnevnog reda.

Sednica Veće biće svečano-radnog karaktera, na kojoj će, pored prigodnog obeležavanja Dana Saveza, biti reči o položaju mladih u sindikatu.

Na dnevnom redu sednice biće konstatovana ostavka sekretara Veća, dok će Statutarni odbor dati mišljenje da li su pojedini sindikalni funkcioneri, koji su kandidovani na izbornim listama za narodne poslanike, u sukobu interesa.

Sa sednice će biti upućen i Prvomajski proglas SSSS.

Predsedništvo je, u skladu sa nedavno usvojenim Pravilnikom o dodeli priznanja SSSS, formiralo komisiju za pripremu predloga, u sastavu: Miodrag Ranđelović, Zoran Savić i Radoslav Topalović.

 

1. mart 2012.

ODRŽANA 20.SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

Predsedništvo je, razmatrajući realizaciju Odluke Veča I Platforme o mogućem političkom angažovanju SSSS, predložilo Veću  da SSSS ne pruži neposrednu podršku političkim strankama ili koalicijama koje budu učestvovale na predstojećim izborima u Srbiji.

 

1. mart 2012.

ODRŽANA 8. SEDNICA VEĆA

U skladu sa ranije donetom odlukom i usvojenom Platformom o mogućem političkom angažovanju SSSS, Većе je na sednici, održanoj 1. marta 2012. godine, odlučilo da SSSS ne pruži neposrednu podršku političkim strankama ili koalicijama koje budu učestvovale na predstojećim izborima u Srbiji.

Imajući u vidu težinu problema i dubinu krize, SSSS očekuje da će odmah posle izbora i konstituisanja nove vlade započeti realizacija stavova iz Platforme i rešavanje problema konkretnim merama i potezima, te da se neće ponoviti praksa iz prošlosti da obećanja iz kampanje ostanu samo predizborna retorika.

SSSS će i ubuduće insistirati na socijalnom partnerstvu i tripartitnom dijalogu, uz međusobno uvažavanje i doslednu realizaciju dogovorenog, ali će, ukoliko dijalog i dogovori izostanu, upotrebiti sva legitimna sredstva sindikalne borbe.              

Veće je, takođe, usvojilo izveštaj Nadzornog odbora i finansijski izveštaj SSSS za 2011. godinu, plan prihoda i rashoda, kao i orijentacioni plan rada Predsedništva i Veća SSSS za 2012. godinu.

Veće je usvojilo informaciju o aktivnostima između dve sednice i izveštaje o radu predstavnika SSSS u SES-u i upravnim odborima u drugim organima i telima na nivou Republike za 2011 godinu.

Nna osnovu dostavljene informacije i prezentacije potpredsednika Zorana Mihajlovića, Veće je informisano o materijalno-socijalnom položaju zaposlenih.

Veće je, u cilju realizacije obaveza iz Deklaracije 14. Kongresa, odlučilo da formira Radnu grupu, koja će pripremiti predlog za reformu Saveza, odnosno novi Statut SSSS. Članovi Radne grupe su Milorad Mijatović, Zoran Mihajlović, Duško Vuković, Miodrag Ranđelović, Njegoš Potežica, Radoslav Topalović, Slađanka Milošević, Veljko Milošević, Drago Đokić i Vlada Andrić. U roku od mesec dana članovi Veća, organa granskih sindikata i SSS sa teritorije treba da dostave svoje predloge i sugestije Radnoj grupi. Nakon toga, taj predlog će razmotriti Statutarni odbor, a zatim i Predsedništvo, koje će ga dostaviti Veću na usvajanje.

Na sednici je verifikovan izbor Borisa Lazića, predsednika Sindikata radnika u vazdušnom saobraćaju i vazduhoplovstvu Srbije i Jasminke Milutinović iz Sindikata šumarstva i prerade drveta Srbije, za nove članove Veća.

PREUZMI:

- ODLUKA O POLITIČKOM NEANGAŽOVANJU (.pdf)

- INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA SSSS (.pdf)

- PREDLOG PLANA RADA ZA 2012. (.pdf)

 

24. februar 2012.

ODRŽANA 19.SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

Predsedništvo je u funkciji pripreme za 8. sednicu Veća, koja će biti održana 1. marta 2012.godine, zaključilo da se uoči sednice Veća održi sednica Predsedništva na kojoj će biti usaglašen konačan predlog odluke povodom mogućeg političkog angažovanja SSSS.

 Na sednici su, takođe, utvrđeni Predlog odluke o usvajanju završnog računa i utvrđivanju ukupnih prihoda i rashoda SSSS za 2011.godinu i Predlog plana prihoda i rashoda SSSS za 2012 godinu, koji će biti dostavljeni Veću na usvajanje.

Predsedništvo je zaključilo da predloži Veću da formira Radnu grupu koja će pripremiti predlog za reformu SSSS i novi Statut SSSS. Nakon razmatranja na Statutarnom odboru i Predsedništvu, taj predlog će biti dostavljen Veću SSSS.

Povodom formiranja Nezavisne komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova  reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca od strane Ministarstva rada i socijalne politke, Predsedništvo je zauzelo stav da tako formirana komisija NE MOŽE IMATI FUNKCIJU u postupku utvrđivanja reprezentativnosti kakav ima Odbor za utvrđivanje reprezenativnosti sindikata i udruženja poslodavaca i NE MOŽE zameniti Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, u smislu odredbi Zakona o radu.

 

3. februar 2012.

ODRŽANA 18.SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

Predsedništvo je u funkciji pripreme za 8. sednicu Veća, koja će biti održana 29.februara, informisano o razgovorima sa parlamentarnim strankama  koje je  radna grupa za pregovore otpočela na osnovu Platforme za razgovore sa  političkim strankama.

Tim povodom je zaključeno da se nakon završetka razgovora sa političkim strankama, na narednoj sednici Predsedništva usaglasi predlog o mogućem političkom angažovanju SSSS i predloži Veću da donese odgovarajuću odluku.

Predsedništvo je utvrdilo Predlog orijentacionog plana rada Predsedništva i Veća SSSS za 2012.godinu i zaključilo da se dostavi za sednicu Veća.

Usvojen je i Pravilnik o dodeljivanju priznanja Saveza samostalnih sindikata Srbije, koja će se pojedincima i sindikalnim organizacijama  dodeljivati povodom 27.aprila – Dana SSSS.

Na sednici je doneta Odluka o imenovanju Slavice Savić, Milorada Mijatovića i Milana Grujuća za članove Upravnog odbora i Blaže Milosavljevića, za člana Nadzornog odbora PIO FONDA, za naredni mandatni period.

Povodom informacije o formiranju Nezavisne komisije za utvrđivanje  ispunjenosti uslova reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,  Predsedništvo je zaključilo da se za narednu sednicu Predsedništva   pripremi pravno mišljenje da li je formiranje ove komisije u skladu sa zakonom.

 Preuzmi  Pravilnik o dodeljivanju priznanja SSSS (.pdf)

22. decembar 2011.

ODRŽANA 7. SEDNICA VEĆA SSSS

Na poslednoj sednici Veća u 2011. godini razmatrano je sprovođenje Socijalno-ekonomskog sporazuma za 2011.godinu. Analiza obaveza koje su socijalni parneri preuzeli pokazala je da Sporazum nije u potpunosti realizovan, odnosno da su vlada i poslodavci preuzete obaveze izvršili uz velike pritiske i previše sporo.

