PRAVA ŽENA SU PRAVA SVIH RADNIKA!

8. mart 2018  • 29   Opširnije

Sekcija žena SSSS Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije je, povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena, održala u Nišu okrugli sto na temu ''Položaj žena u društvu, sindikatu, porodici i radnom mestu''.
Skup je otvorila Olivera Bobić, potpredsednica Veća SSSS i predsednica SSS grada Niša, uz čiju podršku je i organizovan skup.
Ona je konstatovala da se ekonomski status žena ni u 21. veku nije puno promenio, da se žene i dalje teže zapošljavaju od muškaraca, više su izložene mobingu i u ekonomski su nezavidnom položaju.
Sedamdeset odsto na rukovodećim mestima su muškarci, dok je tek svaka četvrta žena vlasnica nekretnine. Kao pozitivno je navela da se od prošle godine primenjuje Zakon o postupku upisa u katastar koji, pre svega, utiče na ravnopravno učešće žena u vlasništu, jer se prilikom upisa u katastar i žena upisuje kao vlasnik imovine zajedno sa supružnikom.
Sekretar Veća SSSS Zoran Mihajlović je čestitao učesnicama njihov praznik, ukazavši da je na ženama velika odgovornost i pritisak, kako u porodici, tako i na radnom mestu, gde su neretko izložene mobingu. Degradacija i diskriminacija žena u odnosu na muške kolege naročito je izražena u privatnim preduzećima, gde u velikoj većini slučajeva muškarci zarađuju više od žena.
Prim. dr sc. med. Radmila Obrenović, predsednica Sekcije žena SSSS, održala je predavanje na temu ''Uloga sindikata u zaštiti radnih i socijalnih prava žena'', u kojem je istakla da je Republika Srbije potpisnica više važnih i obavezujućih međunarodnih dokumenata koji garantuju ravnopravnost žena i muškaraca i zabranjuju diskriminaciju na osnovu pola, a da Nacionalne izvore rodne ravnopravnosti predstavljaju Ustav Republike Srbije, zakoni i podzakonski pravni akti.
Predstavila je statističke podatke iz kojih se vidi da:

 • Visoke škole i fakultete upisuju i završavaju više žene nego muškarci;
 • Stopa aktivnosti žena sa visokim obrazovanjem je viša od stope aktivnosti muškaraca istog nivoa obrazovanja (71% odnosno 65%) i za 31 procentni poen je veća od prosečne stope aktivnosti za sve žene starosti iznad 15 godina, koja iznosi 40%. Međutim, poražavujći su podaci da među nepismenim stanovništvom u skoro svim starosnim grupama, je više žena nego muškaraca;
 • Zaposlenih žena ima manje za 16 procentnih poena u odnosu na zaposlene muškarce (42% odnosno 58%);
 • Zarade žena su u svim sferama niže nego kod muškaraca;
 • Penzije su takođe manje kod žena jer trajno ih košta što manje zarađuju;
 • Samo 5% žena su predsednice opština/gradonačelnice, a 29% žena su odbornice u skupštinama opština/gradova;
 • Žene su retko na poziciji upravnica i menadžera gazdinstava: 15,9% žena, a muškaraci 84,1%;
 • Nijedna institucija nacionalnog značaja nema ženu za direktora;
 • Odnos plaćenog i neplaćenog posla je uvek u korist žena i neplaćenog posla.
Napominjući da se svaki vid privatizacije u javnim službama odražava na žene, dr Radmila Obrenović je predstavila preporuke koje je Evropska federacija javnih službi (EPSU) usvojila za 63. Sednicu Komisije za status žena Organizacije Ujedinjenih Nacija, koja se održava 16. marta u Njujorku:
 • Za povećanje rodne ravnopravnosti i kvalitet zapošljavanja u javnim službama i povećanje kvaliteta pruženih javnih usluga, ključno je povećanje javnih investicija u javnim uslugama, službama;
 • Štetni su efekti mera štednje na rodnu ravnopravnost jer pogoršavaju kvalitet javnih usluga i zapošljavanja u javnim službama;
 • Neophodno je rešavanje problema niskih plata i radnih uslova u sektorima javnih službi u kojima dominiraju žene, i zatvaranje rodnog jaza u platama i penzijama;
 • Istaknutu ulogu u svemu ovome ima kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog.
Nakon diskusije zaključeno je da prvenstveno treba prevazići stereotipe iz porodice. Neophodno je raditi na promeni svesti svih činilaca društva. Još u školama ukazivati da žene jednako doprinose društvu i da mogu da se bave i profesijom i porodicom i sindikatom.
Uloga sindikata je da ohrabri žene da se uključe u sve društvene tokove i da im ukaže na njihova prava.
Jer, PRAVA ŽENA SU PRAVA SVIH RADNIKA!

Zaustavimo nasilje
nad ženama u svetu rada

24. novembar 2018  • 28   Opširnije

plakat Na Medjunarodni dan za eliminaciju nasilja nad ženama – 25. novembar, Savez samostalnih sindikata Srbije pridružuje se kampanji Evropske konfederacije sindikata ''Zaustavimo nasilje nad ženama u svetu rada'' i apeluje na poštovanje međunarodnih radnih standarda o nasilju i uznemiravanju na radnom mestu.
Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije daje svoj puni doprinos kampanji. Animirajući svoje članice i podižući svest o mehanizmima borbe i zaštite od nasilja na radnom mestu, Sekcija žena podržava inicijativu i zalaganje sindikalnog pokreta u Evropi za usvajanje Konvencije za zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja u svetu rada, koje je planirano tokom 2019. godine, kada Međunarodna organizacija rada obeležava 100 godina postojanja.

RADMILA OBRENOVIĆ
NOVA PREDSEDNICA SEKCIJE ŽENA SSSS

27. septembar 2018  • 27   Opširnije

Radmila Obrenović Nova predsednica Sekcije žena u Savezu samostalnih sindikata Srbije je dr Radmila Obrenović.
Ona je izabrana na današnjoj Izbornoj sednici Konferencije Sekcije žena, održanoj u prostorijama SSSS, na kojoj je prisustvovalo 35 članica koje su je, tajnim glasanjem, jednoglasno izabrale za predsednicu Sekcije za period do 2020. godine.
Radmila Obrenović je rođena 1959. godine. Zaposlena je u Kliničkom centru Srbije kao Primarijus Specijalista medicinske biohemije. Doktorirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Načelnica je biohemijske laboratorije na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Član je Republičke stručne komisije za medicinsku biohemiju i predsednik komisije za izradu normativnih akata Komore biohemičara Srbije. Odrżala je veliki broj predavanja na međunarodnim stručnim skupovima i koautor je više naučnih publikacija.
Predsednica je Jedinstvene sindikalne organizacije Kliničkog centra Srbije, koja ima više od 3.000 članova, a na čelu je i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Beograda. Član je Predsedništva Veća samostalnih sindikata Beograda i Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije. Član je Stalnog komiteta za zdravstvo i socijalnu zaštitu pri evropskim sindikatima javnih službi. Učesnik je više sindikalnih projekatata u kojima je bila često izvestilac, a na bazi stečenih znanja u projektima održala je više predavanja.

