Uvodna strana

 

 

UPIS SINDIKATA U REGISTAR

 

Polazeći od Pravilnika o upisu sindikata u registar („Sl. glasnik RS“ br.  10/2010 i 50/05) u Stručnoj službi Saveza samostalnih sindikata Srbije  pripremljen je ogledni primerak zahteva i drugih akata potrebnih za upis, promenu podataka (naziva i sedišta) i brisanje u Registru sindikata.

O formi i sadržaju navedenih akata obavljene su konsultacije sa predstavnicima Ministarstva za rad i socijalnu politiku u kome se vodi Registar sindikata.

Korišćenje oglednih primeraka treba da olakša ažuriranje dokumentacije potrebne za izdavanje rešenja o upisu u Registar i legitimisanje pravnih subjekata iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

 

Dokumente je moguće preuzeti u pdf. ekstenziji klikom na aktivno polje

- Prečišćen tekst Pravilnika o upisu sindikata u registar („Sl. glasnik RS“ Br. 10/2010)                      | | PDF.

 

- Uputstvo za upis sindikalne organizacije u Registar                                                                                  | | PDF.

 

- Ogledni primerci obrazaca                                                                     ||А - А1  ||Б - Б1  ||В - В1  ||Г - Г1  ||Д - Д1

 

- Pismo Udruženju banaka Srbije                                                                                                                      | | PDF.

 

- Tumačenje Ministarstva rada i socijalne politike                                                                                     | | PDF.

 

- Ogledni primerak Potvrde o licu ovlašćenom za zastupanje i predstavljanje                                   | | PDF.

 

 
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije.
Verzija na Srpskom English version