Pored nekih pozitivnih rezultata, kao što je potpisivanje granskih kolektivnih ugovora za zaposlene u metalskom kompleksu i hemiji i nemetalima, utvrđivanje minimalne cene rada, overa zdravstvenih knjižica i povezivanje staža osiguranja, ostale obaveze nisu u celosti realizovane.

Posebno se to odnosi na činjenicu da nije došlo  do povećanja zaposlenosti, nedovoljno se davala prednost domaćim preduzećima u javnim nabavkama, rast cena osnovnih životnih namirnica bio je, uglavnom, kontinuiran, nije osnovana razvojna banka, nije povećan neoporezivi deo zarade, nisu započeli pregovori o zaključivanju novog Opšteg kolektivnog ugovora, a nacrti zakoni od interesa za zaposlene i sindikat nisu prošli raspravu na SES-u pre upućivanja u Skupštinu Srbije.

     Veće je, polazeći od toga, zaključilo da članovi SES-a na narednoj sednici koja je planirana za 26.decembar, insistiraju da se preuzete obaveze iz Sporazuma realizuju u potpunosti, kako on ne bi doživeo sudbinu ranije potpisanih sporazuma i izneverio očekivanja sindikata.

Imajući u vidu negativne posledice za sindikat, zbog primene člana 85. Zakona o parničnom postupku, kojim se ne dozvoljava da predstavnik sindikata može zastupati člana pred sudom, Veće je zaključilo da se nastavi sa pritiscima i aktivnostima za izmenu zakona, odnosno da se Vladi uputi inicijativa za izmenu stava 2.člana 85. Zakona. Ukoliko inicijativa ne bude prihvaćena, SSSS će preduzeti i druge vidove sindikalnih akcija.

Veće je, takođe, podržalo aktivnosti iz Pisma o namerama  za strateško restrukturiranje Republičkog fonda za PIO, a o njihovoj realizaciji će biti redovno informisano.

 

16. decembar 2011.

ODRŽANA 17. SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

Nastavljajući praksu održavanja sednica van Beograda, sednica Predsedništva je održana  u Kruševcu u prostorijama FAM-a.

Na sednici je, u funkciji pripreme za sednicu Veća, koja će biti održana 22.decembra, razmatrana analiza sprovođenja Socijalno ekonomskog  Sporazuma za 2011.godinu, informacija o primeni člana 85. Zakona o parničnom postupku i pismo o namerama za strateško restrukturiranje Republičkog fonda za PIO.

Povodom inicijative Unije poslodavaca Srbije za oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa na  regres i topli obrok, zaključeno je da će SSSS podržati sve inicijative koje omogućavaju da zaposleni pored redovne zarade u visini ugovorene, dobiju topli obrok i regres, da Fondovi budu puni kako bi se ostvarilo jedno od osnovnih prava svih građana na penziju i lečenje, ali da se istovremeno obezbedi punjenje budžeta kako bi država i javni sektor funkcionisali na najbolji način, a zaposleni u njima ostvarivali sva prava iz rada.

Predsedništvo je donelo odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora RZZO. Razrešeni su dužnosti funkcije člana UO Milomir Bošković i Vojislav Borisavljević, a za nove članove imenovani Radoslav Topalović i Branislav Pavlović. Takođe, doneta je odluka o godišnjem popisu imovine i obaveza za 2011 u SSSS.

Pre sednice, predsednik SSSS, potpredsednici Veća i predsednik Veća SSSS Kruševac posetili su Fabriku maziva i razgovarali sa direktorom Vladicom Petrovićem o poslovanju i materijalno socijalnom položaju zaposlenih u tom preduzeću. Tom prilikom su upoznati da je preduzeće uspešno prevazišlo probleme koji su nastali zbog loše privatizacije, obnovili proizvodnju, a radnici počeli da dobijaju zarade.

 

28. oktobar 2011.

ODRŽANA 6. SEDNICA VEĆA SSSS

Na sednici Veća razmotrena je i prihvaćena Informacija o mogućim posledicama novog talasa ekonomske krize na zaposlene u Srbiji i usvojeni  Stavovi i zahtevi SSSS, koji će biti dostavljeni Vladi Srbije.

Veće je, takođe, donelo odluku i ovlastilo članove Socijalno ekonomskog saveta da SSSS istupi iz Socijalno ekonomskog sporazuma ukoliko vlada ne ispoštuje preuzete obaveze i ne budu potpisani već usaglašeni granski kolektivni ugovori. 

Imajući u vidu nezadovoljstvo položajem radnika, a u nemogućnosti da kroz institucije sistema u redovnom dijalogu utiče na njegovo poboljšanje, zaštiti interese i realizuje svoje zahteve, Veće je usvojilo Platformu o mogućem političkom angažovanju SSSS.

Veće je donelo Odluku da se Savez samostalnih sindikata Srbije ne izjašnjava unapred o podršci nekoj od stranaka, već da, nastavljajući unutrašnju reformu, intezivira pozicioniranje u društvu i široj javnosti, kako bi istakao svoje osnovne ciljeve i zahteve. Ukoliko, u međuvremenu, neka od stranaka prihvati osnovne ciljeve i zahteve SSSS, naknadno će biti opredeljen model saradnje sa tom strankom.

 U skladu sa tim, ne odričući se osnovnih metoda sindikalne borbe, SSSS će nastaviti razgovore sa parlamentarnim strankama od kojih će tražiti njihovo viđenje rešenja izlaska zemlje iz krize i moguće vidove saradnje, koji će doprineti da se preduprede negativne posledice ekonomskog zaostajanja, a osnovni ciljevi sindikata i interesi zaposlenih budu realizovani. Konačnu odluku o tome doneće organi SSSS.

Veće je podržalo aktivnosti i zahteve Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije, koji traži od Vlade Srbije da Predlog zakona o komunalnim delatnostima povuče iz skupštinske procedure i uputi ga Socijalno ekonomskom savetu na usaglašavanje.

     Na sednici je verifikovan izbor dr Zorana Savića, dr Branislave Plančak, Abdula Bajramija, Milosava Vukojičića i Ljiljane Tanasković-Jović za nove članove Veća za ovaj mandatni period.

Predsednica Sekcije mladih Bojana Bijelović pozvala je predsednike SSSS na teritoriji da članove te sekcije više informišu i uključe u aktivnosti sindikata na teritoriji na kojoj deluju, kako bi se mladi aktivnije angažovali u radu sindikata.

 

- Informacija o mogućim posledicama novog talasa svetske ekonomske krize na privredu Srbije

 

- Platforma o mogućem političkom angažovanju Saveza samostalnih sindikata Srbije

 

- Informacija o aktivnostima SSSS između dve sednice Veća (18.03 – 20.10.2011)

 

14. oktobar 2011.

ODRŽANA 16.SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

U pripremi za 6. sednicu Veća, koja će biti održana 28.oktobra, Predsedništvo je utvrdilo predlog Stavova i zahteva SSSS u vezi sa  novim talasom svetske ekonomske krize i zaključilo da se dostave Veću na usvajanje.