SEKCIJE ŽENA OSUDILE ODNOS DRŽAVE PREMA PORODICI

27. septembar 2018  • 26   Opširnije

Konferencija PERC Predstavnice sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost” su, na konferenciji PERC u organizaciji MKS/PERC, održanoj 25-27. Septembra na Jahorini, informisale prisutne o aktuelnostima u vezi Zakona o podršci porodica sa decom u Srbiji.
Učesnice Konferencije PERC Ženskog komiteta i Ženske škole su podržale protest trudnica i najoštrije osudile postojeće zakonsko rešenje u ovoj oblasti.
Na konferenciji je, takođe, istaknuto da je neophodno nastaviti borbu protiv nasilja svake vrste, posebno protiv nasilja na radnom mestu. .
PREUZMI SAOPŠTENJE SA FOTOGRAFIJOM

SEKCIJA ŽENA:
ŽENE RAĐAJU IZ LJUBAVI, A NE ZBOG BOLOVANJA

12. septembar 2018  • 25   Opširnije

logo U čije ime istupa i govori Milene Antić-Janić, viši savetnik i šefica Odseka za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kada izgovara ovako skandaloznu, nedopustivu i vrlo uvredljivu rečenicu: "Poslodavcu žena treba da radi, a ne da rađa"!?
S obzirom na sve veći stepen bahatosti i neodgovornog ponašanja pojedinih poslodavaca prema radnicima u Srbiji, bilo bi očekivano da ovako nešto izgovori njihov predstavnik, a ne činovnik države čija je kampanja za podizanje nataliteta u jeku ali koja je, sudeći po prvim rezultatima i izjavama, očigledno destimulisala i same žene namerne da postanu majke.
Pa ipak, čak ni poslodavci to ne govore svesni da kada bi se žene opredelile da ne rađaju, uz pretpostavku da se sve zaposle, protekom određenog vremena ne bi se mogla zanoviti radna snaga, jer poslodavac ne bi imao koga da zaposli.
Ovakve, krajnje neumesne izjave, pre bi mogle da budu sastavni deo depopulacione, a ne populacione politike, posebno u situaciji kada se u Srbiji već osećaju teški demografski poremećaji, starenje stanovništva i debalans na tržištu rada, na kojem se već oseća nedostatak brojnih zanimanja i radne snage.
Da razjasnimo šta Država uopšte želi svojom strategijom u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom. Da podstakne rađanje novih generacija ili da ovakvim stavovima i načinom utvrđivanja naknade zarade za vreme nege deteta potpuno destimuliše?
Potpuno smo sigurni da ogromna većina žena decu rađa iz ljubavi i želje za potomstvom, a ne da bi bila na bolovanju i primala 900 dinara mesečno.
Posao svake ozbiljne države je da podstakne one žene koje se kolebaju u vezi proširenja porodice i podrži one žene koje su se već na to odlučile. Posao ozbiljne države je da natera poslodavce da budu društveno odgovorni i da omoguće što bolje i prihvatljivije usklađivanje radnih obaveza, usavršavanja i napredovanja u karijeri sa roditeljstvom.
Zemlja koja ima gotovo zastrašujući trend opadanja nataliteta bi trebalo da podstiče da što više kompanija usvoje strategiju Porodično odogvorno poslovanje, Family Friendly Enterprise (FFE), koja je u svetu već pokazala konkurentsku prednost sa pozitivnim ekonomskim efektima na kompaniju i dugoročne efekte na društvo, a ne da podržava stav da žena treba da bira između posla i roditeljstva.
Bez obzira u čije ime reče “Nijedan poslodavac neće zaposliti takvu ženu - koja se danas zaposlila, a sledećeg dana zatrudnela. Njemu je žena potrebna da radi. Zasnivate radni odnos da biste radili, a ne da sutra odete na bolovanje” - ovakve su izjave neprimerene i za svaku osudu.
Takođe, nakon ovakvih izjava ostaje bojazan šta će nam još prirediti Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom ako na ovaj način sprovode kampanju za podizanje nataliteta?
Sekcija žena SSSS

ODRŽANA RADIONICA: ŽENE NA TRŽIŠTU RADA

4. april 2018  • 24   Opširnije

Radionica U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije i podršku Fondacije Fridrih Ebert, u Beogradu je 4. aprila 2018. godine održana radionica na temu: ''Žene na tržištu rada u Srbiji: ka uspostavljanju balansa rodne jednakosti''.
Na skupu su učestvovale Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Monserat Mir Roka, sekretarka Evropske konfederacije sindikata i Nataša Vučković, generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju. Skup su pozdravili Zoran Mihajlović, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ursula Koh Laugvic, direktorka Regionalne kancelarije Fondacije Fridrih Ebert za Srbiju i Crnu Goru.
U Izveštaju poverenice za zaštitu ravnopravnosti istaknuto je da je najviše pritužbi, čak trećina, podneto iz domena rada. Kao i prethodnih godina žene su podnele veći broj pritužbi jer im zbog pola ali i porodičnog statusa nije bilo omogućeno da napreduju na poslu. Žene su se žalile da su nakon porodiljskog odsustva uglavnom ili gubile posao ili raspoređivane na poslove nižeg ranga i sa manjom zaradom. Potrebno je razbijati stereotipe i tradicionalno mišljenje da su žene te koje isključivo brinu o deci i drugim članovima porodice i osnaživati njihov položaj na tržištu rada, naglasila je poverenica Brankica Janković. U cilju sprečavanja diskriminacije i uspostavljanja ravnopravnosti organizovana je i obuka 125 inspektora rada kako bi na pravi način mogli da prepoznaju i reaguju na diskriminaciju.
Monserat Mir Roka, sekretarka Evroske konfederacije sindikata upoznala je prisutne sa aktivnostima EKS usmerenim na uspostavljanje evropskog socijalnog stuba, zaštitu ravnopravnosti, te kampanjama vezanim za povećenje plata i uspostavljanje balansa između privatnog i poslovnog života. Direktiva o jednakim zaradama za jednak posao ima dva cilja: da se uklone sve prepreke za prevazilaženje jaza u zaradama i da se uključe sve žene, koje ostvaruju značajan deo vrednosti i dohotka.
Nataša Vučković, generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju je istakla da segregacija žena postoji po sektorima te da osnovni indikatori tržišta rada poslednjih decenija upućuju na značajno niži nivo participacije žena što za posledicu ima nemogućnost ekonomske nezavisnosti. Preko 40 odsto žena isključeno je sa tržišta rada u odnosu na 27 odsto muškaraca. Pored toga najveći broj žena radi u sektoru usluga, posebno u sektorima gde su zarade niže a kada su u pitanju rukovodeća mesta ili centri moći tu se po pravilu nalaze muškarci.
Nakon diskusije gde su izloženi primeri iz prakse zaključeno je da u Srbiji postoje brojne zakonske regulative uključujući i konvencije koje su ratifikovane kao i strateška dokumenta poput Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost, Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije te Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike – ESRP, međutim u praksi je nedovoljno učinjeno. U Srbiji nedostaje istinska rodno osetljiva analiza tržišta rada kao i dobri statistički podaci koji bi i kroz rodni aspekt razmatrali (ne)zaposlenost i uzroke neaktivnosti žana. Zajedno sa muškim kolegama žene bi trebalo da se angažuju na promeni tradicionalnog mišljenja o njihovom mestu i ulozi, da jača mreža i povezivanje, a posebno je značajno obrazovanje i dobra informisanost. Potrebna je saradnja sindikata, institucija i nevladinih organizacija u aktivnostima na poboljšanju položaja žena na tržištu rada. Najnovije mere populacione politike trebalo bi pre svega usmeriti ne samo na finansijsku podršku već na uspostavljanje balansa između privatnog i poslovnog života i podršku ženama za napredovanje u karijeri.

