Uvodna strana

ODGOVARAMO NA VAŠA PITANJA

 

Na ovoj strani se nalazi link za slanje e-mail poruka predsedniku Saveza Samostalnih Sindikata Srbije, g-dinu Ljubisavu Orboviću, u kojima možete direktno postavljati pitanja za koja ste zainteresovani. E-mail poruku možete poslati na: predsednik@sindikat.rs

Savez Samostalnih Sindikata Srbije


 

Pitanje : Saznao sam za Sindikat kao organizaciju na poslednjem Career days sajmu. Molim Vas za odgovor za sledece pitanje: Po Zakonu o radu garantovano je pravo redovne mesecne isplate zarade najmanje jednom u toku meseca i do kraja meseca za prethodni mesec. Moj otac zivi i radi Ljuboviji, varosici na Drini u zapadnoj Srbiji, raddi kao portir obezbedjenje u fabrici koja preradjuje drvo i pravi namestaj za izvoz, u privatnom je vlasnistvu. Zadnjih 6 meseci radnici nisu primili ni dinar plate, niti imaju kome da se zale, prosto im gazda preti otkazom odnosno recima ako vam se ne svidja idite.... Koliko porodica je provelo Uskrs bez plate da sebi nije moglo da obezbedi hranu? Kome da se zale? Gde da idu kad su svi stari i ne mogu naci nov posao, a trziste rada po celoj Srbiji, van Beograda je zamrlo i nema novih radnih mesta. Ja sam diplomirao Ekonomski fakultet, zivim u Beogradu i takodje nemam posao, pa me zanima kako da ostvari prava bar moj otac, posto se ja nadam da cu naci posao s diplomom akone,otici cu tamo gde me cene. Izvinjavam se na dosadi i iskrenosti,samo zelim da se borim protiv nepravde i treba mi pomoc.

Odgovor : Čl.196. Zakona o radu ( „Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) jasno kaže da sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze.

To znači da Vaš otac može svoje pravo da ostvari preko suda, ali jedino mora da vodi računa da mu to pravo ne zastari, tj. u roku od tri godine od nastanka te obaveze ima pravo da pokrene sudski postupak, nakon toga gubi to pravo.


Pitanje : Uvažavajuci Vas lično kao i Vas dosadašnji angažman na zaštiti interesa radnika koristim priliku da Vam ukažem na problem koji imamo zbog isteka roka dejstva Opšteg kolektivnog ugovora. Naime,poslodavac kod kojeg sam u radnom odnosu ovih dana treba da donese novu odluku o utvrdjivanju tehnološkog viška a odredbe iz Opsteg kolektivnog ugovora koje su propisivale kriterijume utvrdjivanja viška zaposlenih više nisu važece. Dakle,nalazimo se u jednom pravnom vakuumu i bez odgovarajuće zaštite, pa Vas molim da mi odgovorite šta je preduzeto da se dejstvo Opšteg kolektivnog ugovora eventualno blagovremeno produzi, odnosno zašto se dosad nije ušlo u postupak pregovaranja i zaključivanja novog opšteg akta?

Odgovor : Svesni smo postojanja pravnog vakuuma i odsustva odgovarajuce zaštite.

S toga,uveravamo Vas da učestalo radimo na sto intenzivnijem postupku pregovaranja oko zaključivanja,tj.donošenja novog Opšteg kolektivnog ugovora.

U nadi da će se pregovarački odbor što pre dogovoriti,uskladiti predloge,izmene i mišljenja - čime će se zaključiti novi Opšti kolektivni ugovor ,time ćete ,vi kao zaposleni ,imati odgovarajuću zaštitu.


Pitanje : Zanima me rešenje problema vezanog za pitanje mobinga, šta se sve smatra mobingom na radnom mestu, kako se boriti protiv njega i kome mogu da se obratim ?

Odgovor :

Pitanje mobinga, ili zlostavljanja na radu, jeste pojava sa kojim se suočava veliki broj zaposlenih.

U rešavanju Vaših problema upućujem Vas na čl. 6 Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2010), kojim je definisan pojam zlostavljanja, odnosno da je zlostavljanje svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja a,koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profeisonanog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava ulsove rada ili dovodo do toga da se zaposelni izloluje ili navede da na sopstvenu inicijativu raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor.

Takođe, materiju zlostavljanja na radu reguliše i Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2010), kojim je, između ostalog, regulisano šta se ne smatra zlostavljanjem na radu i to:

1) pojedinačni akt poslodavca (rešenje, ponuda aneksa ugovora o radu, upozorenje i dr,),kojim je rešavano o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, protiv koga zaposleni ima pravo na zaštitu predviđeno posebnim zakonom.

2) uskraćivanje i onemogućavanje prava utvrđenih zakonom, opštim akotom i ugovorom o radu , čija se zaštita ostvaruje u postupku kod poslodavca, i pred nadležnim sudom (neisplaćivanje zarade i drugih primanja, određivanje prekovremenog rada suprotno zakonu, uskraćivanje prava na dnevni, nedeljni ili godišnji odmor i dr).

Ukoliko ste član Saveza samostalnog sindikata Srbije, možete se obratiti organizaciji Saveza samostalnog sindikata Srbije za grad u kome se nalazi sedište Vašeg poslodavca. Informacije o teritorijalnog organizaciji Saveza samostalnog sindikata Srbije možete naći na www.sindikat.rs


Pitanje : Pitanje sindikalnog organizovanja.

Odgovor : Pravo na sindikalno organizovanje jeste pravo zaposlenih koje je garantovano međunarodnim konvencijama i domaćim zakonima i shodno tome zaposleni ne može trpeti nikakve štetne posledice zbog sindikalnog organizovanja, uključujući i otkaz.

Navedena odredba ugovora o radu, kojim Vam se zabranjuje da stupite odnosno organizujete sindikat jeste potpuno protivzakonita i stoga ne proizvodi pravno dejstvo.

U vezi daljih koraka oko organizovanja sindikalne organizacije kod Vašeg poslodavca, budite slobodni da nam se obratite, odnosno da nam dostavite naziv delatnosti poslodavca kako bismo Vas uputili na Republički odbor sindikata za delatnost Vašeg poslodavca koji će Vam pružiti svu neophodnu podršku u vezi organizovanja sindikalne organizacije.


Pitanje : Zanima me da li imam pravo na otpremninu, s obzirom na to da sam potpisala sporazum o prestanku radnog odnosa ?

Odgovor : Obzirom da ste potpisali sporazum o prestanku radnog odnosa, Vi ne možete ostvariti pravo na otpremninu. Sa druge strane, obzirom da ste koristili godišnji odmor imate pravo na isplatu regresa, tako da po tom osnovu možete tužiti bivšeg poslodavca. Naponjemo da treba da imate u vidu način na koji se isplaćuje regres (da li je u pitanju isplata 1/12 od regresa svakog meseca, ili odjednom).
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije.
Verzija na Srpskom English version