Predsedništvo je, takođe, razmotrilo i prihvatilo predlog Platforme o mogućem političkom angažovanju SSSS, koji je pripremila Radna grupa i zaključilo da se  taj predlog dostavi za sednicu Veća.

Na sednici je član radne grupe iz SSSS Zoran Mihajlović dao informaciju o dosadašnjem toku priprema Radne verzije zakona o štrajku, koja je razmatrana na sednici SES-a i nije usaglašena, tako da će Predsedništvo dati saglasnost na tekst zakona ukoliko bude prihvatljiv za SSSS i sindikate.

Predsedništvo je donelo Odluku o imenovanju Dragane Đorđević za člana Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca umesto Radoslava Topalovića.

 

31. avgust 2011.

ODRŽANA 15.SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

Predsedništvo je na sednici razmotrilo Informaciju o mogućim posledicama novog talasa svetske ekonomske krize na privredu Republike Srbije. 

Tim povodom je zaključeno da se ova tema razmotri na narednoj sednici Veća, a da se, u međuvremenu, organizuje tematsko predavanje eksperata za članove Predsedništva, koje će nakon rasprave utvrditi predlog stavova i zahteva SSSS u vezi sa novim talasom svetske ekonomske krize i dostaviti Veću na usvajanje.

Predsedništvo je informisano o dosadašnjem toku priprema Radne verzije zakona o štrajku, primedbama i  predlozima SSSS na tekst zakona i ocenilo da  je ponuđeni tekst zakona neprihvatljiv za SSSS.  

Predviđeno je da tekst zakona o štrajku pre upućivanja u skupštinsku raspravu bude razmatran i usaglašen na sednici SES-a, a pre toga Predsedništvo SSSS će ga razmotriti i dati saglasnost na tekst ukoliko bude prihvatljiv za SSSS i sindikate.

Član Radne grupe za pripremu Platforme o mogućem političkom angažovanju SSSS, Vlada Andrić, informisao je Predsedništvo da je Radna grupa održala dva sastanka i da će nakon usglašavanja teksta Platforme na radnoj grupi taj predlog biti dostavljen Predsedništvu na razmatranje.

Predsedništvo je, između ostalog, donelo neke odluke iz svoje nadležnosti.

 

30. jun 2011.

ODŽANA 14.SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

Razmatrajući Strategiju delovanja i političkog angažovanja SSSS u narednom periodu, Predsedništvo je ocenilo da uslovi u kojima SSSS danas deluje zahtevaju promene u samoj organizaciji i strategiji njegovog delovanja.

Jedan od mogućih metoda je i političko angažovanje SSSS, što bi moglo doprineti efikasnijem delovanju sindikata, uz istovremeno zadržavanje samostalnosti organizacije. Odluku o tome će nakon razmatranja doneti odgovarajući organi SSSS i sindikata.

U tom cilju, formirana je Radna grupa u sastavu: Vlada Andrić, Dragan Zarubica, Ljubiša Nestorović, Drago Đokić, Zoran Vujović, Milan Grujić, Radomir Stević, Veljko Milošević i Milorad Mijatović, sa zadatkom da do početka avgusta pripremi platformu o mogućem političkom angažovanju SSSS.

Predsedništvo je, nakon date informacije, zaključilo da se pregovori o radnoj verziji zakona o štrajku nastave i da će SSSS predlog zakona podržati ukoliko bude bio prihvatljiv za sindikat.

Na sednici je konstatovano da je dr. Zoran Savić, novoizabrani predsednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite, izborom za predsednika, postao član Predsedništva i Veća SSSS, po funkciji.

 

27. maj 2011.

13.sednica Predsedništva

ANALIZIRANO SPROVOĐENJE SPORAZUMA

Predsedništvo je na sednici razmotrilo Informaciju o sprovođenju Socijalno ekonomskog sporazuma, koji su socijalni partneri potpisali 29.aprila ove godine.

Tom prilikom je ocenjeno da je u proteklih mesec dana vlada donela određen broj mera iz svoje nadležnosti, ali da se neke od preuzetih obaveza ne poštuju, poput visine minimalne cene rada, cene prehrambenih proizvoda, davanja prednosti domaćim preduzećima prilikom javnih nabavki, rada Inspekcije rada u vezi poštovanja kolektivnih ugovora i drugo.

O svemu tome će predstavnici SSSS obavestiti i ostale članove SES-a, na sednici koja je zakazana za 30. maj.

Predsedništvo je, takođe, zaključilo da će redovno analizirati poštovanje i realizaciju potpisanog, a ukoliko se  Sporazum ne poštuje, u daljoj borbi će koristiti sve legitimne metode sindikalne akcije.

Na sednici Predsedništvo je razmatralo i probleme vezane za nepoštovanje člana 62. Statuta SSSS i donelo određene odluke u cilju njihovog prevazilaženja.

Predsedništvo je informisano o toku priprema radne verzije zakona o štrajku, dalo saglasnost na tekst Pravila Sekcije žena i donelo druge odluke iz svoje nadležnosti.

 

19. april 2011.

ODRŽANA 12. SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

Predsedništvo je, na sednici, koja je održana u organizaciji SSS grada Niša, prihvatilo  tekst Socijalno-ekonomskog sporazuma sindikata, vlade i poslodavaca i najavilo da će u četvrtak, 21. aprila, na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, SSSS potpisati sporazum koji je prethodno usaglašen sa svim socijalnim partnerima. Konačna verzija Sporazuma trebalo bi da bude potpisana na sednici SES-a, dok bi vlada, nakon toga, na svojoj sednici, potvrdila tu odluku.

SSSS je tom odlukom, još jednom potvrdio da stoji iza nedavno usaglašenog teksta sporazuma, u kojem je predviđeno da zajedničkim delovanjem socijalni partneri sprovedu dogovorene mere o najvažnijim pitanjima vezanim za oporavak privrede i  izlazak iz krize, minimalnu cenu rada, kolektivne ugovore i zašititu najugroženijih radnika.

Na  sednici, Predsedništvo je informisano da je Sindikat obrazovanja, 8. aprila, na Izbornoj skupštini izabrao Branislava Pavlovića za predsednika i 6. članova Veća  SSSS iz tog sindikata, čiji će mandati biti verifikovani na sednici Veća, 27.aprila. Istovremeno je konstatovano da je izborom za predsednika, Branislav Pavlović, postao član Predsedništva SSSS, Doneta je i odluka o verifikaciji izbora Zorana Polića za predsednika SSSS za grad Loznicu, čime će i on na sednici Veća, 27 aprila biti verifikovan za novog člana Veća.

15. april 2011.

Usaglašen tekst Socijalno-ekonomskog sporazuma

SSS SE IZJAŠNJAVA NA SEDNICI PREDSEDNIŠTVA U NIŠU

Nakon jučerašnjih pregovora predstavnika Vlade, poslodavaca i sindikata usaglašen je tekst Socijalno-ekonomskog sporazuma u kome je predviđeno da zajedničkim delovanjem socijalni partneri sprovedu dogovorene mere o najvažnijim pitanjima vezanim za oporavak privrede i  izlazak iz krize, minimalne cene rada, kolektivnih ugovora i zašititi najugroženijih radnika  u  2011.godini.

Konačna verzija Sporazuma biće potpisana u četvrtak 21.aprila na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, nakon što svoje mišljenje i stav daju vlada, poslodavci i sindikati.