KOLEKTIVNI UGOVORI SREDSTVO U
BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

24. novembar 2017  • 23   Opširnije

Plakat Savez samostalnih sindikata Srbije smatra da kolektivni ugovori predstavlјaju najefikasnije sredstvo u borbi protiv nasilјa i svih oblika uznemiravanja kojima su žene podrvrgnute na poslu.
Zalažući se za potpisivanje granskih kolektivnih ugovora u svim granama, Savez se, povodom 25. Novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilјa nad ženama, priklјučuje kampanji Evropske konfederacije sindikata (EKS) u borbi protiv uznemiravanja i nasilјa nad ženama na radnom mestu.
Kampanjom EKS-a, pod nazivom “Bezbedna kod kuće, bezbedna na poslu”, pozivaju se socijalni partneri na pojačane napore za promovisanje politika i procedura na radnom mestu, radi iskorenjivanja uznemiravanja i nasilјa nad ženama.
Mere zaštite žena na poslu postoje u više od 160 kolektivnih ugovora u zemlјama Evropske unije, čime se, između ostalog, podiže nivo svesti o hitnosti i neophodnosti eliminisanja ovog zla.
Zahtevajući da ta oblast bude predviđena i u našim kolektivnim ugovorima, Savez samostalnih sindikata Srbije poziva nadležne organe da stalno jačaju kapacitete institucija koje se bave prevencijom i borbom protiv zlostavlјanja.
Podsećamo da su žene, osim nasilјa i svih oblika uznemiravanja i mobinga, izložene i nejednakosti na radnom mestu, pa često imaju manja primanja u odnosu na muškarce.
Zato pozivamo sve poslodavce u Srbiji da poštuju rodnu ravnopravnost i sarađuju sa sindikatima kako bi se zajedničkim delovanjem što bolјe iskoristili postojeći mehanizmi za zaštitu žena od nasilјa, ali i drugih oblika diskriminacije na radnom mestu.

SEKCIJA ŽENA SSS VOJVODINE PODRŽAVA
INICIJATIVU POSLANIKA

18. oktobar 2017  • 22   Opširnije

Dušan Milisavljević ZAŠTITI ZAPOSLENE OBOLELE OD MALIGNIH BOLESTI
Lekar i poslanik Narodne skupstine Srbije Dušan Milisavljević, podstaknut slučajem bivše radnice Jure Violete Petrović, ali i ostalih obolelih od karcinoma, predložio je i Skupštini Srbije predao predlog izmene Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju:

 • “Da zaposlenom koji je oboleo od maligne bolesti, poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu do okončanja lečenja i rehabilitacije.
 • Da zaposlen oboleo od maligne bolesti prima 100% od osnova za naknadu zarade i to 65% od osnova za naknadu i 35% iz budžeta Republike.“
Sa ovom inicijativom ne slaže se predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković koji naglašava da opšte obaveze društva ne treba da se prebacuju na poslovni svet.
Ocena Sekcije žena SSS Vojvodine je da SSS Srbije treba javno da podrži ovaj predlog obzirom da je veliki broj zaposlenih, usled loših uslova rada i života, oboleo i time doveden u još lošiji socijalno ekonomski položaj. Primedbe predsednika Unije poslodavaca Srbije nisu na mestu jer zaboravlja da bi oboleli naknadu, u iznosu od 100% primao od države, sve dok traje oporavak. Od poslodavaca se očekuje samo da imaju humaniji odnos prema zaposlenom, te im dozvole lecenje i povratak na posao.

PROMENA STEREOTIPA KROZ KU U
ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA – BALANS

2. mart 2017  • 21   Opširnije

ravnopravnost Tokom 2016. godine Savez samostalnih sindikata Srbije je zajedno sa Unijom poslodavaca Srbije u svojstvu partnerske organizacije počeo sa realizacijom dvogodišnjeg projekta ''Promena stereotipa kroz kolektivne ugovore u zemljama Zapadnog Balkana – uloga socijalnih partnera u nastojanju da se omogući uspostavljanje ravnoteže između posla i porodičnog života i ostvari rodna ravnopravnost'', skraćenog naziva BALANS.


Glavni ciljevi projekta:

 • Prilagođavanje socijalnog dijaloga promenama u zapošljavanju i radno-relevantnim izazovima, poput uspostavljanja ravnoteže između posla i porodičnog života, rodne ravnopravnosti, aktivne inkluzije i dostojanstvenog rada;
 • Jačanje kapaciteta socijalnih partnera u zemljama koje učestvuju u projektu, sa ciljem doprinosa nacionalnom socijalnom dijalogu i socijalnom dijalogu na nivou Evrope.
Podciljevi projkta:
 • Podizanje svesti i jačanje znanja socijalnih partnera i njihovih članova, donosilaca politika i druge zainteresovane javnosti, o značaju mera, kako bi se lakše uspostavila ravnoteža između posla i porodičnog života i promovisala rodna ravnopravnost;
 • Podizanje svesti i sticanje znanja o ulozi socijalnih partnera i važnosti kolektivnog pregovaranja zarad uspostavljanja ravnoteže između posla i porodičnog života, kao i promovisanje rodne ravnopravnosti;
 • Predstavljanje programa rada evropskih socijalnih partnera (i EU zakona i standarda) iz oblasti politika uspostavljanja ravnoteže i rodne ravnopravnosti u zemljama koje učestvuju u projektu, i ocena flaksibilnosti njenog usklađivanja i primene;
 • Oblikovanje novog modela mera za usklađivanje posla i porodičnog života, uključujući nove izazove (aktivno očinstvo, rodnu ravnopravnost, stres na poslu), koji bi se koristili u sadašnjim/budućim sektorskim/na nivou preduzeća kolektivnim ugovorima;
 • Promena uvreženog načina razmišljanja i rušenje stereotipa, sa jedne strane kroz ohrabrivanje mladih devojaka da smelije razmišljaju o izboru ne-tradicionalnih zanimanja (sa fokusom na uobičajeno ''muške poslove''), i sa druge strane, kroz podizanje svesti u preduzećima o važnosti neiskorišćenog potencijala žena i ohrabrivanjem preduzeća da stvaraju bolje radno okruzenje, uzimajući u obzir aspekt uspostavljanja ravnoteže privatnog i profesionalnog života.
Tokom 2016. godine na sastanku u Ljubljani partneri na projektu su predstavili aktuelnu nacionalnu situaciju u oblasti rodne ravnopravnosti i kreirali nacionalne upitnike. Upitnik je imao za cilj da prikupi sve relevantne podatke zemalja učesnica na projektu o trenutnim aktuelnim situacijama u oblasti rodne ravnopravnosti. Upitnik je uključio podatke o stanovništvu, njihovom obrazovanju, zaposlenosti, starosnoj dobi, da bi potom jedan deo bio posvećen industrijskim odnosima i zakonskim okvirom, a takođe i deo upitnika koji se bavi socijalnim dijalogom i kolektivnim ugovorima. Upitnik je popunjen u saradnji sa Unijom poslodavaca Srbije.
U tekućoj, 2017. godini organizovaće se nacionalna radionica i publikovati analiza koja je realizovana. Takođe u pripremi je publikacija za devojke koja za cilj ima da ohrabri mlade žene da studiraju i obrazuju se i za ona zanimanja koja nisu tipično ženska. Trenutno sve zemlje učesnice na projektu rade na definisanju ključnih preporuka za unapređenje uspostavljanja ravnoteže između posla i porodičnog života, rodne ravnopravnosti, aktivne inkluzije i dostojanstvenog rada.
Cilj proketa: Obezebediti razmenu dobrih praksi i saradnje sa evropskim i regionalnim institucijama na razvijanju alata za uvođenje rodne perspektive.
Period projektnih aktivnosti je od početka januara 2016. godine do kraja januara 2018. godine.
Nosilac projekta: Udruženje poslodavaca Slovenije
Partneri na projektu su:
Sindikati:
 • CATUS – Savez samostalnih sindikata Srbije
 • ZSSS – Savez samostalnih sindikata Slovenije
 • SSM – Savez sindikata Makedonije
 • UFTUM – Unija slobodnih sindikata Crne Gore
 • KSSH – Konfederacija sindikata Albanije
Organizacije poslodavaca:
 • UPS – Unija poslodavaca Srbije
 • HUP – Hrvatska udruga poslodavaca
 • BCM – Biznis konfederacija Makedonije
 • UPCG – Unija poslodavaca Crne Gore
 • Biznes Albania – Unija poslodavaca Albanije
Udruženja: Evropski partner na nivou cele industrije:
 • BUSINESSEUROPE
Sindikat:
 • NHS – Nezavisni Hrvatski sindikati
Uz podršku:
 • UPRS – Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske
Ciljna grupa: sindikati, poslodavci, mladi, relevantne državne institucije.
Projekat BALANS koji SSSS realizuje u saradnji sa Unijom poslodavaca Srbije će u narednom periodu imati dostupne štampane publikacije koje ćemo predstaviti u junu 2017. godine.
Dokumenta, istraživanja i informacije o projektu biće dostupne na našem sajtu: http://www.sindikat.rs/sekcija_zena.html

