POTPREDSEDNICI VEĆA SSSS

•• Opširnije

 

TOMISLAV BANOVIĆ, rođen 1954. godine u Belom brdu, opština Leposavić. Diplomirani je inženjer rudarstva. Radno iskustvo počeo je da stiče 1980. godine u rudniku „Suva Ruda“ u Raškoj, gde je 1989. izabran za predsednika Opštinskog veća. U ime veća za više opština (Kraljevo, Raška, Novi Pazar, Vrnjačka banja, Sjenica i Tutin) biran je 1990. godine za delegata 9. Kongresa Saveza sindikata Srbije i za člana Veća SSS. Za sekretara Veća SSS izabran je 1991. godine, a u dva mandata bio je na čelu Saveza sindikata Srbije. Za predsednika SSS Beograda izabran je 2015., a jula iste godine imenovan je za potpredsednika Veća SSSS, sa zaduženjem vezanim za organizovanost i delovanje SSS i primenu Statuta SSSS.

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIVERA BOBIĆ, rođena 1959. godine u Nišu. Po zanimanju je diplomirani pravnik, diplomirala na Pravnom fakultetu u Nišu. Radila je u Niškoj industriji tekstila „NITEX“, na poslovima zastupanja preduzeća u privrednim sporovima. Od 1994. je član Veća Saveza samostalnih sindikata grada Niša. Od 1998. godine je radila u Veću SSS grada Niša na poslovima radno - pravne zaštite članova sindikata i rukovođenja pravne službe. Od 2010. obavlјala je funkciju sekretara Veća SSS grada Niša. Na Izbornoj skupštini 2015. godine izabrana je za predsednicu Saveza samostalnih sindikata grada Niša, a jula 2015. imenovana na funkciju potpredsednice Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, sa zaduženjem praćenja rada sekcija mladih i žena i izmena i dopuna zakona kojima se uređuju prava zaposlenih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILIĆ GORAN, rođen 1962. godine u Nišu. Po struci je mašinski tehničar. Sindikalni rad počeo je u a.d. „Megal“, gde je od 1998. do 2000. godine bio predsednik sindikalne organizacije. Istovremeno je izabran na mesto predsednika Odbora metalaca opštine Bačka Palanka. Za vršioca dužnosti predsednika Veća Saveza samostalnih sindikata opštine Bačka Palanka izabran je 2000. godine, a za predsednika 2002. godine. Na tu funkciju ponovo je biran u dva mandata. Za sekretara Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine izabran je 2010. godine. Na sednici Veća SSSV, oktobra 2012. godine, izabran je za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Od 2013. godine je potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, a od 2015. godine zadužen je za materijalni i socijalni položaj zaposlenih i praćenje aktivnosti sindikata u Vojvodini.

 

 

 

 

 

 

 

POTEŽICA NJEGOŠ, rođen 1955. godine u Prijepolju. Diplomirao na Pravnom fakultetu i položio državni i sudijski ispit. Radio je u pribojskom FAP-u i u Skupštini opštine Prijepolje. U tri mandata bio je na čelu Sindikata zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama Srbije, a od 2010. godine je na čelu Sindikata uprave Srbije. Na funkciji potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije je od juna 2010. godine, a od jula 2015. godine zadužen je pružanje radno-pravne zaštite članovima samostalnih sindikata, pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora i socijalni dijalog.

 

 

 

 

 

 

 

Zoran Vujović, rođen 1955. godine u Užicu. Po zanimanju diplomirani pravnik. Od 1977. godine u Valјaonici bakra u Sevojonu radio kao sekretar organa upravlјanja i društveno političkih organizacija, šef Stručne slube sindikalne organizacije Samostalnog sindikata i šef Kadrovske službe. Izabran je 1991. za člana, a potom i za predsednika Statutarnog odbora Sindikata metalaca Srbije i Sindikata metalaca Srbije i Crne Gore. Za potpredsednika Samostalng sindikata metalaca Srbije izabran je 1998., 2002. godine izabran za sekretara Saveza samostalnih sindikata Srbije, dok je od 2006. godine na čelu Samostalnog sindikata metalaca Srbije. U sindikalnom radu prošao obuku za primenu zakona o radu, o štrajku, bezbednosti i zdravlјu na radu, o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i u izradi i primeni kolektivnih ugovora. U julu 2015. godine imenovan je za potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, sa zaduženjem vezanim za zakonodavnu oblast i praćenje aktivnosti samostalnih sindikata u realnom sektoru.

 

 

 

 

 

 

 

VUKOVIĆ DUŠKO, rođen 1961. godine u Beogradu. Završio je Fakultet političkih nauka. Bio je član Gradskog i Republičkog odbora Sindikata građevinarstva i IGM. Na 4. Kongresu Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije izabran je ponovo za predsednika tog sindikata. Član je Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije od 2006. godine. Odlukom predsednika SSSS, jula 2015. godine, imenovan je za potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, sa zaduženjem u oblasti informisanja, marketinga, edukacije i saradnje sa drugim sindikalnim centralama i poslodavačkim organizacijama.