Predsedništvo SSSS će se o tekstu Sporazuma izjasniti na sednici koja će biti održana 19.aprila u Nišu.

SPORAZUM (.pdf)

 

6. april 2011.

ODRŽANA 11. SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

Predsedništvo je informisano da je, u skladu sa zaključkom sa vanredne sednice SES-a, u Ministarastvu rada i socijalne zaštite pripremljena radna verzija sporazuma sa merama, principima i obavezema svih socijalnih partnera za prevazilaženje posledica ekonomske krize, a koji bi važio do kraja 2011.godine.

Tim povodom Predsedništvo je zaključilo da će, kada Savezu bude dostavljena zvanična verzija predloga sporazuma, zauzeti konačan stav o tom predlogu koji bi nakon usaglašavanja potpisali svi socijalni partneri.

Formirana je, takođe, Radna grupa u sastavu: Slavica Savić, Njegoš Potežica, Vlada Andrić, Jugoslav Ristić, Ljubiša Nestorović, Miodrag Ranđelović i Duško Vuković, koja će raditi na usgalašavanju teksta Sporazuma.

Predsedništvo je informisano da će se 8. aprila predsednici industrijskih sindikata sastati sa ministrom ekonomije i regionalnog razvoja Nebojšom Ćirićem i razgovarati o problemima zaposlenih u privatizovanim preduzećima.

Polazeći od odluke 14. Kongresa, kojom je 27. april ustanovljen za Dan Saveza samostalnih sindikata Srbije, Predsedništvo je zaključilo da se 27. aprila 2011. godine održi Svečana sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, kojom će se na prigodan način obeležiti više od 100 godina postojanja i delovanja sindikata u Srbiji.

Istovremeno, povodom 1. maja – Međunarodnog dana rada, Savez će uputiti Proglas sindikalnom članstvu i javnosti.

Na sednici je, pored ostalog, data i informacija da će predstavnici SSSS i sindikata učestvovati na eurodemonstracijama zajedno sa ostalim evropskim sindikatima, koje EKS organizuje 9. aprila u Budimpešti.

 

21. mart 2011.

ODRŽANA 4. SEDNICA VEĆA SSSS

Na sednici Veća SSSS, koja je održana 14. marta 2011. godine, ukazano je da je materijalno socijalni položaj zaposlenih u Srbiji pogoršan i da se pad životnog standarda nastavlja i početkom ove godine, uz visoku stopu nezaposlenosti.

I pored najava vlade da će doneti mere koje će sprečiti dalje propadanje privrede, ne naziru se znaci izlaska iz krize, dok cene životnih namirnica i dalje rastu, a realne zarade padaju. Uz to, veliki broj zaposlenih ne prima zarade ili prima ispod minimalne zarade, koja još uvek nije utvrđena za naredni period.  

Veće je zato usvojilo Zaključke u kojima se od vlade traži preduzimanje svih potrebnih mera koje bi dovele do započinjanja procesa reindustrijalizacije i na toj osnovi povećanja zaposlenosti, a što bi vodilo smanjenju siromaštva.

Takođe, zahteva se donošenje strategije privrednog razvoja, povećanje nivoa direktnih investicija u privredu, prvenstveno u oblasti industrije, građevinarstva i poljoprivrede, preispitivanje neuspešnih privatizacija, ravnomerni regionalni razvoj, rasterećenje privrede od prekomernih poreza, doprinosa i drugih davanja, završetak procesa restruktuiranja i privatizacije velikih privrednih sistema, prednost domaćim preduzećima u postupcima javnih nabavki i ostvarivanje istinskog socijalnog dijaloga.

Na sednici je istaknuto da je, posle višemesečnog zastoja, delimično obnovljen socijalni dijalog, koji je rezultirao potpisivanjem dva posebna kolektivna ugovora (građevinari i poljoprivreda) i donošenjem odluka o njihovom proširenom dejstvu. Očekuje se da će uskoro biti potpisani posebni kolektivni ugovori i u drugim oblastima realnog sektora.

U okviru svojih nadležnosti, Veće je usvojilo informaciju o aktivnostima između dve sednice, odluku o usvajanju završnog računa i utvrđivanju ukupnih prihoda i rashoda SSSS za 2010. godinu i izveštaj Nadzornog odbora, Plan prihoda i rashoda za 2011. godinu i Predlog orijentacionog plana rada Predsedništva i Veća za ovu godinu.

Na zahtev Republičkog odbora sindikata zdravstva i socijalne zaštite, Veće je donelo odluku da se ovaj sindikat vrati u članstvo SSSS i istovremeno, na predlog predsednika SSSS, imenovalo predsednicu tog odbora Branislavu Plančak za potpredsednicu Veća SSSS.

 Veće je podržalo stavove i aktivnosti sindikata zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Vojvodine i Novog Sada povodom načina privatizacije JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad, kao i aktivnosti sindikalnih organizacija Gradskog saobraćajnog preduzeća u Beogradu povodom izmeštanja osnovnih funkcija iz sastava tog preduzeća i njihovog poveravanja privatnom operateru. SSSS traži od vlasti da se te aktivnosti obustave do donošenja strategije za privatizaciju javno komunalih preduzeća.

 

- INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA IZMEĐU DVE SEDNICE VEĆA (.pdf)

- INFORMACIJA O MATERIJALNOM I SOCIJALNOM POLOŽAJU ZAPOSLENIH ZA FEBRUAR (.pdf)

- ODLUKA O PRIJEMU SINDIKATA ZDRAVSTVA (.pdf)

- PLAN RADA ZA 2011. GODINU (.pdf)

 

25. februar 2011.

ODRŽANA 10. SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SSSS

Predsedništvo je, u cilju pripreme 4.sednice Veća SSSS, razmotrilo i utvrdilo predlog odluke o usvajanju završnog računa i utvrđivanju ukupnih prihoda i rashoda SSSS za 2010. godinu i Izveštaj Nadzornog odbora SSSS.

Takođe, utvrđen je Predlog plana prihoda i rashoda SSSS za 2011. godinu i Predlog orijentacionog  plana rada Predsedništva i Veća SSSS za 2011. godinu.

Na sednici Veća će, pored toga, biti razmotren i materijalno - socijalni položaj zaposlenih u Srbiji.

Sednica Veća bi trebalo da bude održana 18. marta 2011. godine.

 

5. februar 2011.

VEĆE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Odeljenje za razvoj, organizovanost, projekte, edukaciju, informisanje i marketing

Beograd, 5. februar 2011. godine

U P I T N I K

ZA PRIKUPLjANjE PODATAKA O ZAPOSLENIMA I MATERIJALNO-FINANSIJSKOM POSLOVANjU VEĆA I POVERENIŠTAVA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA

 

PREUZMI UPITNIK (.pdf) (.doc)

 

4. februar 2011.

ANKETA O POLOŽAJU MLADIH U SRBIJI

Poštovani,

Ova anketa se sprovodi među zaposlenom i nezaposlenom omladinom u Srbiji uzrasta od 15 do 35 godina. Cilj je da se ispitaju i identifikuju problemi  mladih. Stoga Vas molimo da anketu pažljivo ispunite i vratite što pre, kako bi se o rezultatima diskutovalo na Okruglom stolu Sekcije mladih SSSS početkom marta 2011. Cilj je da iz ove ankete proisteknu predlozi kako da se poboljša položaj mladih. Zbog toga na pitanja odgovarajte tako da najbolje odgovaraju Vašoj trenutnoj situaciji i osobnom mišljenju. Upitnik je anoniman i podaci se neće koristiti u druge svrhe osim navedenih.