BRANKICA JANKOVIĆ: SINDIKALNO DELOVANJE
ŽENA VAŽNO ZA NJIHOV POLOŽAJ

24. februar 2017  • 20   Opširnije

Brankica Janković Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila je da je sindikalno delovanje žena od klјučne važnosti za pobolјšanje njihovog položaja u društvu, pre svega u oblasti rada i zapošlјavanja.
Iskustvo Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pokazuje da je upravo u ovoj oblasti najviše prijavlјenih slučajeva diskriminacije, rekla je Janković na otvaranju skupa "Osnaživanje žena Regionalnog sindikalnog saveta Solidarnost, navodi se u saopštenju iz kabineta poverenice.
“Kada govorimo o položaju žena u oblasti rada i zapošlјavanja, nailazimo na paradoksalnu situaciju - s jedne strane su žene te koje poslodavci često diskriminišu, pre svega zbog materinstva, a sa druge strane slušamo o neophodnosti sprovođenja mera populacione politike i o lošoj demografskoj slici Srbije”, rekla je poverenica i naglasila da žene nikako ne treba da snose veću odgovornost, nego je ona ista i za muškarce.
Koordinatorka Emilija Grujić predstavila je projekat saradnje između Evropske konfederacije sindikata i Regionalne mreže Solidarnost, naglašavajući da su žene, pored mladih, najranjivija grupa na tržištu rada. “Neophodno je dati dodatnu snagu sindikalnim aktivistkinjama u njihovim naporima kako za jačanje uloge u sindikatima, tako i u društvu”, rekla je Grujić.
Generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata Montserat Mir Roka upozorila je da vlade nekih evropskih zemalјa iz dana u dan umanjuju značaj lјudskih prava i socijalne pravde.
Ona je predstavila Akcioni plan za naredni period koji podrazumeva povećanje nivoa zaposlenosti, jednaku zastuplјenost oba pola i izjednačavanje zarada.
Poseban akcenat dala je neophodnosti kreiranja politika koje će pronalaziti najbolјa rešenja za izazov koji nas očekuje - a to je sve veći broj starijih i kako obezbediti stabilan penzioni sistem.
Duško Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije ukazao je da je najvažnije osloboditi se od straha i stati u zaštitu onih kojima su prava ugrožena, dodajući da ako nema dijaloga, nema ni socijalne pravde.
Izvor: Tanjug/Blic

POVERENICA I UNS:
OSUDE TEKSTA O ŽENAMA U INFORMERU

5. jul 2016  • 19   Opširnije

mediji Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i Udruženje novinara Srbije najoštrije su osudili tekst "Najmračnije ženske tajne" objavljen u dnevnom listu Informer ističući da se njime širi mizoginija i diskriminišu žene.
U saopštenju UNS-a navodi se da je ovim tekstom prekršen Kodeks novinara Srbije.
Navodi se i da u tekstu vikend dodatka tog lista "Ljubav i zdravlje", novinar Informera, izmedju ostalog, ističe da "žene ne mogu sebi da priušte da se fokusiraju na jednu odredjenu intelektualnu disciplinu", te da ako žena muškarca fascinira "znanjem na različite teme" to znači da ih je "pokupila od drugih muškaraca".
Takodje, u tekstu se navodi da "žene ne vole da rade", pa se tako "ne cimaju oko karijere, već se fokusiraju na izbor pravog partnera i budućeg životnog provajdera", kao i da je "uloga žene kao majke, da vodi računa o muškarcu", da je "ženin jedini cilj da istrenira muškarca da se prema njoj odnosi na način koji ona smatra ispravnim" i da je "današnjim ženama mozak ispran feminističkim pričama".
UNS je upozorio da se tim tekstom diskriminišu, ponižavaju i omalovažavaju žene.
Udruženje je dodalo da novinari moraju biti svesni opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i da su diskriminacija i nasilje nad ženama jedan od važnijih problema u Srbiji, te da zbog toga mediji moraju biti naročito oprezni.;
Kodeksom novinara Srbije propisano je da novinar mora izveštavati sa dužnom profesionalnom pažnjom i mora izbeći diskriminaciju zasnovanu, izmedju ostalog, na rasi, polu, starosti seksualnom opredeljenju, jeziku, veru, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom i društvenom poreklu, podsetio je UNS.
U reagovanju na Facebooku, poverenica je napisala da priloženi tekstovi predstavljaju drastičane primere mizoginije (mržnje prema ženama) i medijskog izveštavanja koje podstiče predrasude i stereotipe o ženama i proizvode ozbiljne i štetne posledice u društvu u kome su diskriminacija, zlostavljanje i nasilje nad ženama gorući problem.
Predsednica Koordinacionog tela Vlade Srbije za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović ocenila je da je "apsolutno neprihvatljivo" svako ponižavanje i vređanje žena u medijima.
Ona je na svom Fejsbuk profilu ukazala i da to, kao i omalovažavanje žena u medijima "često vodi ka nasilju nad ženama".
"Svedoci smo svakodnevnog medijskog predstavljanja žena na način koji podstiče predrasude, stereotipe i, nažalost, često vodi ka nasilju nad ženama, a posledice su nam svima poznate", istakla je Mihajlović.
Ona je apelovala na medije da prestanu da na senzacionalistički način izveštavaju o ulozi žene u društvu.
Izvor: N1

SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSS:
POLOŽAJ ŽENA NA TRŽIŠTU RADA

24. april 2016  • 18   Opširnije

seminar U Beogradu je 22. aprila 2016. godine u hotelu "Metropol Palace" održan seminar Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije na temu ’’Položaj žena na tržištu rada’’. Uvodničarke na seminaru bile su:

