Uvodna strana

   

Danas je 7.oktobar

SVETSKI DAN ZA DOSTOJANSTVEN RAD

Pozivamo Vas da se, na Svetski dan za dostojanstven rad - 7. oktobar, pridružite zajedničkim naporima za promene koje treba da obezbede nova radna mesta, veće zarade i dostojanstven rad u Srbiji.

Iako dostojanstven rad podrazumeva da čovek može da živi od svog rada, to pravo će nam dodatno biti uskraćeno najavljenim izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje će otežati ionako težak položaj sadašnjih i budućih penzionera.

Zato se pridružite naporima Saveza samostalnih sindikata Srbije i drugih sindikata da ovakav zakon ne bude usvojen i da buduće Izmene i reforme radnog zakonodavstva ne budu na štetu radnika.

Predsednik SSSS

Ljubisav Orbović


Svetski dan dostojanstvenog rada

DOŠLO VREME DA RADNICI SRBIJE KAŽU ODLUČNO „NE“

Radnici Srbije su ogorčeni sve nižim standardom, otpuštanjima i sporim zapošljavanjem i ne pristaju da budu nemi posmatrači sveopštem propadanju privrede i građana naše zemlje. Došlo je vreme da kažemo odlučno „NE“!

To poručuje Savez samostalnih sindikata Srbije, ali i Međunarodna organizacija rada, na današnji dan, kada se u celom svetu obeležava Svetski dan dostojanstvenog rada – 7. oktobar.

I naša centrala se ove, kao i godinama unazad, pridružuje naporima sindikata širom sveta da zaposleni ostvare svoje pravo na dostojanstven rad, koji podrazumeva redovan posao, dobru zaradu, puno poštovanje prava, zaštitu... Dostojanstven rad podrazumeva i socijalni dijalog, čiji je neizostavni deo kolektivno pregovaranje i regulisanje industrijskih odnosa kroz kolektivne ugovore.

Nažalost, u Srbiji se još uvek borimo za osnovna prava, koja prete da dodatno budu ugrožena usvajanjem sve restriktivnijih propisa i marginalizacijom socijalnog dijaloga, rekao je u Sokobanji predsednik SSSS Ljubisav Orbović.

„Kao jedan od osnovnih zahteva u aktivnostima koje vodimo je da građani Srbije imaju dostojanstven život i dostojanstvenu starost. I  ta naša borba traje već duži niz godina i trajaće do ostvarivanja naših zahteva“.

  Zato dostojanstven rad mora da bude u središtu aktivnosti ne samo sindikata, već vlada svih zemalja, jer je to preduslov za ekonomski oporavak i izgradnju nove svetske ekonomije u kojoj na prvom mestu moraju da budu – ljudi!

 Za teškoće koje imamo nije kriva samo svetska ekonomska kriza, već nas u ovom trenutku zapljuskuju posledice naše, domaće višegodišnje krize, odlaganja, nemoći i neznanja političke elite da definiše i ponudi rešenja, ukazao je Orbović.

Dok je na jednoj strani loša privatizacija, koja prouzrokuje svakodnevno gašenje firmi i čitave krajeve Srbije ostavlja bez ikakve perspektive, ogroman broj građana je gurnut u beznađe, bedu i siromaštvo, u kojem ne zna kako će dočekati sutrašnji dan, upozorio je Orbović.

  Prema njegovim rečima, uključivanjem u obeležavanje Svetskog dana dostojanstvnog rada Savez se priključuje Međunarodnoj konfederaciji sindikata u kampanji za ekonomski oporavak i reforme, u kojoj se milioni ljudi širom sveta mobilišu radi promena koje treba da obezbede nova radna mesta, veće zarade i dostojanstven rad.

„Pozivam vas da se još masovnije uključite u akcije koje vodimo, pre svega da dođete na protest 22. oktobra u Novi sad, a da se, zatim, maksimalno angažujete u akciji prikupljanja potpisa za povlačenje Zakona o PIO iz skupštinske procedure. Jer, ova pobeda će značiti i dokazivanje naše brige za bolji život Srbije i njenih građana i našu poziciju na društvenoj sceni. Ali, i znak da ćemo se i ubuduće, dosledno i solidarno, boriti protiv svih mera i  zakona koji nanose štetu zaposlenima i umanjuju njihova prava“, zaključio je Orbović.