 

PREUZMI ANKETU (.pdf) (.doc)

 

1. februar 2011.

ODRŽANA 9. SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SSSS

Predsedništvo je razmatrajući materijalno – socijalni položaj zaposlenih u Srbiji, ocenilo da se pad životnog standarda nastavlja i početkom ove godine. Rast cena životnih namirnica i cena komunalnih usluga, sve veći broj nezaposlenih, veliki broj zaposlenih koji ne prima zaradu, posledice loše privatizacije, budžetski deficit i nelikvidnost preduzeća, nedostatak investicija, ukazuju da su problemi veliki i da država mora hitno preduzeti neophodne mere da se oni reše i zaustavi pad životnog standarda.

Zbog toga će SSSS zahtevati sastanak sa predsednikom Vlade Srbije, kako bi se socijalnim dijalogom pronašla najoptimalnija rešenja za prevazilaženje ekonomske i socijalne krize, jer u protivnom slede protesti i štrajkovi zaposlenih.

Istovremeno je zaključeno da se, u pripremi za narednu sednicu Veća, o problemima nezaposlenosti, pada životnog standarda i položaju mladih u organizaciji SSSS održe tematske rasprave i okrugli stolovi, na kojima bi učestvovali svi socijalni partneri i naučni radnici.

Sa sednice je upućena podrška aktivnostima koje vodi Sindikat obrazovanja Srbije u borbi za bolji položaj i viši standard zaposlenih u obrazovanju, a od predsednika vlade i resornih ministara se zahteva da nastave pregovore kako bi se pronašlo optimalno rešenje i zaposleni u ovom sektoru vratili na rad.

 Predsedništvo je informisano o toku priprema radne verzije Zakona o štrajku i stavovima SSSS koji se odnose na predložena rešenja u tekstu zakona. Rad radne grupe, u kojoj učestvuje potpredsednik Veća Njegoš Potežica, nastavlja se 17. februara u Nišu.

Na sednici je data informacija o toku pregovora o minimalnoj ceni rada za prvih šest meseci ove godine i dogovorima za održavanje sednice SES-a, na kojoj se, osim utvrđivanja  cene rada, očekuje postizanje dogovora o davanju proširenog dejstva potpisanog Kolektivnog ugovora za zaposlene u građevinarstvu, kao i kolektivnog ugovora za poljoprivredu (čije se potpisivanjea uskoro očekuje).  i obnavljanju rada Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

 

14. decembar 2010.

ODRŽANA TREĆA SEDNICA VEĆA

Na sednici Veća je, između ostalog,  razmotrena je i prihvaćena Informacija o realizaciji Zaključaka Veća povodom Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, odnosno Sporazuma koji je pregovarački tim potpisao sa vladom, zatim Zaključci Nadzornog odbora SSSS od 14.10.2010.godine i Informacija o obavezama i utrošenim materijalno- finansijskim sredstvima SSSS za period 12.03 2007-30.06.2010.godine.

Veće je, takođe, imenovalo Dragana Zarubicu, za potpredsednika Veća SSSS.

 

10. decembar 2010.

ODRŽANA OSMASEDNICA PREDSEDNIŠTVA

Na sednici Predsedništva, vođena je rasprava o mogućim pravcima organizacione reforme SSSS, u skladu sa Deklaracijom 14.Kongresa o reformi i pripremi novog Statuta SSSS.Tom prilikom je dogovoreno da se pripremi tekst polaznih osnova za reformu SSSS o čemu će se raspravljati na narednoj sednici Predsedništva, krajem januara 2011.

 

23. novembar 2010.

ODRŽANA SEDMA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

Predsedništvo je u funkciji pripreme naredne, 3. sednice Veća, koja će biti održana 14. decembra, utvrdilo predlog dnevnog reda.

Na toj sednici Veća će, između ostalog, biti razmotrena Informacija o realizaciji Zaključaka Veća povodom Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, odnosno Sporazuma koji je pregovarački tim potpisao sa vladom.

  Predsedništvo je, takođe, prihvatilo Izveštaj Nadzornog odbora SSSS o materijalno-  finansijskom poslovanju SSSS za period 1.1-30.06.2010.godine i Zaključke Nadzornog odbora, od 14.10.2010. godine i donelo odluke iz svoje nadležnosti.

Dogovoreno je da na narednoj sednici Predsedništva, koja će biti održana 10. decembra, otpočne rasprava o mogućim pravcima organizacione reforme SSSS, u skladu sa Deklaracijom 14. Kongresa o reformi i pripremi novog statuta SSSS.

 

8. novembar 2010.

ODRŽAN NASTAVAK 6.SEDNICE PREDSEDNIŠTVA

Predsedništvo je informisano da je 5. novembra, nakon višednevnih pregovora sa Vladom, pregovarački tim sindikata potpisisao Sporazum kojim je postignuta saglasnost o zahtevima sindikata u vezi izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Predsedništvo je jednoglasnim usvajanjem Izveštaja pregovaračkog tima ocenilo da su upornost i angažovanje članova tog tima doprineli uspešnom završetku pregovora. Članovi pregovaračkog tima će u narednom periodu nastaviti aktivnosti na praćenju i realizaciji potpisanog Sporazuma.      

Posebno je istaknuta kooperativnost i veliko angažovanje članova organa i organizacija Saveza samostalnih sindikata u realizaciji aktivnosti povodom predloženih izmena Zakona o PIO, čime je sindikat pokazao da samo jedinstvenom akcijom može postati nezaobilazan i uvažavan socijalni partner.

Veliku energiju i podršku članstva i javnosti u realizaciji ove akcije potrebno je iskoristiti u narednom periodu u aktivnostima na potpisivanju kolektivnih ugovora i zaštiti radničkih prava, koja mogu biti umanjena najavljenim izmenama Zakona o radu, Zakona o štrajku i drugih zakonskih propisa iz oblasti rada.

 

5. novembar 2010.

Održana Šesta sednica Predsedništva SSSS

FORMIRAN OPERATIVNI ŠTAB

Predsedništvo je formiralo Operativni štab u sastavu: Zoran Mihajlović, Njegoš Potežica, Milan Grujić, Ljubiša Nestorović i Veljko Milošević, koji će koordinirati akciju potpisivanja peticije i organizovanje protestnih aktivnosti.

Ukoliko ne dođe do sastanka pregovaračkog tima sa Vladom, akcija potpisivanja peticije za smenu Vlade nastaviće se u ponedeljak, 8.novembra 2010.godine  sa početkom u 12 časova u svim gradovima i opštinama  u Srbiji i trajaće do četvrtka 25.novembra 2010.godine.

 Kako je dogovoreno naredna sednica Predsedništva biće održana u ponedeljak. 8.novembra u 12 časova.

 

29. oktobar 2010.

Održana Peta sednica Predsedništva SSSS

UTVRĐENA PLATFORMA ZA PREGOVORE

Predsedništvo je utvrdilo Platformu za pregovore sa Vladom Republike Srbije i minimum zahteva koje će pregovarački tim izneti u pregovorima, koji će se održati 29.11.u 15 časova.

