Uvodna strana

LINKOVI

   

LINKOVI I   E-MAIL ORGANIZACIJA I ORGANA SINDIKATA

DOMAĆI LINKOVI

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE
http://www.sssv.rs ;

sssv-inf@eunet.rs

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

Beograd, Kneza Miloša 22-26

tel:306-8000, fax: 3618-366

http://www.mfa.gov.rs

VEĆE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BEOGRADA
vsssbgd@yubc.net

www.sindikat-beograda.rs

MINISTARSTVO ODBRANE

Beograd, Biračaninova5

tel:3006-311, fax: 3006-062

 http://www.mod.gov.rs

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA NOVOG SADA  

sind-ns@eunet.rs

gradsko.vece@ssssns.com

www.sindikat-ns.org.rs

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2

tel: 306-2000 / lok. 2601

www.mup.gov.rs

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA NIŠA

sindnis@yahoo.com

MINISTARSTVO FINANSIJA

Beograd, Kneza Miloša 20

tel: 3614-007 faks: 3618-961

  www.mfin.gov.rs

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA KRAGUJEVCA

sindikatkg@open.telekom.rs

www.sindikat-kragujevac.org.rs

MINISTARSTVO PRAVDE

Beograd, Nemanjina 22-26

tel/faks: 3616-548, 3616-549

www.mpravde.gov.rs

SINDIKAT OBRAZOVANJA SRBIJE
www.sind-obr.org.rs ;

obrazovanje@sindikat.rs

kampa@eunet.rs

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Beograd, Nemanjina 22

tel: 3065-038 faks:3616-272

  www.minpolj.gov.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT TEKSTILA KOŽE I OBUĆE SRBIJE
sindtkos @ sindikat.rs 

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Bulevar kralja Aleksandra 15

tel:2855-000 faks: 2855-097

  www.merr.gov.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT HEMIJE I NEMETALA SRBIJE
http://www.sind-hem.org.rs

sinhem @ sindikat . rs

MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

Beograd, Nemanjina 22-26

tel: 3616-431 faks: 3617-486

www.mi.gov.rs

SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I IGM SRBIJE
sgigm @ sindikat.rs

www.sgigm.org.rs

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Beograd. Birčaninova 6

tel: 3613-654 faks: 2685-396

www.drzavnauprava.gov.rs

SINDIKAT ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA SRBIJE
sind.sumar@sezampro.rs

 

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE

Beograd, Nemanjina 22-26

tel: 3616-489 faks: 3616-491

http://www.mp.gov.rs/

SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE
http://www.sms.org.rs

sms@sindikat.rs

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Beograd, Bul. Mihajla Pupina 2

tel:3130-912 faks:3130-915

http://mos.gov.rs/

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U POL J OPRIVREDI, PREHRA-MBENOJ, DUVANSKOJ INDUSTRIJI I VODOPRIVREDI SRBIJE

dragan.zarubica@sindikat.rs

szpdivs@sindikat.rs

www.sindikatpoljoprivrede.rs

www.samostalnisindikatpoljoprivrede.org

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Beograd, Nemanjina 22-26

tel: 3613-734 faks: 2656-548

http://www.zdravlje.gov.rs

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2

tel: 3112-916 faks:3114-650

http://www.minrzs.gov.rs

SINDIKAT ZAPOSLENIH U UPRAVI, PRAVOSUĐU I DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE

http://www.sind-upr.rs

sindikat.uprave@sindikat.rs

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

Beograd, Nemanjina 11

tel: 3617-722

www.ekoplan.gov.rs

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Beograd, Vlajkovićeva 3

tel/faks: 3398-172, 3398-811

www.kultura.gov.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT TRGOVINE SRBIJE

s.trgovina@sindikat.rs

www.sindikattrgovine.rs

MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU

Beograd, Mihajla Pupina 2

tel: 3111-425, 3111-019

www.kim.gov.rs

SINDIKAT ŽELEZNIČARA SRBIJE

ztp_szs@yahoo.com

MINISTARSTVO VERA I DIJASPORE

Beograd, Vase Čarapića 20

tel: 2638-033 faks: 2636-815

www.mzd.gov.rs

SINDIKAT ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE

sindkom_srbije@ptt.rs

www.sindikatkomunalaca.rs

MINISTAR BEZ PORTFELJA

SULEJMAN UGLJANIN

Beograd, Nemanjina 11

tel/faks: 3065-960

www.kornrp.gov.rs

SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE

http://www.zdravko.org.rs

zdravko@sindikat.rs

zdravko@net.rs

SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

www.parlament.gov.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA ENERGETIKE I PETROHEMIJE SRBIJE

sindikatenergetike@bvcom.net

veljko.milosevic@srbijagas.com

www.sindikatenergetike.rs

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE

http://www.poslodavci.org.rs

SINDIKAT ZAPOSLENIH

U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOJ

DELATNOSTI SRBIJE

http://www.sindikat-nauke.org.rs

nauka@sindikat.rs

FOND ZA ZADRAVSTVENO OSIGURANJE

http://www.rzzo.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U DRUMSKOM I GRADSKOM SAOBRAĆAJU

SRBIJE

sdgs@sindikat.rs

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

http://www.pio.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT PUTARA SRBIJE

sindputara@eunet.rs

NARODNA BANKA SRBIJE

http://www.nbs.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U GRAFIČKOJ, IZDAVAČKOJ ,   INFORMATIVNOJ DELATNOSTI I KINEMATOGRAFIJI SRBIJE

sindikatgraficara@sindikat.rs

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

www.priv.rs

SINDIKAT RADNIKA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU I VAZDUHOPLOVSTVU SRBIJE

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

www.nsz.gov.rs

SINDIKAT LUKA I PRISTANIŠTA SRBIJE

zperic@napredak.net

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

www.stat.gov.rs

SINDIKAT RADNIKA REČNOG, MORSKOG I JEZERSKOG SAOBRAĆAJA

SRBIJE

jrbsaob@eunet.rs

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

www.pks.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U BANKAMA, OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE

http://www.bofos.org.rs

office @bofos.org.rs

MEĐUNARODNI LINKOVI

SINDIKAT ZAPOSLENIH U

PRAVOSUDNIM ORGANIMA

SRBIJE

http://www.sind-prav.org.rs

slavica.zivanovic@sindikat.rs

MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA RADA
www.ilo.org

SAMOSTALNI SINDIKAT

POŠTANSKIH RADNIKA

sindikat.poste@ptt.rs

http://www.sindikatposte.rs

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION
http://unstats.un.org/unsd/

SAMOSTALNI SINDIKAT UGOSTITELJSTVA

I TURIZMA SRBIJE

http://www.ssuts.org.rs

ugostiteljstvo@sindikat.rs

office@ssuts.org  

MEĐUNARODNA KONFEDERACIJA SINDIKATA
www.ituc-csi.org

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

SUBOTICE

susindikat1@suonline.net

www.susindikat.org.rs

EVROPSKA KONFEDERACIJA RADA

www.etuc.org

SEKCIJA ŽENA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

sekcija_zena@sindikat.rs

 

PORTAL EVROPSKE UNIJE

SEKCIJA MLADIH SSSS

sekcija.mladih@sindikat.rs .

 

MEĐUNARODNI MONETARNI FOND

SINDIKALNE ORGANIZACIJE RADNIKA POKRAJINSKIH ORGANA UPRAVE I SLUŽBI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

sindikat.sindikat@vojvodina.gov.rs .

www.suv.rs

 

SVETSKA BANKA

 

EVROPSKA AGENCIJA ZA REKONSTRUKCIJU

 
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije.
Verzija na Srpskom English version