 • Jasna Vujačić, samostalna savetnica u Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost,
 • Snežana Bogdanović, šefica Odseka u Sektoru za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
 • Prim. dr sc. med. Radmila Obrenovoć, predsednica Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Beograda,
 • Jagoda Milidrag Šmid iz Centra za ženske studije u Zagrebu
 • Lidija Pejović, koordinatorka mreže žena Unije slobodnih sindikata Crne Gore.
Nakon uvodnih napomena Zorana Mihajlovića, sekretara Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije i Zorice Savić Nikolić, predsednice Sekcije žena SSSS, Jasna Vujačić, iz Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost govorila je o položaju žena u Srbiji. Napomenula je da je Srbija prva zemlja van EU koja je izračunala indeks rodne ravnopravnosti, čiji je kreator Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE) iz Vilnijusa. Indeks služi za merenje rodne ravnopravnosti i kreiranje politika u ovoj oblasti, a izračunava na osnovu indikatora za šest oblasti: znanje, rad, novac, zdravlje, vreme, moć i prikazuje se na skali od 0 (potpuna neravnopravnost) do 100 (potpuna ravnopravnost). Takodje je bilo reči o Novoj nacionalnog strategiji rodne ravnopravnosti za period 2016-2020. i Novom akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za period 2016-2018.
Snežana Bogdanović, iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja govorila je o radnom zakonodavstvu koji se odnosi na položaj žena: Ustav RS; Krovni zakoni: Zakon o ravnopravnsoti polova i Zakon o zabrani diskriminacije; Propisi u oblasti rada: Zakon o radu, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu. Akcenat je stavljen na zabranu diskriminacije, pozitivne mere zabrane diskriminacije, sudsku zaštititu u slučaju diskriminacije, zasnivanje radnog odnosa, zaštitu materinstva, zaštitu trudnica, zaštitu roditeljstva, porodiljsko odsustvo i negu deteta, prava hranitelja i staratelja, prava na rad sa nepunim radnim vremnom, jednakost zarade za rad iste vrednosti, zaštitu od otkaza Ugovora o radu kao i posebnoj zaštiti od otkaza Ugovora o radu trudnica i porodilja. Prim. dr sc. med. Radmila Obrenović, predsednica Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Beograda, izlagala je na temu ’’Uloga sindikata u zaštiti radnih i socijalnih prava zaposlenih žena’’. Ona je istakla da zaposlene žene i dalje zaostaju za zaposlenim muškarcima ne po znanju već po zaradama i po položaju u hijerarijskoj strukturi. Iako je tačno da je za isti posao ista zarada, činjenica je da su žene angažovane u manje propulzivnim granama, da u hijerarhiji rukovođenja zauzimaju najčešće niže pozicije. S obzirom da se većina devojčica upisuje u srednje škole koje su vrlo zahtevne na prijemnom, uslov kod nekih je veći broj bodova nego u gimnazijama postavlja se pitanje šta se sa svim tim odlikašima i odličnim studentkinjama koje u roku završavaju izuzetno teške fakultete kasnije dešava. Jagoda Milidrag Šmid, iz Centra za ženske studije, inače dugogodišnja sindikalna aktivistkinja govorila je o položaju žena na tržištu rada u Hrvatskoj kao i o neoliberalnoj ideologiji i repatrijarhalizaciji društvenih odnosa. Ženama se sve više nameću part time poslovi, tj. poslovi sa nepunim radnim vremenom što zapravo podrazumeva da najčešće žene vode domaćinstvo, brinu o deci, starima i nemoćnima. Rezultati istraživanja sprovedenog 2011. godine o zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama, koje je obuhvatilo 428 najuspešnijih trgovačkih društava u Hrvatskoj, pokazali su da je u tim firmama zaposelno 39 odsto žena i 61 odsto muskaraca, sto je dosta niži udeo žena od ukupne zaposlenosti u Hrvatskoj. Istraživanje je jasno pokazalo na prisutnu vertiklanu segregaciju žena i muškaraca na hrvatskom tržištu rada i izrazitu podzastupljenost žena na najodgovornijim i najbolje plaćenim pozicijama, što govori o sveprisutnoj diskriminaciji na osnovu pola. Lidija Pejović, koordinatorka mreže žena Unije slobodnih sindikata Crne Gore, upoznala je prisutne sa kampanjom i kongresnom rezolucijom Unije slobodnih sindikata Crne Gore koja se odnosi na žene koje su rodile troje i više dece. Poslanici Skupštine Crne Gore dali su podršku Zakonu o dopuni zakona o socijalnoj i dečijoj zaštiti kojim je omogućeno da zaposlene majke sa troje i više dece, koje imaju 25 odnosno 15 godina radnog staža, od 2016. godine, ukoliko to žele, primaju doživotni mesečnu naknadu u iznosu od 70 odsto prosečne neto zarade u Crnoj Gori ostvarene u godini koja prethodi ostvarivanju tog prava. Takođe, pravo na doživotnu naknadu u visini od 40 odsto prosečne neto zarade u Crnoj Gori, mogu da ostvare i nezaposlene žene sa troje i više dece koje se najmanje 15 godina nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Istim zakonom je pokazan je i poseban odnos prema roditeljima - negovateljima koji brinu o licu koje je korisnik lične invalidnine, na način što im se omogućava pravno na naknadu bez obzira na radni i penzijski status. Na taj način formalno je realizovana kongresna rezolucija USSCG počev od 2016.godine. Seminar je održan uz podršku Fondacije Fridrih Ebert – Kancelarija u Beogradu i prisustvovale su mu 23 sindikalne aktivistkinje.

SUTRA SEMINAR O
POLOŽAJU ŽENA NA TRŽIŠTU RADA

21. april 2016  • 17   Opširnije

seminar Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije, uz podršku Fondacije "Fridrih Ebert", organizuje jednodnevni seminar na temu "Položaj žena na tržištu rada".
Seminar će biti održan u petak, 22. aprila 2016. godine, u Beogradu, u hotelu "Metropol", sa početkom u 10 časova.
Uvodne napomene daće sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, Zoran Mihajlović i predsednica Sekcije žena, Zorica Savić-Nikolić.
O položaju žena u Srbiji govoriće Jasna Vujačić iz Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, o radno-pravnoj zaštiti žena u zakonodavstvu Srbije govoriće Snežana Bogdanović iz Ministarstva za rad, dok će o položaju žena na tržištu rada u Evropskoj uniji i regionu govoriti Jagoda Milidrag-Šmid, iz Centra za ženske studije (Hrvatska) i Lidija Pejović, predsednica Sekcije žena Unije slobodnih sindikata Crne Gore.