Predsedništvo je obavezalo pregovarački tim da redovno informiše Predsedništvo o toku pregovora i istovremeno donelo Odluku:

1. Ukoliko Vlada ne prihvati minimum zahteva sindikata na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, koji je povukla 22.10.2010, i isti vrati u skupštinsku proceduru bez usaglašavanja sa socijalnim partnerima, sindikalne sentrale i sindikati Srbije će pokrenuti akciju potpisivanja  peticije za smenu Vlade Republike Srbije

2. Potpisivanje peticije će početi u utorak, 2.novembra 2010. u Knez Mihajlovoj , sa početkom u 12 časova

3. Organizovanje štrajkova upozorenja granskih sindikata će početi  10. novembra na celoj  teritoriji Srbije

4. Organizovanje Protesta u Beogradu na dan  kada će biti predata  peticija građana za smenu Vlade.

 

26. oktobar 2010.

Održana Četvrta sednica Predsedništva SSSS

FORMIRAN PREGOVARAČKI TIM

Posle odluke Vlade Srbije da iz skupštinske procedure povuče Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i najave da će, u kratkom roku, tekst tog zakona biti usaglašen sa socijalnim partnerima, Predsedništvo je donelo odluku da odloži započetu akciju prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma.

Istovremeno,  formiran je  pregovarački tim SSSS u sastavu: Milorad Mijatović, Vlada Andrić, Dragan Zarubica, Zoran Mihajlović i Rajko Kosanović. 

Platforma za pregovore sa Vladom Srbije biće stavovi i zahtevi, odnosno amandmani SSSS na predložene izmene Zakona o PIO.

Pored predstavnika SSSS u pregovaračkom timu biće i predsednici drugih sindikalnih sentrala i sindikata koji su učestvovali u ovoj akciji.

 Kako je zaključeno, Predsedništvo će biti redovno informisano o toku pregovora i u skladu sa tim donositi odgovarajuće odluke i utvrditi strategiju daljeg  delovanja.

 

5. oktobar 2010.

ODRŽANA 2. SEDNICA VEĆA

Veće je na sednici, održanoj 4. oktobra, razmatrajući aktivnosti koje je Savez preduzeo na realizaciji Zaključaka Veća povodom predloženih izmena Zakona o PIO, od 29. juna, usvojilo Odluku o pokretanju postupka prikupljanja potpisa građana radi upućivanja predloga za raspisivanje referenduma u vezi Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Veće je, takođe, zaključilo da se poslaničim grupama Skupštine Srbije dostave amandmani SSSS na predložene izmene i dopune Zakona o PIO i amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

Istovremeno, Veće je donelo odluku o organizovanju protesta i generalnog  štrajka zaposlenih u Srbiji.

 Protest će biti održavan u Beogradu i započeće na dan kada poslanici Narodne skupštine Srbije počnu raspravu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Veće je ovlastilo  Predsedništvo  da donese odluku o datumu i načinu organizovanja višedenevnih protesta, kao i druge akte potrebne za realizaciju ove odluke, odnosno odluku o datumu, početku i trajanju generalnog  štrajka zaposlenih u Republici Srbiji.

 

PRILOZI :

// Prilog 1 // Prilog 2 // Prilog 3 // Prilog 4 // Prilog 5 //

 

23. septembar 2010.

ODRŽANA 3.SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

Predsedništvo SSSS je na sednici održanoj 23. septembra, razmotrilo je pripreme za  Protest u Boru, koji će se održati 29.septembra, čime se i SSSS uključio u aktivnosti EKS-a, koji tog dana širom Evrope, takođe, organizuje proteste i štrajkove povodom restriktivnih mera ekonomske i socijalne politike koje  sprovode vlade evropskih zemalja.

Protest u Boru  organizuje se u saradnji sa drugim sindikalnim centralama i sindikatima, a saglasno ranijim zaključcima Veća SSSS. Očekuje je se da izlaskom na ulice Bora, članovi sindikata i građani iz većih gradova Srbije, izraze svoje nezadovoljstvo povodom predloženih izmena Zakona o PIO i sve težeg materijalnog položaja zaposlenih, nezaposlenih, penzionera, žena i omladine.

 Predsedništvo je, istovremeno, donelo  ODLUKU o pokretanju postupka prikupljanja potpisa građana radi upućivanja predloga za raspisivanje referenduma  radi povlačenja Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ova odluka biće na dnevnom redu sednice Veća SSSS, koja će biti održana 4. oktobra 2010. godine.

ODLUKA

13. septembar 2010.

ODRŽANA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SSSS

Polazeći od Zaključaka Veća, od 29.juna, Predsedništvo je utvrdilo tekst amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Predsedništvo je informisano o protestnim i drugim aktivnostima koje se već sprovode i koje će biti organizovane u nerednom periodu širom Srbije. Te aktivnosti se sprovode povodom  predloženih izmena Zakona o PIO,  zbog teškog položaja zaposlenih, velike stope nezaposlenosti, niskih i neredovnih zarada, nepostojanja socijalnog dijaloga i nepotpisivanja granskih kolektivnih ugovora kao i zbog poskupljenja osnovnih životnih namirnica i energenata.

Kako je zaključeno, SSSS i sindikati, zajedno sa drugim sindikalnim centralama i sindikatima će nastaviti sa realizacijim planiranih aktivnosti, protestima i štrajkovima, kako bi  zakon o PIO  bio povučen iz skupštinske procedure i ostvareni drugi zahtevi sindikata.

U skladu sa tim, 16. septembra, će biti održan veliki sindikalni protest u Kruševcu, a 29. septembra, na dan Evropskog protesta, će biti organizovan protest u Boru.

Predsedništvo je verifikovalo izbor predsednika SSSS za opštine Raška, Prokuplje i Čačak i  donelo druge odluke iz svoje nadležnosti.

 

3. septembar 2010.

Na osnovu člana 22.Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, predsednik SSSS, dana 3.09.2010.godine, donosi sledeću

O D L U K U
o pojedinačnim zaduženjima potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije

 

5. avgust 2010.

ODRŽANA 1. SEDNICA PREDSEDNIŠTVA

Predsedništvo je razmatrajući Plan aktivnosti na realizaciji Zaključaka sa sednice Veća SSSS, održane 29. juna 2010. godine, informisano o održanim sastancima sa predstavnicima Mininistarstva rada i socijalne politike, koji su radili na izradi izmenama Zakona o PIO i sa  predstavnicima drugih sindikata koji su izrazili spremnost da zajedno sa SSSS učestvuju u protestnim aktivnostima vezanim za Zakon o PIO.

