Uvodna strana


LIČNA KARTA

SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Savez samostalnih sindikata Srbije je nastao u borbi radnika za veća prava i slobode. Prva radnička udruženja i društva osnovana su u Srbiji u drugoj polovini 19. veka. Ideja o udruživanju radničkih organizacija pojavila se sa osnivanjem novih strukovnih sindikata. Tako je, 27. aprila 1903. godine, formiran Radnički savez Srbije čije delovanje danas nastalja Savez samostalnih sindikata Srbije. Sa stogodišnjom istorijom Savez samostalnih sindikata Srbije je najstarija sindikalna centrala u Republici Srbiji.

Danas, Savez samostalnih sindikata Srbije organizuju 28 samostalnih sindikata formiranih u privrednim granama i uslužnim i javnim delatnostima u koje je učlanjeno 505111 zaposlenih. To Savez  samostalnih sindikata Srbije  čini reprezentativnom i najvećom sindikalnom centralom u Srbiji.

Zaposleni se učlanjuju i ostvaruju osnovna prava člana i zaštitu pred poslodavcima u 3284 sindikalnih organizacija formiranih u preduzećima i drugim ekonomsko-pravnim subjektima.

Učlanjavanje u samostalne sindikate dobrovoljno je i nije ničim uslovljeno (nacionalnom, verskom, političkom i sličnom pripadnošću).

Za zastupanje interesa zaposlenih i zaštitu njihovih prava na nivo teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, Savez samostalnih sindikata Srbije formirao je 52 organizacije u pokrajinama, gradovima i okruzima i 118 povereništva u opštinama.

Savez samostalnih sindikata Srbije kao organizacija zaposlenih ostvaruje svoju ulogu nezavisno od političkih stranaka, partija i pokreta koristeći metode i sredstva sindikalnog delovanja, pregovaranja i borbe u odnosima sa poslodavcima, Vladom i drugim državnim organima i institucijama sistema, kao i putem saradnje na načelima solidarnosti sa drugim sindikalnim centralama u Republici Srbiji.

 
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije.
Verzija na Srpskom English version