Tokom boravka u Sokobanji, Orbović je u prostorijama Povereništva razgovarao sa poverenikom Snežanom Radovanović, koja ga je upoznala sa funkcionisanjem tog povereništva i problemima sa kojima se susreće u svakodnevnom radu.

Ona je kazala da osnovni problem predstavlja veliki broj nezaposlenih, ali i znatan broj onih koji rade „na crno“, što predstavlja i redovni predmet razmatranja na sednicama lokalnog socijalno-ekonomskog saveta. Materijalni položaj zaposlenih i građana Sokobanje je težak, što se odražava i na priliv članarine, te moramo biti vrlo racionalni u korišćenju i trošenju sredstava, rekla je Radnovićeva.

Orbović je ukazao da je slična situacija u mnogim opštinama, u kojima je privreda uništena i gde praktično ne postoji mogućnost da budu otvorena nova radna mesta.

„Na to smo upozoravali Vladu Srbije od početka privatizacije koja je jedna od glavnih razloga za ovakvo stanje u privredi. Aktivnosti koje vodimo imaju za cilj da ukažemo još jednom na sve teži materijalni i socijalni položaj zaposlenih, nezaposlenih, penzionera, jednom rečju svih građana Srbije, ali i na sve restriktivnije zakonske propise i sve manja prava“.

Orbović je izrazio očekivanje da će se i to povereništvo maksimalno uključiti u najavljene akcije Saveza, kako što većim prisustvom na protestu u Novom Sadu, tako i prilikom prikupljanja potpisa za raspisivanje najavljenog referenduma za povlačenje Zakona o PIO iz skupštinske procedure.

Taj zakon je, ponovio je predsednik, svojevrstan test za sve nas u sindikatu. Ako u ovoj akciji uspemo, a to možemo samo ako budemo solidarni, sprečićemo dalje umanjenje prava kroz izmene Zakona o radu, Zakona o zdravstvenom osiguranju i drugih zakonskih propisa, zaključio je Orbović.


MOR 7. oktobra obeležava svetski dan sigurnog rada

NESIGURNOST DRMA RADNIKE

Međunarodna organizacija rada (MOR) proglasila je 7. oktobar svetskim danom sigurnog i dostojanstvenog rada, koji je globalna ekonomska kriza dodatno ugrozila. U poruci MOR-a se od tvoraca ekonomske i socijalne politike traži daleko više fleksibilnosti i uređenije tržište rada, na kojem su milioni zaposlenih izgubili radna mesta ili se pojavio pojačani strah od njegovog gubitka. Pored uvođenja šire „lepeze" fleksibilnih oblika zapošljavanja, uvođenje pravednijeg sistema uz manje opterećenje zarada, preporučuje se i regulisanje nove - fleksigurnosti, konstatovano je u Beogradu na međunarodnom skupu Internacionale radnika građevinarstva i drveta BWI. Radnici nisu prouzrokovali ovu krizu, trošak treba da podnesu banke, a nezaposleni poručuju iz BWI, zbog čega podržavaju zahteve Evropskog sindikalnog pokreta za jačanje solidarnosti među građanima, posebno mladih, penzionera i žena. Ciljevi su značajni - održivi rast, uvođenje poreza na finansijske transakcije, razvoj održive i dinamične privrede, kao i veća socijalna koordinacija i transparentnost kako bi se sprečio socijalni damping i padanje zarada. Porukaje jedinstvena - ne merama štednje i nesigurnom radu. Generalni sekretar BWI Ambet Juson ističe za „Privredni pregled" da je opšta kriza posebno pogodila građevinsku i drvnu industriju u kojoj je u svetu bilo angažovano oko 150 miliona osoba, ali je oko 40 miliona izgubljeno ili u ozbiljnoj situaciji pred gašenjem. Ove godine u Evropi će posao izgubiti oko milion, a naredne dve godine još milion do dva zaposlenih u ove dve strateške privredne grane. Građevina je, inače, jedna od najugroženijih privrednih delatnosti, ali u dramatičnoj situaciji su takođe i tekstilna, automobilska, mašinska i druge vitalne grane ocenjuje Juson.

D. S.

„Pregled“


 

 

 
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije
Verzija na Srpskom English version >ai—