 Predsedništvo je,  u cilju realizacije zaključaka Veća SSSS, utvrdilo

sledeću strategiju delovanja:

 - nastaviti razgovore i pregovore sa nadležnim ministarstvom i poslaničkim grupama Skupštine Srbije, kako bi se kroz dijalog pronašla najbolja rešenja i prihvatili zahtevi i amandmani SSSS,

 - nastaviti dogovore sa drugim sindikalnim centralama i sindikatima o zajedničkim aktivnostima i zahtevima povodom predloženih izmena zakona o PIO;

 - otpočeti sa pripremama za organizovanje protestnih i drugih aktivnosti

     sindikata grana  i SSS na teritoriji širom Srbije;

 - organizovati proteste koji bi bili manjeg obima, ali stalni, kako bi se 

    držala tenzija u javnosti i stvarao povoljan ambijent za organizovanje

     generalnog štrajka, odnosno protesta;

 - organizovati tribine i okrugle stolove u većim gradovima kako bi se zaposleni i građani Srbije upoznali sa zahtevima SSSS;

 - osnovni zahtev na protestima, ukoliko se ne prihvate amandmani SSSS na izmene Zakona o PIO, bi bio - povlačenje ovog zakona iz skupštinske procedure, a zatim zahtevi vezani za zarade, poskupljenja, granske kolektivne ugovore, najavljene izmene Zakona o radu i druga pitanja vezana za posledice ekonomske krize na materijalni i socijalni položaj zaposlenih i građane;

 - predviđeno je da se  veći protesti organizuju 29. septembra,   kada će i sindikati širom Evrope organizovati manifestacije protiv restriktivnih mera koje vlade donose radi prevazilaženja posledica ekonomske krize, a u okviru akcije koju pokreće EKS – Evropski protest,29.09. 2010, Brisel;

 - ukoliko zahtevi i amandmani SSSS na Predlog izmena Zakona o PIO, ne budu prihvaćeni Predsedništvo će predložiti Veću SSSS, donošenje odgovarajućih odluka za organizovanje generalnog štrajka - protesta na nivou Srbije.

 

29. jun 2010.

Na konstitutivnoj sednica Veća SSSS, prvoj u novom sazivu

IZABRAN SEKRETAR I ČLANOVI PREDSEDNIŠTVA I

IMENOVANI POTPREDSEDNICI VEĆA

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije održalo je 29. juna 2010. godine prvu konstitutivnu sednicu u novom sazivu.

Veće je izabralo Slavicu Savić za sekretara Veća u narednom mandatnom periodu, dok je za potpredsednike Veća imenovalo Vladu Andrića, Duška Vukovića, Milorada Mijatovića, Njegoša Potežicu, Miodraga Ranđelovića i Zorana Mihajlovića.

Na sednici je usvojen Poslovnik o radu, Odluka o prijemu Saveza invalida rada Srbije za kolektivnog člana Saveza, kao i Odluka o broju, sastavu i načinu rada Predsedništva.

Za predsednicu Sekcije žena imenovana je dr Đurđica Jovović, predsednik Sindikata zaposlenih u naučno-istraživačkoj delatnosti Srbije, dok je za za predsednicu Sekcije mladih imenovana Bojana Bjelović, iz međunarodnog odeljenja SSSS.

Veće SSSS sada broji 114 članova i to dve trećine iz sindikata grana i delatnosti i trećinu sa teritorije. Veće će naknadno verifikovati još sedam članova iz Sindikata obrazovanja Srbije i jednog člana iz Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima, nakon što ti sindikati sprovedu izbore.

Na dnevnom redu sednice bile su i Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje je Vlada Srbije usvojila i uputila skupštini na usvajanje.

Veće je ocenilo neprihvatljivim utvrđivanje Predloga tog zakona bez njegovog razmatranja na Socijalno ekonomskom savetu i uvažavanja predloga i zahteva sindikata.

Predsednik SSSS Ljubisav Orbović je ukazao da je posle Zakona o radu reč o najvažnijem zakonu za zaposlene i penzionere, a čijim izmenama se znatno smanjuju prava sadašnjih i budućih penzionera.

On je naglasio da Sindikat podržava reformu penzionog sistema, ali ne na način kojim bi se samo umanjivala prava sadašnjih i budućih penzionera. Zbog toga je Savez  tražio da se o izmenama tog zakona raspravlja na Socijalno ekonomskom savetu.

S obzirom na to da se očekuje da taj zakon bude razmatran u parlamentu na jesenjem zasedanju, SSSS će pozvati i druge sindikalne centrale i sindikate kako bi zajedničkom akcijom doprineli da takav zakon ne bude donet. Posebna pažnja biće posvećena i animiranju javnosti, kroz organizovanje okruglih stolova i tematskih rasprava na kojima će učestvovati eksperti za tu oblast, kako bi se naši građani što bolje upoznali sa promenama koje novi zakon o PIO donosi.

Veće je ovlastilo Predsedništvo da realizuje te aktivnosti u narednom periodu. Ukoliko one ne budu dale očekivane rezultate, Predsedništvo će doneti odluku o daljim načinima sindikalne borbe, koji uključuju i štrajkove upozorenja i masovne proteste, na kojima će SSSS, osim zahteva vezanih za taj zakon, skrenuti pažnju i na loš materijalni i socijalni položaj zaposlenih, dalje posledice ekonomske krize i realni pad zarada, kao i na neophodnost potpisivanja granskih kolektivnih ugovora

Zaključci

 

22.april 2010.

Održana sednica Veća

KONGRES SSSS 27. MAJA

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije je na sednici razmotrilo i utvrdilo predloge dokumenata za 14. Kongres SSSS.

Veće je donelo odluku da 14. Kongres traje jedan dan i da bude održan 27. maja 2010. godine.

Utvrđeni su, takođe, predlozi poslovnika o radu 14. Kongresa, odluke o ustanovljenju Dana SSSS - 27. april i deklaracije o sprovođenju reforme SSSS i pripremi novog statuta.

Veće je informisano o predlozima kandidata za predsednika, članove Nadzornog i Statutarnog odbora SSSS, koji će biti izabrani na 14. Kongresu.

S obzirom na najavu korejskog vlasnika kompanije „Jura“, koji je kupio kragujevačku „Zastava elektro“, da ne priznaje sindikat u tom preduzeću i da će onaj ko se učlani u sindikat odmah ostati bez posla, Savez je, u otvorenom pismu predsedniku i potpredsedniku Vlade Srbije i javnosti, upozorio strane investitore da moraju poštovati zakone  Srbije, kao i međunarodne konvencije o pravima zaposlenih na sindikalno organizovanje.

 

12.april 2010.

Održana Sednica Predsedništva SSSS

PREDLOG DA KONGRES BUDE JEDNODNEVAN

Na sednici Predsedništva, održanoj 12. aprila, razmotreni su predlozi odluka i drugih kongresnih dokumenata u pripremi za raspravu na sednici Veća, odnosno za 14. Kongres: Predlog poslovnika o radu 14. Konresa SSSS, Predlog odluke o ustanovljavanju Dana SSSS i Predlog deklaracije 14. Konresa SSSS o daljoj reformi i pripremi novog Statuta SSSS.

Predsedništvo je informisano o listama novoizabranih članova Veća SSSS u narednom mandatnom periodu i delegata 14. Konresa SSSS, kao i o predlozima kandidata za predsednika SSSS, za članove Stautarnog i Nadzornog odbora SSSS.

Takođe, verifikovan je izbor predsednika SSSS na teritoriji i razmotrene su informacije o pripremi aktuelnih zakona i propisa (predlog teksta Poslovnika o radu Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti, Zakona o štrajku i dr.).

Predsedništvo je zaključilo da predloži Veću SSSS da, zbog racionalizacije finansijskih troškova, 14. Kongres traje jedan dan i bude održan 27. maja. Kako je dogovoreno, naredna sednica Veća biće održana 22. aprila.

 

15.mart 2010.

Održana sednica Veća SSSS

USVOJENI PREDLOZI DOKUMENATA ZA 14. KONGRES SSSS

Veće SSSS je, u skladu sa usvojenom dinamikom izbornih aktivnosti i pripremama 14. Kongresa SSSS, utvrdilo predloge kongresnih dokumenata:   Izveštaj o radu SSSS između 13. i 14. Kongresa, Izveštaj o radu Statutarnog odbora SSSS između  13. i 14. Kongresa, Izveštaj o radu Nadzornog odbora SSSS između  13. i 14.  Kongresa i  Program Saveza samostalnih sindikata Srbije. Veće je takođe, donelo odluku o  Predlogu dnevnog reda 14. Konresa SSSS.

Članovima Veća je prikazan plakat i slogan 14. Kongresa.

Oni su, takođe, detaljnije informisani o sastanku predstavnika SSSS s Klubom privrednika, koji je imao velikog odjeka u javnosti i sednici SES-a na kojoj nije postignuta saglasnost o minimalnoj ceni rada za naredni šestomesečni period.

Na sednici je doneta odluka o usvajanju Završnog računa i  utvrđivanju ukupnih prihoda i rashoda SSSS za 2009. godinu, uz Izveštaj Nadzornog odbora SSSS, a usvojen je i Plan prihoda i rashoda Saveza za 2010. godinu.

U pripremi za sednicu Veća, predlozi kongresnih dokumenta i drugih odluka razmotreni su i prihvaćeni na sednici Predsedništva, koja je održana istog dana. Na toj sednici su donete odluke o verifikaciji izbora predsednika u SSSS u Jagodini, Boru, Kraljevu, Aleksandrovcu, Aranđelovcu i Požarevcu.

 

27.januar 2010.

Održana sednica Predsedništva

 ODLUKE I STAVOVI

Predsedništvo SSSS je na sednici održanoj 27. januara, između ostalog, razmotrilo dosadašnje aktivnosti na pripremi 14. Kongresa SSSS i donelo odluke o zaduženjima za pripremu kongresnih dokumenata. Takođe, Predsedništvo je usvojilo Informaciju o utvrđivanju reprezentativnosti SSSS i sindikata i razmotrilo predloge Poslovnika o radu Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca i izmene i dopune Pravilnika o upisu sindikata u registar. Primedbe SSSS na te predloge dostavljene su Ministarstvu rada i socijalne politike.(primedbe u prilogu)

Predsedništvo je, u okviru redovnih aktivnosti u pripremi pojedinih zakona, zauzelo stavove povodom predloženih izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i utvrđivanja minimalne cene rada za period januar-jun 2010godine (stavovi SSSS o tome u prilogu).

Podržan je i predlog Sindikata uprave Srbije za pokretanje inicijative za donošenje novog zakona o štrajku.

DOPIS MINISTARSTVU

PRIMEDBE

STAVOVI

 

2.decembar 2009.

Održana sednica Veća SSSS u Novom Sadu

DONETA ODLUKA O ODRŽAVANJU 14. KONGRESA

Veće SSSS donelo je odluku da 14. Kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije bude održan u Beogradu 27. i 28. maja 2010. godine.

U skladu sa usvojenom dinamikom izbornih aktivnosti i pripremama za taj Kongres, na sednici su usvojene i odluke o izmenama i dopunama Statuta SSSS, broju, strukturi i načinu izbora članova Veća, broju, sastavu i načinu izbora članova Nadzornog odbora, broju, sastavu i načinu izbora članova Statutarnog odbora, kao i o broju, sastavu i načinu izbora delegata 14. Kongresa.

 

ODLUKE

- Odluka o izmenama i dopunama Statuta SSSS

- Odluka o sazivanju 14. Kongresa SSSS

- Odluka o broju, strukturi i načinu izbora članova Veća SSSS

- Odluka o broju, sastavu i načinu izbora članova Nadzornog odbora

- Odluka o broju, sastavu i načinu izbora članova Statutarnog odbora

- Odluka o broju, sastavu i načinu izbora delegata 14. Kongresa

- Informacija o aktivnostima SSSS između dve sednice

 

18.septembar 2009.

Održana sednica Veća

OVLAŠĆENO PREDSEDNIŠTVO ZA DONOŠENJE PREDLOGA ODLUKA

Sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, 17. Po redu, održana je 17. septembra 2009. godine. U skladu sa zaključkom sa prehodne sednice Veća, na sednici su razmatrana aktuelna pitanja protesta i štrajkova u Srbiji, kao i Plan socijalne sigurnosti, koji je usvojila Vlada RS, primena Opšteg kolektivnog ugovora i Sporazuma o daljem razvoju socijalnog dijaloga i druga pitanja iz nadležnosti Veća.

Razmatrajući probleme i zahteve zaposlenih, odnosno proteste i štrajkove koji se zbog toga organizuju u Srbiji, Veće je zaključilo da SSSS nastavi sa aktivnostima na ostvarivanju zahteva i rešavanju problema zaposlenih.

 U tom cilju, sindikati i savezi samostalnih sindikata na teritoriji, treba da preduzmu sve potrebne aktivnosti na zaštiti prava i realizaciji opravdanih zahteva zaposlenih u preduzećima pojedinih delatnosti i na teritoriji, gde su ti problemi najizraženiji, koristeći sva sindikalna sredstva, od pregovaranja do organizovanja protesta i štrajkova.

Veće je, istovremeno, ovlastilo Predsedništvo SSSS da redovno prati aktuelnu situaciju i da u skladu sa zahtevima sindikata i veća SSS na teritoriji, predloži Veću donošenje odgovarajućih odluka.

Analizirajući primenu Sporazuma o daljem razvoju socijalnog dijaloga, koji je zaključen 30. januara 2009. godine, Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije je konstatovalo da se u većini ne izvršavaju obaveze koje su prihvatili ostali socijalni partneri, odnosno da se u najvećem broju odredbi suština Sporazuma u praksi ne realizuje. Polazeći od toga, Veće je ocenilo da bi bilo celishodno da se zaključi Aneks III Opšteg kolektivnog ugovora, odnosno da istim prestane važenje Aneksa II Opšteg kolektivnog ugovora i da to predloži ostalim socijalnim partnerima.

 Odluka Veća o predlogu da se zaključi ANEKS  III (.pdf).

Na ovoj sednici verifikovana je Odluka o organizovanju i formiranju Saveza samostalnih sindikata na teritoriji i povereništava za opštine u AP Vojvodini. Veće nije usvojilo predlog odluke za izmenu Odluke o organizovanju i formiranju Saveza samostalnih sindikata na teritoriji i povereništava za opštine u Republici Srbiji, koju je predložilo jedan broj veća SSS sa teritorije. Veće je, takođe, donelo i odgovarajuće Zaključke povodom odluka sindikata o pomeranju rokova za sprovođenje izbora, koji će biti dostavljeni sindikatima i većima SSS na teritoriji radi sprovođenja izbornih aktivnosti u SSSS.

Zaključci Veća u prilogu (.pdf)

Informacija o aktivnostima između dve sednice (.pdf)
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije.
Verzija na Srpskom English version