ŠTA ŽENE KAŽU

10. mart 2016  • 16   Opširnije

international woman day Međunarodni dana žena - 8.mart, na nivou Saveza Samostalnih sindikata Srbije za grad Kruševac i opštine obeležen je nizom akcija različitog sadržaja kao i učešćem u gradskim kulturnim dešavanjima.
U svim preduzećima i ustanovama u kojima su formirane sekcije žena pokretnute su akcije ''Šta žene kažu'' i ''Žene pitaju'' koje traju do kraja aprila meseca. Pitanje nezaposlenosti, overe zdravstvenih knjižica, uslovi za penzionisanje, redovna zarada, prevazilaženje porodičnog nasilja, uplata doprinosa PIO, kako se boriti protiv mobinga, šta sa majkama sa troje dece, zapošljavanje žena koje su proglašene tehnološkim viškom, veća pažnja i poštovanje žena, više ljubavi i ravnopravnosti, samo se naka od pitnja i tema koje su interesovale sugrađanke a na koje će dobiti odgovor od pravne službe SSSS Kruševca.
Narodna biblioteka kao jedna od ustanova u kojoj se sprovodi akcija ''Žene pitaju'', povodom 8. marta obezbedila je za sve članice Sekcije žena SSSS za grad Kruševac godišnje članske karte.
Predstavnice Sekcije žena prisustvovale su predavanjima ''Uloga žena kroz istoriju'' koju je organizovao Savet za rodnu ravnopravnost. Takođe je kolektivno posećena izložba ''Divan dan – rođendani, istorijski aspekt i savremeni običaji'' u kući Simića.
Povereništvo i Sekcija žena SSSS za opštinu Ćićevac sproveli su akciju dobrovoljnog davanja krvi. U Brusu je održana osnivačka sednica Sekcija žena za tu opštinu, kojoj su prisustvovali Milenko Mihajlović, predsednik Veća SSSS grada Kruševca i Zorica Savić Nikolić, predsednica Sekcije žena SSSS.
Sve akcije su medijski propraćene i objavljene u udarnim terminima lokalnih TV stanica

DA NAM SVAKI DAN BUDE 8. MART

10. mart 2016  • 15   Opširnije

international woman day Sekcija Žena Saveza samostalnih sindikata grada Kragujevca aktivnosti oko obeležavanja Međunarodnog dana žena započela je pod sloganom ''Da nam svaki dan bude 8. mart''.
Prva manifestacija održana je u 7. marta u Narodnoj biblioteci gde je predstavljena istorija sindikata i položaj žena kroz istoriju. Program su obogatili dramski umetnici Knjaževsko-srpskog teatra sa adekvatnim kulturno umetničkim sadržajem. Pored velikog broja članova sindikata manifestaciji je kao počasni gost prisustvovala i Emira Mešanović Mandić, predstavnica kancelarije Olof Palme. Ceo program mediski je propraćen od strane lokalne televizije (Kanal 9) koja je dva dana emitovala priloge o Sekciji žena i aktivnostima sindikata.
Narednog dana, 8. marta, predstavnice Sekcija žena pridružile su se akciji koju tradicionalno organizuje Saveza samostalnih sindikata grada Kragujevca i pripadnicama lepšeg pola u centru grada je deljen po cvet. Akcija je sprovedena u okviru projekta ''Mi smo jednaki'' koji se realizuje u saradnji sa Švedskim sindikatom i uz podršku Olof Palme centra.
Buduće aktivnosti Sekcije žena SSS za grad Kragujevac usmerene su na zdravstveno preventivnu edukaciju i podršku članicama čije su firme i preduzeća pred likvidacijom ili u stečaju, kako bi se pojačala kompetencije žena u svim sferama njihovog delovanja u društvu.

ŽENE U AKCIJI DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

10. mart 2016  • 14   Opširnije

international woman day Povodom 8. marta – Medjunarodnog dana žena, sindikalne aktivistkinje sa teritorije opštine Ćićevac su organizovale niz aktivnosti. Pored sakupljanja informacija o položaju žena u svojim sindikalnim organizacijama kao i ustanovama u kojima su zaposlene, učestvovale su i u akciji dobrovoljnog davanja krvi koju je u hotelu Rubin u Kruševcu organizovao Zavod za transfuziju krvi Niš.
Na taj način, Povereništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije za opštinu Ćićevac i žene koje su se odazvale i ucestvovale u akciji, dali su svoj doprinos u pružanju pomoci svima kojima je ova dragocena tečnost preko potrebna.

SAOPŠTENJE

7. mart 2016  • 13   Opširnije

international woman day Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena

Demokratsko društvo nameće potrebu razvijanja demokratskih odnosa uključujući i moralne koje su osnov ljudskih sloboda i prava.
Žene Saveza samostalnih sindikata Srbije traže poštovanje nacionalnog zakonodavstva i međunarodnih instrumenata koji uređuju ekonomska, socijalna i kulturna prava.

 • Hoće socijalni dijalog na svim nivoima;
 • Razumevanje značaja dostojanstvenog rada i povećanu svest o štetnosti neformalne ekonomije i potrebu njenog smanjivanja;
 • Žene u sindikatu su protiv nepoštovanja postupka kod otkaza ugovora o radu, rada bez zaključenog ugovora, nevraćanja uredno popunjenih radnih knjižica, neuplaćivanja doprinosa PIO, nepoštovanja radnog vremena, neplaćanja prekovremenog rada....
 • Neće devijantno društveno ponašanje, moralno maltretiranje, oštro se suprostavljaju svakoj diskriminaciji;
 • Traže imeprativno da se prava iz rada i po osnovu rada poštuju.
Poručujemo:
 • Ne zaboravite i ne dozvolite da sa vama ili vašim životom upravlja neko drugi;
 • Zalažite se da se slabosti u sprovođenju zakonskih rešenja otklone, da upoznate svoja prava kako biste ih i ostvarili jer ste same sebi najvažnije;
 • Sačuvajte kredibilitet. Sredstva i mehanizmi postoje za ostvarivanje prava žena, unapredimo svoj položaj, krčimo sebi put i pojedinačno i zajednički;
 • Poboljšajmo stvarnost bez obzira na specifične uslove u kojima se nalazimo, bez obzira na tradiciju, običaje, predrasude i tranziciju.
Da bi se naše zamisli ostvarile moramo da delujemo zajedno uz podršku naših kolega.

SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SEKCIJE ŽENA SSSS

3. mart 2016  • 12   Opširnije

ravnopravnost U sredu 24. februara 2016. godine održana je 1. sednica Predsedništva Sekcije žena SSSS. Na sednici je izabrana potpredsednica i dogovoren plan rada i aktivnosti za tekuću godinu.
Za potpredsednicu Sekcije žena SSSS izabrana je Snežana Jović, predsednica Gradskog odbora samostalnog sindikata radnika predškolskog vaspitanja i obrazovanja Beograda i članica Veća SSSS.
Predsedništvo Sekcije žena izabrano je iz sastava članica Konferencije Sekcije žena SSSS i čini ga deset članica – predstavnica samostalnih sindikata i saveza samostalnih sindikata na teritoriji:

 1. Zorica Savić Nikolić, predsednica Sekcije SSSS
 2. Snežana Jović, potpredsednica Sekcije žena SSSS
 3. Bojana Popović, predsednica Sekcije žena SSS Kosova i Metohije
 4. Vida Janković, predsednica GO SS trgovine Beograda
 5. Gordana Milović, predsednica Sekcije žena SSS Vojvodine
 6. Gordana Preković, predsednica Sekcije mladih Sindikata zaposlenih u zdravstavu i socijalnoj zaštiti Srbije
 7. Dragana Đorđević, predsednica SSS kulture Srbije
 8. Dragana Selimovoć, predsednica Sekcije žena SSS za Grad Sremsku Mitrovicu i Opštinu Šid
 9. Marija Srećković Vasiljević, predsednica Sekcije žena SSS Kragujevca
 10. Slađana Damnjanović Stamenković, predsednica Sekcije žena SSS Grada Niša
Članice Predsedništva su izabrane na Konstitutivnoj sednici Konferencije Sekcije žena SSSS, održanoj 3. decembra 2015. godine.

ZORICA SAVIĆ-NIKOLIĆ PREDSEDNICA SEKCIJE ŽENA

3. decembar 2015  • 11   Opširnije

Zorica Savić Nova predsednica Sekcije žena u Savezu samostalnih sindikata Srbije je Zorica Savić-Nikolić. Ona je izabrana na Izbornoj sednici Konferencije Sekcije žena, održanoj 3. decembra u prostorijama Saveza.
Na sednici su usvojena i pravila i Program rada Sekcije žena SSSS i izabrano Predsedništvo Sekcije. Zorica Savić-Nikolić je diplomirana pravnica i predsednica Sekcije žena SSSS za za grad Kruševac i opštine Ćićevac, Brus i Varvarin.

BORBA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA JE SVAKODNEVNA

27. novembar 2015  • 10   Opširnije

Seminar:Zajedno smo jači Aktiv žena Sindikalne organizacije Zastava oružje organizovao je tribinu povodom 25.novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Tim povodom, predstavljena su iskustva stručnjaka iz MUP-a Policijske uprave Kragujevac, Sigurne kuće i SOS telefona za žrtve nasilja. Uz napomenu da je svaki dan dan borba protiv nasilja nad ženama, polaznicama kursa samoodbrane, koji je za članice Sindikata organizovan u saradnji sa klubom realnog aikidoa "Račić", dodeljeni su sertifikati o uspešno završenoj obuci u odbrani od nasilnika.

SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV

24. novembar 2015  • 9   Opširnije

Seminar:Zajedno smo jači U okviru projekta „Zajedno smo jači“, koji realizuju Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO regije Zapadna Švedska, održan je dvodnevni seminar za članice sekcija žena SSS Vojvodine.
Uvodni deo seminara bio je posvećen analizi programskih aktivnosti realizovanih u proteklom periodu i preduzimanju daljih mera za otklanjanje uočenih slabosti i stvaranju uslova za efikasniji rad Sekcije žena SSSV, kao i sekcija žena u sindikatima i pri većima SSS na teritoriji.
Analizom točka života, pojedinačno, i radom u radionicama, kao i selektovanjem faktora koji mobilišu, odnosno blokiraju žene u svakodnevnom životu i radu, posebno u uskladjivanju porodičnih i poslovnih obaveza, zajednički su precizirane aktivnosti kojima se problemi mogu rešiti.
Kako je jedna od tema seminara bila i stres i kako se sa njim izboriti, odnosno organizacija vremena, program seminara upotpunjen je temom:„Smeh – jezik života“, koju je prezentovala Olivera Radovanović, prvi smeh joga učitelj/trener u Srbiji. Ovaj trening je prisutnima omogućio unapređenje veština verbalne i neverbalne kominikacije kroz čudesnu i lekovitu moć smeha.
Švedske kolege upoznale su učesnice seminara sa brojnim aktivnostima koje su vođene u tom sindikatu, počev od kampanja za podjednako roditeljstvo, kampanja protiv nasilja nad ženama i sl. Takođe su prezentovali listu pitanja koja su žene stavile kao prioritete u zaključivanju kolektivnih ugovora.
Članice Sekcije žena su uputile zahtev RRA i nadležnim organima za ukidanje rijaliti programa koji svojim sadržajima ponižavaju žene.
Na seminaru, na kojem je učestvovalo oko 40 žena, bili su i predsednik SSSV Goran Milić i sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić.

SEMINAR: JAČANJE ŽENA U SINDIKATU

30. april 2015  • 8   Opširnije

Seminar:Jačanje žena u sindikatu U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije i podršku Fondacije Fridrih Ebert, u Jagodini je od 22-24 aprila 2015. godine održan seminar na temu: "Jačanje žena u sindikatu".
Seminar se realizovao u okviru projekta "Žene na tržištu rada" i obuhvatio je tri podteme aktuelena za žene u sindikatu: Žene u procesu rada, Položaj žena u sindikatima i Usklađivanje sa pravnim normama u EU (implementacija EU kriterijuma rodne ravnopravnosti).
Uvodničarke su bile koleginice iz: Crne Gore - Lidija Pejović, predsednica Sekcije žena Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Hrvatske - Katarina Perković i Gordana Gaće iz organizacije Ženska fronta za radna i socijalna prava u Hrvatskoj i Srbije - Sonja Budiša Milenković iz Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative i dr Nataša Kostadinović.
Nakon uvodnih napomena, analizirani su problemi koji proizilaze iz nedostatka rodno-ne/osetljive kulture u organizacijama, ukazano je na značaj ravnopravnosti polova i balansa u političkim telima u kojima se donose odluke kao i poštovanju principa jednakog tretmana žena i muškaraca po pitanju zaposlenja i zanimanja.
Poseban akcenat stavljen je na podsticanje saradnje sekcija žena sindikalnih centrala u regionu koje se bave osnaživanjem položaja žena. U tom cilju, pokrenuta je inicijativa da se napravi zajednička Platforma delovanja kako bi se kroz umrežavanje i komunikaciju postiglo jedinstvo delovanja i uticaja na promovisanje rodne ravnopravnosti u regionu.

PREDAVANJE O ZNAČAJU PREVENTIVNIH PREGLEDA U GINEKOLOGIJI

4. mart 2015  • 7   Opširnije

U cilju podizanja svesti žena o značaju očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja, u organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije održano je predavanje na temu: ''Značaj preventivnih pregleda u ginekologiji''.
Predavač, dr Zoran Savić, ginekolog-akušer i predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, upozorio je da Srbija po broju obolelih žena od karcinoma grlića materice zauzima jednu od nezavidnih vodećih pozicija u svetu.
Taj oblik maligniteta dijagnostikuje se sve češće kod žena do 35 godina starosti, dok se invazivni oblici karcinoma u velikom procentu otkrivaju u starosnoj grupi 40-45 godina.
Istaknut je značaj preventivnih pregleda, jer se na taj način pruža mogućnost da se mnoge bolesti otkriju na vreme, u fazi kada je njihovo lečenje uspešno.

DA ŽENE BUDU VIDLJIVE I OD UTICAJA U SINDIKATU

15. decembar 2014  • 6   Opširnije

U povodu obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, a u okviru zajedničkog projekta sa kolegama iz Sindikata LO regije Zapadna Švedska, 26. i 27. novembra u Bačkoj Palanci, održan je dvodnevni seminar na više tema. Seminar je okupio četrdesetak predstavnica sekcija žena sa područja AP Vojvodine.
U svojoj prezentaciji na temu – „Psihosocijalna radna sredina“, koleginice iz Švedske Sara-Lena Bengtsdotter i Ann-Charlotte Hernborg predstavile su: Tehnike podređivanja - „tehnike dominacije“ i govorile o zlostavljanju-mobingu na radnom mestu i u društvu. Poseban akcenat je bio na prepoznavanju tehnika koje se koriste kako bi se žena učinila nevidljivom i nebitnom za odlučivanje te načinima na koji se treba boriti protiv istih. Poseban deo posvećen je stresu na radnom mestu, u porodici i društvu, njegovim posledicama i načinima borbe sa istim.
Na seminaru je posebna pažnja posvećena temi veze između sindikata i politike, te je predavač Jonas Westman učesnicama približio iskustva iz ove oblasti, navodeći veliki broj švedskih lokalnih i nacionalnih primera iz prakse umrežavanja, organizovanja, procedure nominovanja, izborne kampanje.
Dvodnevnim radom postignut je cilj seminara – razmena iskustava i osnaživanje žena za preuzimanje značajnije uloge u aktivnostima sindikata i postignuta saglasnost da se u izborima koji su u toku vode organizovanije aktivnosti na izboru što većeg broja žena u organe sindikata i SSS Srbije.

SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSS

20. oktobar 2013  • 5   Opširnije

''Pravila EU o rodnoj ravnopravnosti''
Od 16-17.oktobra 2014. godine u Končarevu kod Jagodine uz podršku Fondacije Fridrih Ebert održan je seminar Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije na temu ''Pravila EU o rodnoj ravnopravnosti''.
Seminar je otvorio Zoran Mihajlović, sekretar Veća SSSS. Učešće u radu seminara uzele su predstavnice Konferencije Sekcije žena i predstavnici muškog dela članstva SSSS.
Profesorka dr Gordana Gasmi sa Instituta za uporedno pravo, održala je dva predavanja na teme:
- ''Strateški okvir rodne ravnopravnosti u EU''
- ''Pravni aspekti rodne ravnopravnosti u EU - relevantne direktive u EU''.
O procesu pristupanja EU, stavovima o rodnoj ravnopravnosti u Hrvatskoj nakon pristupanja EU, diskriminaciji na radnom mestu – praksa u EU/Hrvatskoj, praksi evropskih sudova u delu rodne ravnopravnosti i primerima dobre prakse rodne ravnopravnosti u kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj, govorile su Katarina Perković i Gordana Gaće, predstavnice Ženske fronte za radna i socijalna prava u Hrvatskoj.
Seminar se realizovao u okviru projekta ''Položaj žena na tržištu rada''.

SLIKA 2

POBOLJŠATI POLOŽAJ ŽENA

10. april 2013  • 4   Opširnije

U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, a u okviru zajedničkog projekta SSSV i Sindikata LO regije Zapadna Švedska, održan je 9. i 10 aprila u Novom Sadu seminar na više tema.
Cilj održavanja seminara je bio da se kroz uvodna izlaganja i aktivnu diskusiju sazna više o iskustvima Sindikata LO na polju poboljšanja i zaštite položaja žena na radnom mestu i u društvu, kao i da se utvrde mogući pravci i aktivnosti na unapređenju rada Sekcije žena SSSV. Učesnicima seminara predstavljen je Sindikat LO a posebno na koji način se u okviru ovog sindikata radi na pitanjima rodne ravnopravnosti, poboljšanju položaja žena na radnom mestu i u društvu. Ukazano je na aktivnosti koje se vode na nivou preduzeća, opštinskom, regionalnom i državnom nivou. Posebno su predočeni instrumenti za poboljšanje položaja žena, odnosno zakonodavstvo Švedske, kolektivni ugovori i socijalni dijalog.
Jedna od tema seminara je bila i značaj pridobijanja mladih u Sindikat – pristup mladim ljudima, posebno mladim ženama, informisanje i zaštita mladih tokom školovanja i letnjeg posla. Govorilo se i o sistemu edukacije i organizovanju kampanja.
Posebna tema seminara je bila i aktivno učešće žena u kreiranju društvenog okruženja, i s tim u vezi, kako zauzeti značajno mesto u društvu i uticati na odlučivanje, predstavljanje metoda priručnika „The Power Handbook“, koji govori o tome kako možemo uzeti mesto u društvu i o metodama dominacije. Takođe se razgovaralo o posebnim aktivnostima na obrazovanju i motivaciji žena da aktivno učestvuju u donošenju odluka.
Tema seminara bila je i informisanje članstva i javnosti, pridobijanje podrške javnosti za poboljšanje položaja žena, kao i javni nastupi i odnosi sa medijima.
Predstavnice Sekcije žena SSSV dogovorile su zajedničke aktivnosti na poboljšanju uslova za očuvanje ženskog zdravlja.

SLIKA 2

INICIJATIVA ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ŽENA

7. mart 2013  • 3   Opširnije

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije podseća i ovog 8. marta da žene još uvek nisu ravnopravne, da teže dolaze do posla i da se lakše i brže otpuštaju, da su izložene diskriminaciji i zlostavljanju na radu, da rade u nebezbednim i nezdravim uslovima. ".
Žene i dalje čine većinu zaposlenih na najniže plaćenim poslovima, dok brigu o deci, starim i bolesnim članovima porodice, kao i svakodnevni rad kod kuće skoro niko ne vrednuje. ".
Stoga se Sekcija žena zalaže za društvo zasnovano na principima nediskriminacije i tolerancije, za radna, sindikalna i socijalna prava dostupna svima i zasnovana na međunarodnim standardima. ".
Iako među zemljama sa najnižim natalitetom u Evropi, u Srbiji se ne retko otpuštaju trudnice i porodilje, koje nemaju ugovor o radu na neodređeno vreme. ".
Neprihvatajući ovakvu situaciju i zalažući se za poboljšanje položaja žena u svetu radu, Sekcija žena SSSS pokreće inicijativu za izmenu članova Zakona o radu koji se odnose na materinstvo. ".
Tokom naredne nedelje u gradovima širom Srbije Sekcija žena će organizovati prikupljanje potpisa građana za podršku ovoj inicijativi

ODRŽAN OKRUGLI STO U KRUŠEVCU

10. decembar 2012  • 2   Opširnije

U Kruševcu je 30. Novembra 2012. godine organizovan Okrugli sto na kome su predstavljeni rezultati ankete koju je sprovela Sekcija žana SSSS u Rasinskom, Pomoravskom i Južnobačkom okrugu. Anketa se odnosila na položaj žena na radnim mestima i njihovu izloženosti različitim oblicima diskriminacije i sastavni je deo projekta '' Diskriminacija žena na radnom mestu'' koji se realizuje uz podršku SOLIDARSuisse/Swiss Labour Assistance SLA-kancelarija u Beogradu.
Okruglom stolu prisustvovale su predstavnice sekcija žena iz tri okruga u kojima je anketa sprovedena, predsednice sekcija žena iz preduzeća i ustanova na nivou Saveza samostalnih sindikata Srbije za grad Kruševac i opštine Brus, Ćićevac, Ražanj i Varvarin i predstavnica SOLIDARSuisse/Swiss Labour Assistance SLA-kancelarija u Beogradu.
Dobijeni rezultati publikovani su kao studija slučaja koja se sastoji iz četiri dela.
U prvom delu obrađene su zakonske odredbe, konvencije i preporuke, propisi i praksa nekih država.
Drugi deo sadrži specifične primere o diskriminaciji u Rasinskom, Južnobačkom i Pomoravskom okrugu. Treći deo su istraživanja na terenu, a četvrti deo - zaključci.

SASTANAK SEKCIJE ŽENA SSSS I
DELEGACIJE ŽENA IZ GETEBORGA

11. septembar 2012  • 1   Opširnije

U okviru projekta ’’Mi smo jednaki’’ koji sprovodi Savez samostalnih sindikata Kragujevca sa sindikatom IF Metall iz Geteborga – Švedska, uz podršku Ulof Palme Centra, 11. septembra 2012. godine u Savezu samostalnih sindikata Srbije održan je sastanak između delegacije žena iz Geteborga i Sekcije žena SSSS.
Razmenjene su informacije o položaju žena na radnom mestu i društvu u Srbiji i Švedskoj. Tom prilikom dr Djurdjica Jovović, predsednica Sekcije žena SSSS, upoznala je gošće sa radom Sekcije, aktivnostima koje sprovodi i projektima u kojima učestvuje.
Delegaciju žena iz Geteborga činile su: Inga – Lill Samueisson, ombudsman u sindikatu IF Metall i vođa projekta, Carina Cajander, IF Metall i Žaklina Rohman iz sindikata Volvoa. Razgovoru je prisustvovao i Jugoslav Ristić, predsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevca.